^ Back to Top

ประกวดนิทานรางวัลมูลนิธิเด็กครั้งที่ ๒๐ หัวข้อ "โรงเรียนของความรักและประชาธิปไตย"

ประกวดนิทานรางวัลมูลนิธิเด็กครั้งที่ ๒๐ หัวข้อ "โรงเรียนของความรักและประชาธิปไตย"

มูลนิธิเด็ก ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนิทานรางวัลมูลนิธิเด็กครั้งที่ ๒๐ หัวข้อ "โรงเรียนของความรักและประชาธิปไตย" เนื่องในวาระพิเศษ ครบรอบ ๔๐ ปี มูลนิธิเด็ก ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวใกว่า ๙๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล

กติกาการประกวด

 • ผู้ส่งผลงาน : บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
 • เนื้อหา/เนื้อเรื่องส่งเสริมจินตนาการ สนุกสนาน ชวนอ่าน ให้แง่คิดและแฝงมุมมองที่น่าสนใจ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทั้งแนวคิด โครงเรื่องและรูปแบบการนำเสนอ ไม่จำกัดจำนวนเรื่องที่ส่งเข้าประกวด
 • ไม่จำกัดรูปแบบ อาจเป็นเรื่องจินตนาการ (Fantasy) หรือเรื่องแนวเหมือนจริง (Realistic)
 • เป็นงานประพันธ์ใหม่ ไม่เคยแปล ลอกเลียน หรือดัดแปลงโครงเรื่องจากที่อื่นใด (หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์
  ผู้ส่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ)
 • ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในรูปแบบใดและไม่เป็นลิขสิทธิ์จากการประกวดในโครงการอื่น ๆ
 • ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ เอ ๔ ขนาดตัวอักษร ๑๔ พอยท์ ( ใช้กระดาษเพียงด้านเดียว ไม่พิมพ์ด้านหลัง )

ขั้นตอนเข้าร่วมประกวด

๑. ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ www.ffcbook.com หรือ FB : ffcbooks
๒. ส่งผลงานความยาวขนาดที่กำหนดพร้อมแนบใบสมัคร
๓. ส่งผลงานทางไปรษณีย์เท่านั้น ไม่รับผลงานทางโทรสาร อีเมล์ และสื่อออนไลน์ทุกประเภท
๔. เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน จนถึง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ขยายเวลาส่งผลงานถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และจะมี การประกาศผลการประกวดในช่วง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก www.ffcbook.com
 • FB : ffcbooks
 • โทร. ๐๒-๘๘๑-๑๗๓๔ ต่อ ๓๑ / ๐๘๒-๙๘๕- ๑๔๒๗
 • Line ID : ffcbook

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณรุจรวี นาเอก / กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก

Total Prize Money: 
95,000 Baht
Deadline: 
01 Apr 2019 10:00 to 31 May 2019 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod