^ Back to Top

ประกวดวงดนตรี "Fortune Town Acoustic Contest 2019"

ประกวดวงดนตรี "Fortune Town Acoustic Contest 2019"

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี "Fortune Town Acoustic Contest 2019" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 1. แบ่งการประกวดออกเป็น 2 รุ่น
  • รุ่นระดับมัธยมศึกษา โดยผู้เข้าประกวดต้องกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 18 ปี
  • รุ่นระดับอุดมศึกษา โดยผู้เข้าประกวดต้องกำลังศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 23 ปี
 2. สมาชิกวงดนตรีไม่เกิน 5 คน รวมทั้งนักดนตรีและนักร้องนำ มีชื่อวงพร้อม
 3. ผู้เข้าประกวดต้องไม่เคยมีผลงานเพลงหรืออยู่ค่ายเพลง หรือที่ทำเพื่อหารายได้มาก่อน
 4. ผู้เข้าประกวดต้องสังกัดวงดนตรีวงเดียวเท่านั้น
 5. ผู้เข้าประกวดที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้ง 2 รุ่นต้องสามารถร่วมการแข่งขันดนตรีและขึ้นรับรางวัลได้ ณ ลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ รอบชิงชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาในวันที่ 19 ต.ค. 62 และระดับอุดมศึกษาในวันที่ 20 ต.ค. 62

เพลงที่ใช้ในการสมัคร
ให้ใช้ลิขสิทธิ์เพลงของค่าย Muzik Move, Boxx Music หรือ Me Records เท่านั้น จำนวน 1 เพลง โดยเป็นเพลงที่เล่นเหมือนต้นฉบับ หรือ ดัดแปลง (RE ARRANGE)(สามารถดูเพลงได้ที่ YouTube : Muzik Move, Boxx Music และ Me Records) หรือเพลงที่สร้างสรรค์ด้วยตัวเอง ซึ่งไม่เคยนำใช้ในการประกวดที่ใดมาก่อน ไม่เคยมีการเผยแพร่เชิงพาณิชย์ หรือไม่ถูกออกวางจําหน่าย ถูกเซ็นต์สัญญาอยู่ในสังกัดหรือค่ายเพลงใดๆ

ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. กรอกเอกสารใบสมัครการส่งผลงานเข้าประกวดแบบออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2kvYk5x ส่งใบสมัครพร้อมคลิปวิดีโอการแสดงสด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น.
  • กรอกข้อมูลเอกสารใบสมัครออนไลน์ให้เรียบร้อยครบถ้วน
  • แนบไฟล์คลิปวิดีโอการแสดงสด หรือ Share Link โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ (เช่น Google Drive, Dropbox, YouTube, etc.)
 2. โดยคลิปวิดีโอที่ใช้ในการสมัครต้องเห็นสมาชิกทุกคนไม่มีการตัดต่อ ความยาวไม่เกิน 5 นาที
 3. ในกรณีที่ไม่สามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้ สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/2m1h0L3 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและส่งใบสมัครมาได้ที่ E-Mail : event.fortune62@gmail.com

