^ Back to Top

ประกวดออกแบบลายรถเมล์

กลุ่ม “Cool Bus Cool Smile” ภายใต้โครงการของ British Council, สถานทูตอังกฤษ, Youth Venture และ นิตยสาร A day ขอเชิญชวนคนกรุงเทพฯทุกคน ทั้งเด็กประถมตัวน้อย วัยรุ่นสุดCool และคนทำงานหัวทันสมัย ที่อยากมีส่วนร่วมในการทำให้สังคมน่าอยู่ มาร่วมกันแข่งขันออกแบบลายรถเมล์โดนๆ เพื่อชักจูงให้คนกรุงเทพฯหันมาขึ้นรถเมล์กันมากขึ้น ภายใต้หัวข้อ “ชวนคนขึ้นรถเมล์ ลดปัญหาโลกร้อน (Climate Change)” ชิงเงินรางวัลทั้งสิ้นกว่า 30,000 บาท

การประกวดจะแบ่งออกเป็นสามรุ่น คือ รุ่น ประถมศึกษา, รุ่นมัธยมศึกษา, รุ่นอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป

หมดเขตส่งผลงานเข้าประกวดวันที่ 31 มกราคม 2553
ประกาศผลผู้ชนะเลิศวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทาง http://coolbuscoolsmile.wordpress.com

Total Prize Money: 
30,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Sun, 2010-02-07 (All day)
Entry Fee: 
No

Members Online

There are currently 0 users online.