^ Back to Top

แข่งขัน Young Financial Star Competition 2019

แข่งขัน Young Financial Star Competition 2019

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานต่างๆ ในตลาดทุน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Young Financial Star Competition 2019 ชิงรางวัลรวมกว่า 7,000,000 บาท

วัตถุประสงค์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานต่างๆ ในตลาดทุน จัดโครงการ Young Financial Star Competition 2019 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน โดยดำเนินการจัดแข่งขันต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 17

คุณสมบัติผู้สมัคร
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นปีที่ 3 ถึงระดับปริญญาโท ในทุกคณะ ทุกสาขาวิชา อายุไม่เกิน 25 ปี

กำหนดระยะเวลา

  • รับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ 14 มกราคม - 17 มีนาคม 2562
  • สอบคัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศ เวลา 13.00 - 16.00 น. 31 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์สอบ 15 แห่งทั่วประเทศ
  • ประกาศผลผู้เข้ารอบ 300 คน 30 เมษายน 2562    
ติดต่อสอบถาม
  • e-mail: YFS@set.or.th
  • S-E-T Call Center 0-2009-9999 ในวันและเวลาทำการ
  • www.facebook.com/SETYoungGeneration
Contest Type: 
Total Prize Money: 
7,000,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
21 Feb 2019 10:00 to 17 Mar 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.