กำหนดการ

 1. รอบคัดเลือก
  • ปิดรับสมัคร วันนี้ - 30 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น.
  • ประกาศผลรอบคัดเลือก วันที่ 7 ตุลาคม 2562 โดยคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจากคลิปวิดีโอ ที่ส่งมาทั้งหมดจํานวน 20 วง แบ่งเป็นรุ่นระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 วง และรุ่นระดับอุดมศึกษา จำนวน 10 วง ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ www.fortunetown.co.th และ FB Page : Fortunetown
  • คัด Social Popular Vote : ระหว่างวันที่ 8-17 ตุลาคม 2562 ร่วมโหวตคลิปวิดีโอ ของทั้ง 20 วงที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกผ่านทาง FB Page : Fortunetown เพื่อรับทุนการศึกษาพิเศษทันทีจํานวนรุ่นละ 1 วง (ปิดโหวต วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น.) โดยเกณฑ์การตัดสิน Social Popular Vote พิจารณาการกด Like, Love, Haha, Wow และ Share ในวิดิโอการแสดงที่ขึ้นโพสท์ใน FB Page : Fortunetown เท่านั้น (คะแนน Like, Love, Haha, Wow = 1 คะแนน, Share = 3 คะแนน)
  • ประกาศวงที่ได้รางวัล Social Popular Vote ในแต่ละรุ่น ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น.
  • Workshop : วงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศให้เข้าร่วม Workshop รับฟังคำแนะนำจาก ทางคณะกรรมการ พร้อมจับฉลากลำดับการขึ้นแสดงของรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้องสัมมนา ชั้น 10 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์
 2. รอบชิงชนะเลิศ
  • แบ่งเป็น 2 วัน ดังนี้
   • วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เป็นการประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 วง
   • วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เป็นการประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับอุดมศึกษา จำนวน 10 วง
  • ทำการแสดงสดจำนวน 2 เพลง มีเวลาการแสดง 15 นาที
  • เพลงที่ใช้ในการแสดงรอบชิงชนะเลิศจำนวน 2 เพลง โดยต้องเป็นเพลงเดียวกันกับตอนที่ใช้สมัครจำนวน 1 เพลง และเลือกเพลงของค่าย Muzik Move, Boxx Music หรือ Me Records หรือเป็นเพลงที่สร้างสรรค์ด้วยตัวเอง อีกจำนวน 1 เพลง
   หมายเหตุ : อนุญาตให้ใช้เพลงที่สร้างสรรค์หรือแต่งเองได้เพียง 1 เพลงเท่านั้น
  • ห้ามใช้โปรแกรมหรือเครื่องดนตรีอัตโนมัติทุกชนิด
  • วงที่เข้าประกวดดนตรี ต้องมาลงทะเบียนรายงานตัวเวลา11.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อม (หากไม่มาทำการรายงานตัวคณะกรรมการจะพิจารณาถือว่าสละสิทธิ์)
  • ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องนำบัตรนักเรียน, นักศึกษา, บัตรประชาชน, ใบขับขี่ หรือหลักฐานอื่นๆ เพื่อการยืนยันตัวตน หากไม่นำมาแสดงกรรมการจะพิจารณาไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน
  • ในระหว่างการประกวดหากพบว่าผู้เข้าประกวดไม่ได้ปฏิบัติตามกฎกติกาที่กำหนดไว้ทางคณะกรรมการสามารถพิจารณาตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ทันที
  • วงที่ได้รับรางวัลจะต้องอยู่ในสถานที่แข่งขันเท่านั้น หากไม่สามารถขึ้นรับรางวัลได้จะถือว่าสละสิทธิ์

เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ

 • พิจารณาจากทักษะและความสามารถทางดนตรี
 • พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี
 • พิจารณาจากความสามารถในการแสดงออกบนเวที

คณะกรรมการตัดสิน
เป็นตัวแทนจากค่ายเพลง ศิลปิน นักดนตรีคุณภาพ

 • คุณสุดเขต จึงเจริญ (เอก) วง Season Five
 • คุณจรูญวิทย์ พัวพันวัฒนะ (บิว) ศิลปินและผู้ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 จากรายการ The Voice Thailand Season 3
 • คุณปวีร์ คชภักดี (โอ) O-Pavee
 • คุณพงศ์นิตินัย วณีสอน (หนุ่ม) วง Hum

รางวัลการประกวด

 • ระดับมัธยมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
  • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 15,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 8,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 7 รางวัล ทุนการศึกษา รางวัลละ 1,500 บาท
  • รางวัล Social Popular Vote ทุนการศึกษา 1,500 บาท
 • รางวัลการประกวด ระดับอุดมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี
  • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 15,000 บ.
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 8,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 7 รางวัล ทุนการศึกษา รางวัลละ 1,500 บาท
  • รางวัล Social Popular Vote ทุนการศึกษา 1,500 บาท

หมายเหตุ

 • คำตัดสินของคณะกรรมการและทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องปฏิบัติภายใต้ข้อตกลงเงื่อนไขการเข้าร่วมประกวดและข้อรับรองซึ่งแนบท้ายใบสมัครนี้อย่างเคร่งครัด หากพบว่าผู้เข้าประกวดไม่ได้เป็นไปตามกฎกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ได้ทันที เงินรางวัลที่ได้ หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% (วงที่ได้รางวัลต้องนำสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกคนใดคนหนึ่งในวงใช้เป็นหลักฐานในการรับเงินรางวัลเท่านั้น)

ติดต่อสอบถาม

 • ส่วนงานกิจกรรมการตลาด ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์
 • โทร. : 02 766 3900-2, 02 247 3737 ต่อ 3045 , 083 989 1463 (คุณพัฒน์)
 • Line ID: multifortune01

ข่าวประาสัมพันธ์ : CP Land Marcom

Deadline: 
06 Sep 2019 09:00 to 30 Sep 2019 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.