^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปี 2019 "TENKAWA Thai High School Photo Contest 2019"

ประกวดภาพถ่ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปี 2019 "TENKAWA Thai High School Photo Contest 2019"

Tenkawa ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปี 2019 "TENKAWA Thai High School Photo Contest 2019" ชิงโอกาสในการเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันถ่ายภาพระดับนานาชาติ ณ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

จุดประสงค์

 1. อยากให้เด็กได้มีโอกาสทำงานเป็นทีม (Teamwork)
 2. ให้เยาวชนเห็นคุณค่าของสังคมที่ตนอาศัยอยู่ (Valuable local)
 3. สร้างเครือข่ายการถ่ายภาพ (Photo network)
 4. พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Sustainable Community)

หัวข้อการประกวด
ภาพถ่ายเล่าเรื่องราว "ชุมชนของคุณ" (จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ...ให้เรารู้จักเกี่ยวกับชุมชนของคุณ)
"ชุมชน" สามารถตีความได้หลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น : ธรรมชาติ / ชีวิตประจำวัน / สถาปัตยกรรม / สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม / ท้องถิ่น / ภูมิปัญญา / สังคม / อาหาร / งานคราฟต์ / ความเป็นเมือง ฯลฯ เป็นต้น
หมายเหตุ : ภาพถ่ายทั้ง 6 ภาพต้องมีคอนเซปต์เล่าเรื่องเป็นหนึ่งเดียวกัน

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
สมัครเป็นทีม ทีมละ 4 คนประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 3 คน และคุณครูที่ปรึกษา 1 คน (นักเรียนและคุณครูต้องสังกัดในโรงเรียนเดียวกันและคุณครูสามารถเป็นที่ปรึกษาได้ไม่จำกัดจำนวนทีม)

กติกาการประกวด

 1. ไฟล์ภาพถ่ายต้องเป็นสกุล .JPEG เท่านั้น โดยไม่จำกัดสัดส่วนของภาพ และมีขนาดไม่เกิน 4 MB ต่อภาพ
 2. ภาพถ่ายที่ส่งประกวดห้ามผ่านการตัดต่อ แต่สามารถแต่งสี และแสงผ่านโปรแกรมได้
 3. ภาพถ่ายที่นำมาประกวดทั้งหมดต้องไม่เคยเผยแพร่ในงานใด หรือไม่เคยได้รับรางวัลในการประกวดอื่น ๆ
 4. ผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งภาพถ่ายได้ 1 ชุด ประกอบด้วยภาพ 6 ภาพตามหัวข้อหลัก "ภาพถ่ายเล่าชุมชนของคุณ" (Photo story of your Community)
 5. ในกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกา และในกรณีที่จะต้องนำภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่ควรเก็บ RAW FILE ไว้
 6. ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ คณะกรรมการเท็งคาวาขอกรรมสิทธิ์ที่จะใช้ภาพถ่ายของผู้สมัครไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพนั้น ๆ
 7. หากผู้ส่งประกวดทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการสมัคร
ผู้สมัครต้องลงทะเบียนก่อนส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 1. กรอกข้อมูล : ชื่อทีม, โรงเรียน, คุณครู, นักเรียน และช่องทางการติดต่อเพื่อเข้าร่วมการประกวดในลิงก์นี้
 2. ศึกษา : เกี่ยวกับชุมชนของคุณ + คอนเซปต์ภาพถ่ายเล่าเรื่อง (Photo Story)
 3. วางแผน : การเล่าเรื่องราวผ่านภาพถ่ายและออกไปถ่ายภาพกับเพื่อนร่วมทีม
 4. อัพโหลดไฟล์ดังนี้ :
  • นักเรียน
   • ภาพถ่าย จำนวน 6 ภาพ ตั้งชื่อชุดภาพและเขียนคำอธิบายเรื่องราวชุดภาพถ่าย
   • ภาพเบื้องหลังการทำงาน 5 - 10 ภาพและเขียนคำอธิบายกระบวนการทำงานได้แก่
    • ขั้นตอนกระบวนการทำงาน
    • สิ่งที่เกิดขึ้นและความประทับใจ
    • ความท้าทายและอุปสรรคระหว่างการทำงาน
     หมายเหตุ : เบื้องหลังกระบวนการทำงาน ไม่มีผลต่อการตัดสินเข้ารอบชิงชนะเลิศ
  • คุณครูที่ปรึกษา
   • แบบประเมินนักเรียนหลังส่งผลงาน 6 ภาพ

หมายเหตุ :

 • ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 7 ทีม จะได้เข้าร่วมเวิร์กชอปถ่ายภาพและแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ จ.เชียงใหม่
 • ทีมชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนจากประเทศไทย ไปแข่งขันระดับนานาชาติ (‘The 5th International High School Students’ Photo Festival Exchange’) ที่เมืองฮิงาชิคาวะ จ.ฮอกไกโด

กำหนดการ

 1. เปิดรับสมัคร : 30 มกราคม - 30 เมษายน 2019
 2. ประกาศผลการคัดเลือกรอบ 1 : 09 พฤษภาคม 2019
 3. รอบชิงชนะเลิศ : ปลายเดือนพฤษภาคม - ต้นเดือนมิถุนายน 2019
 4. ทริปการแข่งขันถ่ายภาพที่เมืองฮิงาชิคาวะ จ.ฮอกไกโด : 1-8 สิงหาคม 2019
 5. การแจ้งผลการคัดเลือก : คณะกรรมการเท็งคาวาจะแจ้งผลการคัดเลือกทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ทางโทรศัพท์, Facebook Tenkawa และเว็บไซต์ www.tenkawacontest.com ภายในเดือนพฤษภาคม 2019

รางวัลการประกวด

 1. ทีมที่ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมเทศกาลภาพถ่ายนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายระดับนานาชาติ (The 5th International High School Students’ Photo Festival Exchange) ที่เมืองฮิงาชิคาวา จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับเยาวชนจาก 19 ประเทศทั่วโลก เป็นเวลา 1 สัปดาห์ฟรี (โครงการดำเนินการออกค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และอาหาร)
 2. รางวัลพิเศษ Popular vote จากผลการโหวตหน้า Facebook : TENKAWA

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 053-217170
 • อีเมล์ kmtomyam2012@gmail.com
 • www.facebook.com/TenkawaPhotoContest

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณธันยพร วงศ์ธิติโรจน์

Deadline: 
30 Jan 2019 10:00 to 30 Apr 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.