^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย "แอ่วเจียงฮายม่วนขนาด"

ประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย "แอ่วเจียงฮายม่วนขนาด"

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย "แอ่วเจียงฮายม่วนขนาด" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ

หลักเกณฑ์และกฎกติกาการประกวด

 1. กำหนดให้พื้นที่ถ่ายภาพอยู่ภายในเขตจังหวัดเชียงรายเท่านั้น
 2. กำหนดให้ตั้งชื่อภาพและคำบรรยายภาพไม่เกิน 2 บรรทัด และบอกสถานที่ถ่ายภาพให้ชัดเจน
 3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถปรับแต่งแสงสีได้ แต่ต้องไม่เกินจากความเป็นจริง และห้ามทำการรีทัชโดยเด็ดขาด
 4. ในการส่งผลงานนั้น ให้อัดขยายภาพถ่ายในขนาด 8 x 12 นิ้ว พร้อมส่งไฟล์ภาพ JPEG ขนาดไม่น้อยกว่า 24 MB ทั้งไฟล์ต้นฉบับและไฟล์แก้ไข บรรจุในแผ่นซีดีหรือดีวีดี ทั้งนี้ ต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ อยู่บนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพ เป็นสีขาวหรือสีอื่นใด
 5. ผู้เข้าประกวด 1 ท่าน สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ภาพ ถ้าหากผู้ส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลทั้ง 2 ภาพ การรับรางวัลจะมีสิทธิรับได้แค่ 1 รางวัล (รางวัลที่ดีที่สุดใน 2 ภาพ ที่ตนได้รับ)
 6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายปัจจุบันหรือสามารถนำผลงานที่ถ่ายย้อนหลังไม่เกินหนึ่งปี (พฤษภาคม 2561) และต้องเป็นผลงานใหม่ไม่เคยใช้ในกิจกรรม หรือการแข่งขันอื่นๆ มาก่อน และไม่ใช่ผลงานที่เกิดจากการดัดแปลงหรือทําซ้ำ
 7. ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบหากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ทางสำนักงานฯ สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามกฎหมาย
 8. คําตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพถือเป็นลิขสิทธิ์ของงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 10. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายมีสิทธินําภาพที่ส่งผลงานมาทุกภาพไปเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ
 11. ให้ผู้ที่ต้องการส่งภาพเข้าประกวดส่งผลงานด้วยตนเองได้ที่ตัวแทนผู้ดำเนินการและประสานงานการประกวด หจก. พร้อม ครีเอชั่น 384/30 หมู่บ้านแอร์พอร์ตเพลส หมู่ 6 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โทร. 093-8940199, 095-4988898 ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 17.00 น.
 12. เจ้าของผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 5 ผลงาน จะต้องมานำเสนอแนวคิดและแรงบันดาลใจของผลงานภาพถ่ายดังกล่าวด้วยตนเองในวันประกาศผลการประกวดภาพถ่าย การมอบรางวัลและจัดแสดงผลงาน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเชียงราย

ระยะเวลาการส่งประกวด
กำหนดรับผลงานภาพตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลที่ 2 เงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลที่ 3 เงินสด 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ติดต่อสอบถาม
Facebook : แอ่วเจียงฮายม่วนขนาด

File attachments: 
Deadline: 
13 May 2019 09:00 to 01 Jun 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.