^ Back to Top

ประกวดคลิปวีดิโอสั้น หัวข้อ "2:1:1 ผลักดันให้ผักนำ"

ประกวดคลิปวีดิโอสั้น หัวข้อ "2:1:1 ผลักดันให้ผักนำ"

โครงการโรงเรียนเด็กกินผัก ขอเชิญนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอสั้น หัวข้อ "2:1:1 ผลักดันให้ผักนำ" ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

เกณฑ์การรับสมัคร

 1. ผู้สมัครต้องมีสถานะเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 2. ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นทีม 3-5 คน
 3. ในทีมต้องมีครูที่ปรึกษา 1 ท่าน

กติกาการส่งผลงาน

 1. เนื้อหาต้องสดอคล้องกับหัวข้อ โดยมีประเด็นหลักคือ "การบริโภคแบบ 2:1:1" คือการแบ่งจานอาหารในทุกมื้ออาหารให้เป็น 4 ส่วน โดยมี
  • ผัก 2 ส่วน
  • ข้าว 1 ส่วน
  • เนื้อสัตว์ 1 ส่วน
 2. คลิปวีดิโอต้องมีความยาวไม่เกิน 3 นาที รวม Title Intro และ End Credit
 3. วิดีโอต้องใส่โลโก้ที่ทางโครงการกำหนดให้ครบถ้วน
 4. คลิปต้องได้รับการอนุญาตให้เผลแพร่ได้จากบุคคลที่อยู่ในคลิปแล้ว
 5. เสียงที่นำมาประกอบคลิปวีดิโอต้องไม่ติดลิขสิทธิ์
 6. ส่งผลงานได้ที่ organictoschool.2018@gmail.com

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 31 พฤษภาคม 2562
 • ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
 • ประกาศผลวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ทาง Facebook : โครงการโรงเรียนเด็กกิน

เกณฑ์การตัดสิน

 1. ความสมบูรณ์ของผลงาน มีเนื้อหาตรงประเด็น
  • คลิปวิดิโอมีความถูกต้องตามกติกา 50 คะแนน
  • ความคิดสร้างสรรค์ 50 คะแนน
 2. จำนวนการ like คลิปวิดิโอที่อัปโหลดผ่านทางเพจ “โครงการโรงเรียนเด็กกินผัก” โดย 1 like = 1 คะแนน
 3. จำนวนการshared คลิปวิดิโอที่อัปโหลดผ่านทางเพจ “โครงการโรงเรียนเด็กกินผัก” โดย 1 shared = 3 คะแนน

หมายเหตุ การตัดสินคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

หมายเหตุ ทีมงานจะแจ้งวันเวลาและสถานที่รับรางวัลในภายหลัง (สถานที่อยู่ในพื้นที่ทางกรุงเทพมหานคร) คุณครูของทีมที่ได้รับรางวัลต้องเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินรางวัล

ติดต่อสอบถามเ

 • อีเมล : organic.toschool2018@gmail.com
 • เฟซบุ๊ก : โครงการโรงเรียนเด็กกินผัก
 • ผู้ประสานงาน : 08-6516-1364 แป้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการโรงเรียนเด็กกินผัก

Total Prize Money: 
10,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
17 May 2019 09:00 to 31 May 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.