^ Back to Top

ประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2562

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับ ดีแทค และกรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญเกษตรกรสมัครเข้าร่วมการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2562 ชิงเงินสนับสนุน พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

คุณสมบัติผู้สมัคร
เกษตรกรที่เป็นต้นแบบในการทำการเกษตร ภายใต้แนวคิด “เกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจร” โดยหลักการเกษตรวิถีอินทรีย์ประกอบด้วยหลักการสำคัญ 4 ข้อ คือ สุขภาพ, นิเวศวิทยา, ความเป็นธรรม, และการดูแลเอาใจใส่ (health, ecology, fairness and care) นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงการทำเกษตรในแบบ ECO Friendly โดยมี 4 ส่วนสำคัญคือ

 1. กระบวนการผลิต (Production)
 2. การขนส่ง (Logistics)
 3. คำนึงถึงผู้บริโภค (Human Center)
 4. การจัดการหรือกำจัด (Disposal)

กำหนดระยะเวลาการสมัคร
เปิดรับใบสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รางวัลการประกวด
เงินสนับสนุน พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เกษตรกรจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

 • ชนะเลิศ เงินสนับสนุน 100,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินสนับสนุน 80,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินสนับสนุน 60,000 บาท
 • เกษตรกรดีเด่น 7 ท่าน เงินสนับสนุนท่านละ 30,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสํานึกรักบ้านเกิด
  499 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • โทร. 0-2016-5609 - 12 / 081-655-2921
 • E-mail: rbk_foundation@hotmail.com / anchaleek17@gmail.com
Deadline: 
20 Jun 2019 09:00 to 31 Jul 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.