^ Back to Top

ประกวดจัดทำวีดีโอ “The Mercury Ville - 90sec VDO Challenge”

ประกวดจัดทำวีดีโอ “The Mercury Ville - 90sec VDO Challenge”

ศูนย์การค้า เดอะ เมอร์คิวรี่ วิลล์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจัดทำวีดีโอ “The Mercury Ville - 90sec VDO Challenge” ในคอนเซ็ปต์ “Space of Delicious” ชิงรางวัลเงินสดมูลค่ารวมกว่า 170,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

เงื่อนไขการสมัคร

 1. เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาสังกัดของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ
 2. ส่งผลงานได้เฉพาะประเภททีม ทีมละไม่เกิน 4 คน โดย 1 คน สามารถสังกัดได้ 1 ทีมเท่านั้น
 3. สำหรับนิสิต นักศึกษา สมาชิกในทีมต้องอยู่สังกัดมหาวิทยาลัยเดียวกันเท่านั้น แต่ไม่จำกัดระดับชั้นปีการศึกษา ภาควิชา และคณะ
 4. ทุกทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าสถาบันการศึกษาให้การรับรองว่าเป็นนิสิต-นักศึกษาในสถาบันนั้นจริง พร้อมส่งสำเนาบัตรประจำตัวนิสิต-นักศึกษาในรูปแบบไฟล์ .PDF แนบมาพร้อมใบสมัคร
 5. ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 15 ทีม ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นวันสัมมนาเชิงเทคนิคการถ่ายทำภาพยนตร์จากผู้กำกับหนังชื่อดังของเมืองไทย และ สามารถเข้าร่วมในวันประกาศผลที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ได้ (มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์)

ระยะเวลาในการดำเนินการ

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 4 ตุลาคม 2562 ขยายเวลารับสมัครออกไปจนถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2562 พร้อมส่งผลงานโครงเรื่องขยาย (Treatment) และตั้งชื่อเรื่องที่มีเนื้อหาสื่อถึงภาพลักษณ์ของศูนย์การค้า เดอะ เมอร์คิวรี่ วิลล์  ในคอนเซ็ปต์ “Space of Delicious”
 • 11 ตุลาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 15 ทีม ผ่านทางเฟซบุ๊ก TheMercuryVille.Chidlom
 • 19 ตุลาคม 2562 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 15 ทีม จะได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงเทคนิคการถ่ายทำภาพยนตร์จากผู้กำกับหนังชื่อดังของเมืองไทย: คุณบุ๊ค อลงกต ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา / คุณหมู ชยนพ ผู้กำกับภาพยนตร์ “Friend Zone” / และคุณเอกสิทธิ์ ผู้เขียนบทภาพยนตร์ “Homestay”
 • 24 ตุลาคม 2562 ทีมผู้เข้าแข่งขันส่ง Final Storyboard ผ่านทาง e-mail: 90secvdochallenge@gmail.com
 • 26-27 ตุลาคม 2562 และ 2-3 พฤศจิกายน 2562 เข้าถ่ายทำในพื้นที่ศูนย์การค้า เดอะ เมอร์คิวรี่ วิลล์ แอท ชิดลม
 • 11 พฤศจิกายน 2562 ส่งผลงานวีดีโอ โดยอัพโหลดไฟล์วีดีโอส่งที่ e-mail : 90secvdochallenge@gmail.com
 • 16 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผลการประกวด ณ ศูนย์การค้า เดอะ เมอร์คิวรี่ วิลล์ แอท ชิดลม

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ เงินสด 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัล Popular Vote เงินสด 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
โทร. 081-4067474 , 083-9534953

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณอาภาพรรณ

Total Prize Money: 
170,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
25 Sep 2019 09:00 to 15 Oct 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.