^ Back to Top

ประกวดวงดนตรี "Stopdrink Music Awards 2019"

ประกวดวงดนตรี "Stopdrink Music Awards 2019"

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ผู้สนใจอายุไม่เกิน 22 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี "Stopdrink Music Awards 2019" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • ผู้เข้าแข่งขันอายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์ในวันสมัครหากผู้เข้าแข่งขันที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
 • ทำการแข่งขันเป็นวง โดยมีจำนวนสมาชิกวงละ 3 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 คน
 • สมาชิกในวงทุกคนต้องไม่เคยมีผลงานเพลงออกวางจำหน่ายหรือสังกัดค่ายเพลงใดๆ มาก่อน (ไม่มีสัญญาผูกพันกับค่ายใด) 
 • ผู้สมัครทุกคนต้องสังกัดวงใดวงหนึ่งเพียงวงเดียวเท่านั้น  
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติภายใต้ข้อตกลงที่กำหนด 
 • การสมัครเข้าร่วมแข่งขันนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการสมัคร    

ระเบียบการประกวด

 • กรอกข้อมูลในใบสมัคร และรูปถ่ายให้ครบถ้วน ส่งพร้อมเอกสารประกอบการสมัครภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 • เอกสารแนบ สำเนาบัตรประชาชนสมาชิกในวงทุกคน(ถ้าไม่มีรูปในใบสมัคร สามารถส่งแยกได้โดยเขียนชื่อหลังรูปให้ชัดเจน)
 • ในวันประกวด ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามสไตล์ของวง โดยไม่สวมรองเท้าแตะและไม่สวมใส่ชุดที่ลามกอนาจาร
 • ในวันประกวด นักดนตรีทุกตำแหน่งต้องเล่นดนตรีสดเท่านั้น ห้ามใช้อุปกรณ์อัดเสียงมาก่อนและนำมาเปิดในวันประกวด 
 • ในวันประกวด ผู้เข้าประกวดต้องนำเครื่องดนตรีมาเอง โดยทางผู้จัดมีเฉพาะกลองชุด ตู้แอมป์ ไมค์ และเครื่องเสียงให้เท่านั้น
 • เพลงรณรงค์ที่ได้รับรางวัลเพลงรณรงค์ยอดเยี่ยม 2 เพลง จะถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัด เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆ ของ สคล. โดยเจ้าของผลงานจะได้รับโอกาสในการร่วมรณรงค์ด้วย

ขั้นตอนการรับสมัคร

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผ่าน Facebook Fanpage ชื่อ StopdrinkMusicAwards 
 • ส่งใบสมัคร  และ Audition Clip เพลงช้า 1 เพลง  เพลงเร็ว 1 เพลงโดยไม่ตัดต่อ มาทางกล่องข้อความ Fanpage ข้างต้นและรอประกาศผล ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
 • Audition Clip. ใช้เพลงทั่วไป เมื่อได้วงที่ผ่านการคัดเลือก 20 วง  จึงใช้เพลงรณรงค์เกี่ยวกับการลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  โดยไม่จำกัดแนวเพลง (ในรูปแบบที่แต่ละวงถนัด)  สำหรับใช้ในการประกวดในรอบต่อไป

ขั้นตอนการประกวด
วงที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 20 วง  จะผ่านเข้าสู่รอบ Semi Final และ Final ตามลำดับ โดยต้องทำการแสดงสดบนเวที  ดังนี้

 • รอบ Semi Final (20 วง) กำหนดจัดวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2562  แต่ละวงเล่นเพลงช้า 1 เพลง  เพลงเร็ว 1 เพลง  (โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเพลงใน Audition Clip)  และเพลงรณรงค์ที่แต่งไว้ 1 เพลง  รวม 3 เพลง  เวลารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 นาที (รวม Sound Check)  เพื่อคัดจาก 20 วง  ให้เหลือ 10 วง
 • รอบ Final (10 วง)  กำหนดจัดวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคมพ.ศ.2562   แต่ละวงเล่นเพลงช้า 1 เพลง  เพลงเร็ว 1 เพลง  (โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเพลงใน รอบ Semi Final)  และเพลงรณรงค์ที่แต่งไว้ 1 เพลง  รวม 3 เพลง  เวลารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 นาที(รวม Sound Check)
 • สถานที่จัดงาน  ณ  เกาะพญาไท  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกรุงเทพมหานคร
 • ค่าพาหนะ และ ค่าที่พัก ทางผู้จัดเหมาจ่ายตามความเหมาะสม

เกณฑ์การตัดสิน

 • พิจารณาจากทักษะและความสามารถทางด้านดนตรี
 • พิจารณาจากทักษะและความสามารถในการขับร้อง
 • พิจารณาจากความสามารถในการแสดงออกของสมาชิกทั้งวงบนเวที
 • พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์จากคำร้อง  ทำนอง  และการเรียบเรียง  ในการแต่งเพลงรณรงค์
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • วงรองชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • วงอันดับที่ 3 รับทุนการศึกษา 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • วงอันดับที่ 4 รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • วงอันดับที่ 5 รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • นักร้องยอดเยี่ยม รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • นักดนตรียอดเยี่ยมรับทุนการศึกษา3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • เพลงรณรงค์ยอดเยี่ยม  2 รางวัลๆละ 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • คุณสมรุจี สุขสม โทร.081-614-4510
 • Facebook Fanpage : StopdrinkMusicAwards 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Thiti Pattarasitthikris

Total Prize Money: 
70,000 Baht
Deadline: 
18 Jan 2019 10:00 to 15 Feb 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.