^ Back to Top

ประกวดโครงการค่ายอาสา โครงการ "กล่องวิเศษ น้องอยากได้พี่จัดให้"

ประกวดโครงการค่ายอาสา โครงการ "กล่องวิเศษ น้องอยากได้พี่จัดให้"

บริษัท อําพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จํากัด ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ วอยซ์ ทีวี ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการค่ายอาสา โครงการ "กล่องวิเศษ น้องอยากได้พี่จัดให้" ชิงเงินสนับสนุนโครงการมูลค่ารวม 200,000 บาท พร้อมโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนตามที่โครงการระบุ

วัตถุประสงค์
เพื่อตอกย้ำการทำ โครงการ "กล่องวิเศษ น้องอยากได้พี่จัดให้" อย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3 โดยโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของ บริษัท อําพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จํากัด และสถานีโทรทัศน์ วอยซ์ ทีวี เพื่อให้นิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และผู้สนใจ ร่วมส่งโครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียนในต่างจังหวัดเข้า ประกวดเพื่อมอบสิ่งดีๆ เพื่อน้องๆ ที่ขาดแคลน โต๊ะ และเก้าอี้นักเรียน

ระยะเวลาดําเนินโครงการ

  • ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร วันนี้ - 31 พ.ค. 62
  • คัดเลือกโครงการโดยคณะกรรมการ 5 มิ.ย. 62
  • ประกาศผลโครงการที่ได้รับทุน 7 มิ.ย. 52
  • งานมอบรางวัลสนับสนุนโครงการค่ายอาสาฯ 13 มิ.ย. 62 (TBC)
  • ติดตามผลการดําเนินการของโครงการที่ได้รับทุน มิ.ย. 62-ม.ค. 63

รางวัลการประกวด
รางวัล 10 โครงการที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับเงินทุนพัฒนาฯ โครงการละ 20,000 บาท พร้อมโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน ตามที่โครงการระบุ

ติดต่อสอบถาม

  • หมายเลข : 02 650 6000 ต่อ 6036
  • Email : apfmagicboxcontest@gmail.com
  • Facebook : www.facebook.com/groups/apfmagicboxcontest
Total Prize Money: 
200,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
17 May 2019 09:00 to 31 May 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.