^ Back to Top

ประกวด Mr. & Miss Little Thailand Culture 2019

ประกวด Mr. & Miss Little Thailand Culture 2019

กองประกวด Mr. & Miss Little Thailand Culture ขอเชิญผู้สนใจอายุ 3 - 23 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด Mr. & Miss Little Thailand Culture 2019 ชิงมงกุฎ พร้อมถ้วยรางวัล สายสะพายเกียรติยศ และของรางวัลจากผู้สนับสนุนมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีอายุระหว่าง 3-5 ปี, 6-9 ปี, 10-13 ปี, 14-23 ปี ในวันที่รับสมัคร
 • มีความกล้าแสดงออก เชื่อมั่นในตัวเอง

รุ่นการประกวด

 • รุ่นอายุระหว่าง 3-5 ปี
 • รุ่นอายุระหว่าง 6-9 ปี
 • รุ่นอายุระหว่าง 10-13 ปี
 • รุ่นอายุระหว่าง 14-23 ปี

ขั้นตอนการสมัคร

 • กำหนดการสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 หรือเต็มจำนวนที่กองประกวดกำหนด
  หมายเหตุ  จำนวนจำกัดรุ่นละ 50 คน เต็มจำนวนปิดรับสมัครทันที หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • สมัครที่ inbox ของ Fanpage Facebook : Mr.&Miss Little Thailand Culture (ไม่มีการรับหน้างาน)
 • ค่าสมัคร 1000 บาท ทุกรุ่น วิธีชำระ โอนเข้าบัญชี
  คุณดลพร พุ่มพวง
  ธนาคารกสิกรไทร/พาราไดซ์พาร์ค
  เลขที่บัชชี 6282147279
 • เมื่อโอนเงินสมัครแล้ว ส่งรายละเอียดทาง Inbox Fanpage Facebook : Mr.&Miss Little Thailand Culture (เพื่อใช้ในการประกวดชิงรางวัลขวัญใจสื่อออนไลน์ (จำนวน 3 รางวัล ไม่แยกประเภทและไม่แยกรุ่น)
  ชื่อ ...................
  นามสกุล ...................
  ชื่อเล่น ...................
  อายุ ...................
  น้ำหนัก ...................
  ส่วนสูง ...................
  เบอร์โทรศัพท์ ...................
  รูปถ่าย (เห็นหน้าชัดเจน)
 • หลังจากส่งหลักฐานครบ รอรับ การตอบรับจากเจ้าหน้าที่ภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อรอข้อมูลอัพโหลดเข้าระบบและรูปผู้เข้าประกวดขึ้นโชว์ที่หน้าเพจเพื่อร่วมชิงรางวัลขวัญใจสื่อออนไลน์

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการประกวดและทวงสิทธิ์ใดๆ หากผู้สมัครมาประกวดในวันประกวดไม่ได้ตามวันที่ผู้จัดได้กำหนดไว้

กำหนดการประกวด
ประกวดในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค บริเวณ ชั้น 3 Event Hall โซน Beauty & Health

 • ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 10.00 น.
 • เริ่มการประกวด เวลา 10.30 น.
 • สิ้นสุด 18.00 น.

หมายเหตุ กำหนดการเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การแต่งกายในการประกวด
การแต่งกาย ความสวยงามแบบไทย ชาย/หญิง แต่งกายด้วยชุดไทยไม่จำกัดยุคสมัย

การตัดสิน
ตัดสินการประกวดโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การให้คะแนน

 • ความน่ารัก สดใส สมวัย
 • การแต่งกาย ความสวยงาม แบบไทย
 • รูปร่าง หน้าตา
 • บุคลิกภาพ ความกล้าแสดงออก ไหวพริบ
 • ความสามารถในการเดินและการไหว้ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีไทย

รางวัลการประกวด
ถ้วยรางวัล มงกุฎ สายสะพายเกียรติยศ และของรางวัลจากผู้สนับสนุนใจดีรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
กองประกวดที่ 091-7929936

File attachments: 
Deadline: 
26 Feb 2019 10:00 to 06 Jul 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.