^ Back to Top

ประกวดออกแบบคาแรคเตอร์ “TOONEY Character Design Contest 2019”

ประกวดออกแบบคาแรคเตอร์ “TOONEY Character Design Contest 2019”

Tooney Museum ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบคาแรคเตอร์ “TOONEY Character Design Contest 2019” ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ มูลค่ารวมมากกว่า 10,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างสรรค์และเป็นสือกลางในการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านตัวการ์ตูน คาแรคเตอร์ได้อย่างลงตัว
 • เพื่อให้พื้นที่สำหรับน้องๆที่สนใจ รักการวาดรูป มีส่วนร่วมเสนอผลงานการออกแบบและแนวความคิดสร้างสรรค์ การ์ตูน คาแรคเตอร์ อย่างอิสระได้เต็มที่

กรอบแนวคิด ออกแบบ คาแรคเตอร์
แสดงความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานโดยผ่าน คาแรคเตอร์ แบบ ครอบครัว

 1. CREATIVE เป็นการออกแบบ เป็นสากล ทันสมัย  ริเริ่ม สร้างสรรค์ ขึ้นมาใหม่ไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน
 2. FRIENDLY สดชื่น ร่าเริง มีความเป็นมิตร
 3. แบบครอบครัว พ่อ แม่ลูก 2 คน ไม่จำเป็นต้อง เป็นคน หรือ สัตว์ก็ได้
 4. ต้องการ 4 คาแรตเตอร์ แบบครอบครัว พ่อ แม่ ลูกสาว,ลูกชาย
 5. ร่วมสนุกได้และรับข่าวสารได้ที่ Facebook http://www.tooneymuseum.com หรือโทร.086-626-9521
 6. ผลงานที่ส่งมาที่ได้รับรางวัลเท่านั้น จะเป็นลิขสิทธิ์ของ Tooney Toy Museum แต่เพียงผู้เดียว

หลักเกณฑ์การส่งผลงาน

 • ผู้ส่งผลงานมีอายุ 12 ปีขึ้นไป
 • การออกแบบต้องออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือกรณีวาดด้วยมือให้สแกนผลงาน โดยให้ส่งในรูปไฟล์ Tiff หรือ jpeg หรือ pdf ความละเอียด 300 dpi ขึ้นไป ( ให้เก็บไฟล์ต้นฉบับ ai หรือ psd ไว้ด้วย )
 • โดยผลงานที่ส่งต้องมีภาพประกอบที่มองเห็นอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง พร้อมทั้ง ตั้งชื่อผลงานและบรรยายแนวคิดในการออกแบบ รวมทั้งผลที่คาดว่าจะได้รับจากการนำคาแรคเตอร์ที่ได้ออกแบบไปใช้
 • ระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมลล์ Line ID ของตนเอง

กำหนดการ

 • ระยะเวลาส่งผลงาน ตั้งแต่ วันที่ 4 - 24 ตุลาคม 2562 ของเวลา 16.00 น
 • ประกาศผลรางวัลในวันที่ 25  ตุลาคม 2562  
 • รับรางวัล ณ สถานที่ Tooney Toy Museum ในวันที่ 26 ตุลาคม 2562

การส่งผลงาน

 • ส่งผลงานมาได้อีเมล RAMARIN.K@GMAIL.COM
 • ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 (รับจำนวนจำกัด)

รางวัลการประกวด
ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ มูลค่ารวมมากกว่า 10,000 บาท ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศที่ 1 เงินสด 5,000 พร้อมถ้วยรางวัล  และบัตร TOONEY Pass 1ปี ฟรี
 • รางวัลชนะเลิศที่ 2 เงินสด 2,000 พร้อมถ้วยรางวัล  และบัตร TOONEY Pass 1ปี ฟรี
 • รางวัลชนะเลิศที่ 3 เงินสด 1,000 พร้อมประกาศนียบัตรบัตร  และบัตร TOONEY Pass 6 เดือน ฟรี

เงื่อนไขการส่งผลงาน

 1. ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง โดยห้ามมิให้ส่งผลงานของบุคคลอื่น หรือส่งผลงานในนามของบุคคลอื่น
 2. ผลงานที่ส่งประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่สำหรับการประกวดในครั้งนี้โดยเป็นผลงานไม่เคยเผยแพร่ในสื่อใดๆ มาก่อน และไม่เคยส่งประกวดในงานอื่นๆมาก่อน
 3. ผลงานที่ส่งประกวด จะต้องเป็นผลงานที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นหรือสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่น
 4. ผลงานที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 3 รางวัล และได้รับรางวัลดังกล่าว ผู้ที่ได้รับรางวัลตกลงให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดรวมถึงไฟล์ต้นฉบับ ตกเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆ ตลอดจนสิทธิอื่นใดในผลงานดังกล่าวตกเป็นของ Tooney Toy Museum
 5. ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ยินดีให้ Tooney Toy Museum นำผลงานที่ส่งเข้าประกวด เผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะในเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท หรือสื่อรูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการใดๆ ที่ทาง Tooney Toy Museum พิจารณาเห็นสมควร
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ผลงานของบุคคลอื่น
 7. ผู้ประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ และต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง
 8. ผู้ประกวดยอมรับว่าการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด และยินดียอมรับ ผลการตัดสิน รวมถึงกฏเกณฑ์และเงื่อนไขการตัดสินทุกประการและรับรางวัลในวันเสาร์ ที่ 26 ตุลาคม 2562ที่ Tooney Toy Museum
 9. กรณีปรากฏภายหลังว่า ผู้ประกวดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด Tooney Toy Museum สามารถเพิกถอนผลการตัดสิน และเรียกรางวัลคืน ผู้ประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ติดต่อสอบถาม

 • อีเมล RAMARIN.K@GMAIL.COM
 • Facebook : www.tooneymuseum.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณณิชาธร ตั้งคุปตานนท์

Total Prize Money: 
10,000 Baht
Deadline: 
09 Oct 2019 09:00 to 24 Oct 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.