^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความสุข และความสนุก ในสวนเสือศรีราชา"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความสุข และความสนุก ในสวนเสือศรีราชา"

สวนเสือศรีราชา ร่วมกับ แคนนอน มาเก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความสุข และความสนุก ในสวนเสือศรีราชา" ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 20,000 บาท

เงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด

 1. ไม่จำกัดจำนวนภาพที่ส่งเข้าประกวด แต่จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายภายในวันที่ 28 เมษายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น
 2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพสี ขนาด 8x 10 นิ้ว หรือ ขนาด 8 x 12 นิ้ว ติดภาพลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ ขนาด 10 x12 นิ้ว หรือ ขนาด 10 x 14 นิ้ว ด้านหลังฟิวเจอร์บอร์ด เขียนชื่อและนามสกุลผู้ถ่าย ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ลำดับภาพ ชื่อภาพให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมส่งไฟล์โดยบันทึกลงแผ่นซีดี หรือ Flash Drive ขนาดไฟล์เต็ม ไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล และห้ามลบ Exif-file (ต้นฉบับ)
 3. สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิคได้ เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะต้องแลดูเป็นธรรมชาติเหมือนถ่ายภาพปกติ ไม่ตกแต่งให้ผิดไปจากความเป็นจริง
 4. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวดและภาพที่ ส่งมานั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน
 5. ผู้ร่วมประกวดภาพถ่าย สามารถเข้ามาถ่ายภาพได้ทุกวัน โดยแสดงบัตรผู้เข้าประกวด ณ ห้องจำหน่ายบัตร หากมีผู้ติดตามสามารถลดค่าบัตรผ่านประตูได้ 50 % ไม่เกิน 2 ท่าน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2562
 6. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมระหว่างสวนเสือศรีราชา และ ผู้เข้าประกวด
 7. ภาพที่ส่งประกวดทุกภาพ สวนเสือศรีราชามีสิทธิ์นำไปเผยแพร่ได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ แก่เจ้าของภาพ ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งแผ่นซีดีหรือ Flash Drive และภาพสีคืน
 8. การประกวดนี้คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ
ลูกค้าที่จะเข้าถ่ายภาพเพื่อส่งประกวดในกิจกรรม กรอกแบบฟอร์มเพื่อที่ทางสวนเสือจะได้อำนวยความสะดวกเรื่องค่าใช้จ่ายในการเข้าชมให้ โดยต้องนำบัตรประชาชนและกล้อง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ห้องจำหน่ายตั๋วทุกครั้ง

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด

 1. ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยวงเล็บที่มุมซองว่า โครงการประกวดภาพถ่าย ได้ที่
  ฝ่าย ประชาสัมพันธ์-การตลาด สวนเสือศรีราชา
  341 หมู่ 3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
  โทร 061-5969642
 2. ส่งภาพเข้าประกวดได้จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 หากส่งไปรษณีย์ให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

กฎระเบียบในการถ่ายภาพ

 1.  ทางสวนเสือศรีราชา ไม่อนุญาต ให้ผู้เข้าประกวด เข้าไปถ่ายภาพในกรงเสือ ทั้งในจุดพักเสือ หรือ ในการแสดง รวมถึงโชว์ต่างๆ แต่สามารถถ่ายในจุดตำแหน่งเสมือนเป็นนักท่องเที่ยว
 2. ผู้สมัครสามารถเข้ามาถ่ายภาพภายในสวนเสือศรีราชา ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมผู้ติดต่อลดค่าบัตรผ่านประตู 50% ไม่เกิน 2 ท่าน ต่อวัน กรุณาแสดงบัตรผู้เข้าประกวด ณ ห้องจำหน่ายบัตร ทุกครั้ง

ระยะเวลาโครงการ

 • 28 เมษายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2562 ถ่ายภาพส่งประกวด
 • 31 พฤษภาคม 2562 ปิดรับผลงาน
 • 4 มิถุนายน 2562 กรรมตัดสินภาพถ่าย
 • 6 มิถุนายน 2562 ประกาศผลกิจกรรม

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 8,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 1000 บาท

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สวนเสือศรีราชา โทร 061-5969642

Total Prize Money: 
20,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
29 Apr 2019 10:00 to 31 May 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.