^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายคู่กับสัตว์เลี้ยง หัวข้อ "Love Me Love My Animals"

ประกวดภาพถ่ายคู่กับสัตว์เลี้ยง หัวข้อ "Love Me Love My Animals"

กรมปศุสัตว์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายคู่กับสัตว์เลี้ยง หัวข้อ "Love Me Love My Animals" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 22,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึกจากกรมปศุสัตว์

กติกาการประกวด

 1. Like และ Share โพสต์ประชาสัมพันธ์การประกวด จากแฟนเพจ “ปศุสัตว์ก้าวหน้า” (ตั้งโพสต์ให้เป็นสาธารณะ)
 2. โพสต์รูปภาพที่คุณถ่ายคู่กับสัตว์เลี้ยงของคุณ ได้แก่ ช้าง , ม้า, สุนัข, แมว, โค, กระบือ, แพะ, แกะ, หมู, ไก่ หรือเป็ด และใส่คำบรรยายที่แสดงถึงหัวข้อ “Love Me Love My Animals” ให้โดนใจคณะกรรมการ พร้อมปิดท้ายด้วยประโยค “เชิญชวนเที่ยวงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ 2562 วันที่ 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2562 ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ #ThailandLivestockExpo2019” บนหน้า Facebook ตัวเอง (ตั้งโพสต์ให้เป็นสาธารณะ)
 3. Capture โพสต์ของคุณลงใต้โพสต์กิจกรรมการประกวด ในแฟนเพจ “ปศุสัตว์ก้าวหน้า”
 4. ส่งเข้าประกวดได้คนละ 1 ภาพ เท่านั้น
 5. ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 14 – 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.59 น.
 6. ขอสงวนสิทธิ์การมอบของรางวัลให้แก่เจ้าของ Facebook ที่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้และเป็นบุคคลที่ปรากฎอยู่บนภาพถ่าย

เงื่อนไขการประกวด

 1. ไม่จำกัดอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ เช่น กล้องดิจิทัล โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
 2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถปรับแต่งภาพได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง เช่น ตัดต่อ หรือต่อเติมภาพ และห้ามทำข้อความหรือเครื่องหมายใดๆ ลงบนภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น
 3. ต้องเป็นภาพถ่ายที่มีความคมชัด ไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ อยู่บนภาพรวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพ เป็นสีขาวหรือสีอื่นใด
 4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์ภาพ จากหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ในทุกกรณีซึ่งผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
 5. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด หากพบว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำาหนดไว้ข้างต้น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องแจ้งผู้ส่งภาพ
 6. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเดินทางมารับด้วยตนเองหรือผู้แทนพร้อมเอกสารยืนยันตัวผู้เข้าร่วมประกวดเท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ยกเว้นรางวัลชมเชย
 7. หากมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดน้อยกว่า 20 ผลงาน ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการประกวด

กำหนดระยะเวลา

 1. ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 14 – 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.59 น.
 2. ประกาศผลรางวัลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ผ่าน Facebook แฟนเพจ “ปศุสัตว์ก้าวหน้า”
 3. รับรางวัลในวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ งานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ 2562 กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ

เกณฑ์การตัดสิน

 • รางวัลที่ 1 2 3 และรางวัลชมเชย
  • การสื่อความหมายตามหัวข้อ (30 คะแนน)
  • ความคิดสร้างสรรค์ (30 คะแนน)
  • การจัดองค์ประกอบของภาพ (25 คะแนน)
  • ความคมชัดและสวยงาม (25 คะแนน)
 • รางวัล Popular Vote (นับคะแนนเฉพาะในหน้าเฟสบุ๊คของผู้เข้าประกวด)
  • จำนวนยอด Like (1 คะแนน)
  • จำนวนยอด Share (5 คะแนน)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 10 รางวัล ของที่ระลึกจากกรมปศุสัตว์

ติดต่อสอบถาม

 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์
 • โทร. 02-653-4444 ต่อ 2321
 • E-mail : livestockexpo@dld.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณศักดิ์สิทธิ์ จริยาเลิศศักดิ์

Total Prize Money: 
22,000 Baht
Deadline: 
14 May 2019 (All day) to 26 May 2019 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.