^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายโครงการ "3Krung x Sony Alpha University Camp 2019"

ประกวดภาพถ่ายโครงการ "3Krung x Sony Alpha University Camp 2019"

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ร่วมกับ ศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายโครงการ "3Krung x Sony Alpha University Camp 2019" ชิงของรางวัลจาก Sony พร้อมพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโครงการฯ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่จำกัดค่ายกล้อง คณะและชั้นปีที่กำลังศึกษา ขอเพียงเป็นนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

กติกาการประกวด

 • กติกาการเข้าร่วมโครงการฯ รอบ ROADSHOW​
  • ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ
  • ไม่จำกัดคณะ และชั้นปีของผู้สมัคร
  • ผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครทางออนไลน์ให้ครบถ้วน
  • ผู้สมัครต้องนำกล้องส่วนตัวมาในวันที่จัดกิจกรรม Roadshow หรือใช้กล้อง Sony ที่ทางโครงการฯ จัดเตรียมไว้ให้
  • จำกัดจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม มหาวิทยาลัยละ 80 คน
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดตามโจทย์ที่โครงการฯ กำหนด
  • สามารถส่งผลงานได้ 1 ภาพ ต่อ 1 คน
  • ต้องพร้อมเป็นตัวแทนสถาบันเพื่อเข้าร่วม Camp ในวันที่ 16 – 19 มกราคม 2563
 • กติกาการเข้าร่วมโครงการฯ รอบ OPEN​ CHALLENGE
  • ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ
  • ไม่จำกัดคณะ และชั้นปีของผู้สมัคร
  • ผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครทางออนไลน์ให้ครบถ้วน
  • โจทย์ คือ “ เคลื่อนไหว : DYNAMIC ” พร้อมทั้งตั้งชื่อภาพและบรรยายถึงผลงาน
  • มีสิทธิ์ส่งภาพผลงานได้คนละ3 ภาพ ตามโจทย์ที่โครงการกำหนด
  • เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ถึง 22 พฤศจิกายน 2562
  • พร้อมเป็นตัวแทนสถาบัน ร่วมเข้าแคมป์ ในวันที่ 16-19 มกราคม 2563
  • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพสี ขาวดำ แนวนอน หรือแนวตั้งก็ได้ ถ่ายโดยใช้กล้องถ่ายภาพเท่านั้นในรูปแบบไฟล์ jpg
  • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟฟิคใด ๆ บนภาพถ่าย
  • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ หรือดัดแปลง เลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่น ๆ หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นส่งเข้าประกวด
  • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้จากตัวกล้องเท่านั้น ห้ามมิให้ตกแต่งภาพจากโปรแกรมตกแต่งภาพใดๆ ทั้งสิ้น
  • สามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ 3 ภาพ ต่อคน โดยเป็นภาพเดี่ยว (เนื้อหาจบในภาพเดียวไม่ผูกโยงเรื่องราวกัน) ความละเอียดไม่เกิน 5 MB
  • หลังจากยืนยันการส่งภาพแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ได้
  • ทุกภาพที่ส่งประกวดในโครงการ เจ้าของภาพยินดีให้นำผลงานไปเผยแพร่ผ่านทางสื่อสารสนเทศทุกประเภท เพื่อประชาสัมพันธ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยลิขสิทธิ์ยังเป็นของเจ้าของภาพถ่ายโดยสมบูรณ์
  • การตัดสินภาพถ่ายถือเป็นสิทธิ์ขาดของคณะกรรมการ
  • หลังจากยืนยันข้อมูลผู้สมัครและภาพถ่ายแล้ว จะถือว่ายอมรับในเงื่อนไขของกติกาทุกข้อ

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/3krungxsonyalphauniversitycamp

File attachments: 
Deadline: 
22 Aug 2019 09:00 to 22 Nov 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.