^ Back to Top

ประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน "รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม"

ประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน "รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม"

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชนจาก 4 ภูมิภาค สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน "รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • นักดนตรี นักร้อง และนักแสดง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • นักดนตรี นักร้อง และนักแสดงมีจำนวน 25-30 คน

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ 7 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกวดรอบคัดเลือก
  • ภาคเหนือ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดเชียงใหม่
  • ภาคใต้ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดสงขลา
  • ภาคกลาง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดชลบุรี
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 4 มีนาคม 2563 จังหวัดบุรีรัมย์
 • รอบชิงชนะเลิศ วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 ณ กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถาม
กลุ่มสืบสานวัฒนธรรม โทร. 0 2247 0013 ต่อ 1212, 1222

Total Prize Money: 
100,000 Baht
Deadline: 
23 Jan 2020 09:00 to 07 Feb 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.