^ Back to Top

ประกวดออกแบบบูธแสดงสินค้า ภายใต้แนวความคิด "หยิบเก่า..เล่าใหม่

ประกวดออกแบบบูธแสดงสินค้า ภายใต้แนวความคิด "หยิบเก่า..เล่าใหม่

บริษัท ลักซ์ อินโนเวชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบูธแสดงสินค้า ภายใต้แนวความคิด "หยิบเก่า..เล่าใหม่" ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

วัตุประสงค์
เพื่อใช้ทักษะ ความสามารถแสดงไอเดียสร้างสรรค์ในการออกแบบบูธแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ห้องน้ำ โดยผลงานต้องนำเสนอคุณสมบัติสินค้า ภาพลักษณ์ และตัวตนของแบรนด์ลักซ์ ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ในการใช้งานจริง เพื่อตอบสนองให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดให้ พร้อมนำเสนออกมาอย่างโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ โดยมุ่งเน้นว่า ห้องน้ำ จะไม่ใช่แค่เพียงห้องน้ำ แต่คือสถานที่ทุกคนต้องใช้ในการทำกิจวัตรประจำวัน ความสำคัญของการออกแบบอุปกรณ์ในห้องการและการใช้งาน ที่สะท้อนถึงไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งาน

โจทย์การออกแบบ
นำเสนอไอเดีย การออกแบบบูธแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำ แบรนด์ LUXE® บนพื้นที่แสดงงานไม่เกิน 18ตรม.(6*3ม.) ภายใต้แนวคิด “หยิบเก่าเล่าใหม่” โดยมุ่งเน้นในการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า ประหยัดงบประมาณ และสามารถนำมาใช้งานได้ใหม่

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มภาควิชาสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ ศิลปกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
 2. กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมการศึกษา
 3. สามารถลงประกวดแบบเดี่ยว หรือ แบบกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3 คน
 4. ไม่จำกัดจำนวนทีมต่อ 1 สถาบัน
 5. ผู้เข้าร่วมประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดได้1ชิ้น ต่อกลุ่มเดียวเท่านั้น หากปรากฏชื่อซ้ำกันในผลงานมากกว่า1ชิ้นงาน ชิ้นงานทั้งหมดจะไม่ได้รับการพิจารณาตัดสิน
 6. ต้องเป็นผลงานการออกแบบด้วยตนเอง จากแนวคิดการออกแบบที่ไม่เคยมีการนำเสนอหรือประกวดที่ใดมาก่อน ไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์งานของผู้อื่น หากได้รับรางวัลและตรวจพบภายหลัง รางวัลจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกคืนทั้งหมด (ผู้ออกแบบและส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหากมีการเรียกร้องจากผู้ถูกละเมิดลิขสิทธิ์)

เงื่อนไข

 • ต้องแสดงการคำนวนการใช้วัสดุจากการออกแบบ และโชว์ไอเดียออกแบบนำเสนอสินค้า และใช้พื้นที่ภายในบูธแสดงสินค้าได้อย่างเหมาะสม
 • ใช้สินค้าแบรนด์ LUXE® ในการแสดงสินค้าหลักเท่านั้น (ดูรายละเอียดสินค้าhttps://marketingth.wixsite.com/luxe)
 • งานออกแบบต้องสามารถคำนวนค่าใช้จ่ายในการผลิตจริงได้
 • ทุกผลงานที่ผ่านเข้ารอบจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

การส่งผลงาน

 1. พิมพ์ผลงานลงบนกระดาษขนาด A2 และติดบนกระดาษPresentation board จำนวน 1 แผ่น
 2. ลงชื่อ นามสกุล ผู้ร่วมทีม พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบผลงานลงบนกระดาษ A4 และตารางคำนวนค่าวัสดุ และการก่อสร้างลงในตาราง ติดด้านหลัง Presentation Board
 3. ส่งผลงานเป็นไฟล์ JPG หรือ PDF โดยนำเสนอ ผลงานการออกแบบ3D ให้ส่งภาพ 4 ด้านของผลงาน
  • โดยตั้งชื่อผลงาน LUXE_Creative2020
  • Upload file งานและส่งlinkมาที่ marketing.th@2goproducts.com ตั้งชื่อหัวข้อว่า LUXE_Creative2020
 4. กรอกข้อมูลในใบสมัครพร้อมแนบเอกสาร ชื่อลงานนำเสนอ และชื่อผู้ประกวดใส่ซองส่งแนบมากับงานพิมพ์ ส่งไปรษณีย์ หรือนำส่งด้วยตนเองที่
  บริษัท ลักซ์ อินโนเวชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ชั้น 31 เลขที่ 9 ถนนพระราม9
  แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

กำหนดการประกวด

 • เปิดรับสมัครการประกวด และส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค. – 14 ก.พ. 2563
 • ประกาศผลยืนยัน ผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย โดยการโทรติดต่อไปจากเจ้าหน้าที่บริษัท ลักซ์ อินโนเวชั่นส์ (ประเทศไทย) ภายในวันที่ 21 ก.พ. 2563
 • การนำเสนอผลงานจากผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายจะต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ 10 นาที และถาม-ตอบคำถาม 5 นาที โดยการประการผลรางวัลและพิธีรับมอบรางวัลภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย : เงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร (3รางวัล)
 • รางวัล Popular Vote : เงินรางวัลมูลค่า 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • ผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จะได้รับประกาศนียบัตร ทุกท่าน

ติดต่อสอบถาม

 • บริษัท ลักซ์ อินโนเวชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • โทร : 02-026-3675 มือถือ 091-887-7651 (เวลา 09.00-17.00)
 • Emai : marketing.th@2goproducts.com
 • Facebooki : www.fb.com/luxebidetthailand
 • Instagrami : Luxebidetthailand
 • Line : @luxexbidetthailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณฐิติรัตน์ โพธิพล / บริษัท ลักซ์ อินโนเวชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Deadline: 
17 Jan 2020 09:00 to 14 Feb 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.