^ Back to Top

ประกวดผลงานสร้างนวัตกรรม Digital Platform "TOT Hackathon 2019"

ประกวดผลงานสร้างนวัตกรรม Digital Platform "TOT Hackathon 2019"

ทีโอที โอเพ่นเฮ้าส์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยชั้นนำ 35 แห่งทั่วประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันประกวดผลงานสร้างนวัตกรรม Digital Platform "TOT Hackathon 2019" ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. บุคคลทั่วไป หรือ พนักงาน บมจ.ทีโอที ที่อายุไม่เกิน 28 ปี
 2. สมัครเป็นทีม ทีมละ 2 – 4 คน
 3. สามารถเข้าร่วมงานได้ 2 วัน 1 คืน

ประเภทการแข่งขัน

 1. หัวข้อความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย network security
 2. หัวข้อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของข้อมูลขนาดใหญ่ big data analytics
 3. หัวข้อความฉลาดเทียมร่วมกับอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง AI and IoT

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัคร ตั้งเเต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 - 25 มกราคม 2562
 • กำหนดจัดแข่งขันในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562  

รางวัลการแข่งขัน
แบ่งเป็น 4 ประเภท ประเภทละ 4 รางวัล โดยผู้ชนะในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล

 • รางวัลที่ 1 จำนวนเงิน 100,000 บาท/หัวข้อ 
 • รางวัลที่ 2 จำนวนเงิน 50,000 บาท/หัวข้อ
 • รางวัลที่ 3 จำนวนเงิน 30,000 บาท/หัวข้อ และรางวัลชมเชย 10,000 บาท/หัวข้อ
 • ผู้เข้าร่วมประกวดในโครงการฯ ยังได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าปฏิบัติงานใน บมจ. ทีโอที

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/TOTHackathon19

File attachments: 
Deadline: 
08 Jan 2019 10:00 to 25 Jan 2019 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod