^ Back to Top

ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา และเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นิสิต/นักศึกษา อยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าภายในประเทศไทย
 • นิสิต/นักศึกษา อายุระหว่าง 18-25 ปี
 • ใบรับรองกำลังศึกษาจากสถาบันการศึกษา

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2562
 • รอบคัดเลือก : การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยพิจารณาการคัดเลือกจากแถบบันทึกภาพการขับร้อง โดยคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งสิ้น 10 คน (แบ่งเป็นประเภทชาย 5 คน / หญิง 5 คน) ประกาศผลในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ที่ mupa.buu.ac.th
 • รอบชิงชนะเลิศ : ประกวดรอบชิงชนะเลิศในที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา

รางวัลการประกวด
ประเภทขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ( ชาย -หญิง )

 • รางวัลชนะเลิศประเภท ชาย - หญิง ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เกียรติบัตรพร้อมทั้งทุนการศึกษา 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทั้งทุนการศึกษา 3,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทั้งทุนการศึกษา 2,000 บาท
 • รางวัลชมเชยจำนวน 4 รางวัลได้รับเกียรติบัตร พร้อมทั้งทุนการศึกษา 1,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานคณบดี คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โทร. 0-38102566 ต่อ 105
 • คุณกฤษณะ สโมสร โทร. 088-6287206

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณศุธาศินี บุญเกาะ

Deadline: 
27 Jul 2019 09:00 to 20 Aug 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.