^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย “50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย”

ประกวดภาพถ่าย “50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย”

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 680,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ

หัวข้อการประกวด แบ่งเป็น 2 หัวข้อ

 1. หัวข้อ “50 ปี กฟผ. มุ่งมั่นผลิตไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทย” จำนวน 34 รางวัล
  ภาพที่ส่งเข้าประกวดอาจเป็นภาพที่แสดงออกให้เห็นถึงประโยชน์ของไฟฟ้าต่อสังคม ชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเมืองหลวงหรือต่างจังหวัด หรือ ความสุขของคนไทยจากการมีไฟฟ้าใช้ หรือ ความสำคัญของการผลิตพลังงานไฟฟ้า รวมไปถึง การนำนวัตกรรมต่าง ๆ ด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในประเทศเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงาน
  สถานที่บันทึกภาพ : ที่ใดก็ได้ในประเทศไทย
 2. หัวข้อ “ชุมชนกลมเกลียว ท่องเที่ยวโรงไฟฟ้า” จำนวน 34 รางวัล
  ภาพที่ส่งเข้าประกวดอาจเป็นภาพที่แสดงออกให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้ากับชุมชนโดยรอบ หรือ โครงการต่างๆ ที่ กฟผ. มีส่วนร่วมหรือเข้าไปสนับสนุนกับชุมชนในพื้นที่ ทั้งนี้ อาจเป็นภาพที่แสดงออกถึง วิถีชีวิต หรือ การพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลกันของคนในพื้นที่ หรือ เป็นภาพที่เกิดจากการท่องเที่ยวภายในพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้า (ต้องเป็นพื้นที่อนุญาตให้ถ่ายภาพได้) เขื่อนต่าง ๆ, ศูนย์การเรียนรู้ของ กฟผ., หรือ ชุมชนที่อาศัยอยู่รอบโรงไฟฟ้าหรือเขื่อน นอกจากนี้อาจเป็นภาพที่เกิดจากสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีโรงไฟฟ้าหรือเขื่อนของ กฟผ. ตั้งอยู่
  สถานที่บันทึกภาพ : ชุมชน หรือ พื้นที่ที่ กฟผ. เข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุน หรือ “ภายในจังหวัด” ที่มีโรงไฟฟ้าหรือเขื่อนดังต่อไปนี้
  • โรงไฟฟ้า
   • โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
   • โรงไฟฟ้าบางปะกง
   • โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
   • โรงไฟฟ้าพระนครใต้
   • โรงไฟฟ้ากระบี่
   • โรงไฟฟ้าจะนะ
   • โรงไฟฟ้าวังน้อย
   • โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา
   • โรงไฟฟ้าน้ำพอง
  • เขื่อน
   • เขื่อนศรีนครินทร์
   • เขื่อนภูมิพล
   • เขื่อนสิริกิติ์
   • เขื่อนอุบลรัตน์
   • เขื่อนวชิราลงกรณ
   • เขื่อนสิรินธร
   • เขื่อนจุฬาภรณ์
   • เขื่อนน้ำพุง
   • เขื่อนปากมูล
   • เขื่อนรัชชประภา
   • เขื่อนบางลาง
   • เขื่อนแก่งกระจาน
   • เขื่อนท่าทุ่งนา
   • เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
   • เขื่อนแม่กลอง
   • เขื่อนขุนด่านปราการชล
   • เขื่อนนเรศวร
   • เขื่อนเจ้าพระยา
   • เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
   • เขื่อนกิ่วคอหมา
   • เขื่อนผาจุก
   • เขื่อนคลองตรอน
   • เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

กำหนดการ

 • เปิดรับภาพถ่ายเข้าประกวดทางเว็บไซต์สมาคมฯ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม - 7 เมษายน 2562 (สิ้นสุด เวลา 18.00 น.)
 • ประกาศผลภาพเข้ารอบแรก ทาง Facebook Fanpage กฟผ. ภายใน 17 เมษายน 2562 พร้อมกิจกรรม Like & Share ชิงรางวัล Popular Vote (สิ้นสุด 23 เมษายน 2562 เวลา 23.59 น.) ในระหว่างนี้ ทางสมาคมฯ ได้เปิดโอกาสให้ร้องเรียนภาพถ่าย โดยส่งคำร้องพร้อมหลักฐาน มายัง email : rpst.info@gmail.com เท่านั้น (ไม่รับคำร้องผ่านช่องทางอื่นๆ)
 • ประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการภายในเดือน เมษายน 2562
 • มอบรางวัล ภายในเดือนตุลาคม 2562

รางวัลการประกวด

 • หัวข้อ “50 ปี กฟผ. มุ่งมั่นผลิตไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทย” 
  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จํานวน 30 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
  • รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท (Facebook)
 • หัวข้อ “ชุมชนกลมเกลียว ท่องเที่ยวโรงไฟฟ้า”
  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จํานวน 30 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
  • รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท (Facebook)

หมายเหตุ

 1. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดสามารถส่งได้ท่านละไม่เกิน 20 ภาพต่อ 1 หัวข้อ และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่เกิน 3 รางวัล ต่อ 1 หัวข้อ
 2. เปิดรับภาพที่มีอายุภาพ ไม่เกิน 7 ปี (ภาพย้อนหลังไม่เกินวันที่ 7 มีนาคม 2555)
 3. ภาพที่ได้รับรางวัลจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกสำหรับใช้ในกิจกรรม และสื่อประชาสัมพันธ์ของ กฟผ.
Total Prize Money: 
680,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
07 Mar 2019 10:00 to 07 Apr 2019 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.