^ Back to Top

ประกวดถ่ายภาพ "ONE SHOT KNOCKOUT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์"

ประกวดถ่ายภาพ "ONE SHOT KNOCKOUT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์"

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกั ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ "ONE SHOT KNOCKOUT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมเก็บบันทึกเรื่องราว สถาปัตยกรรม ตลอดจนผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าที่อยู่คู่กับศูนย์การประชุมฯมากว่า 27 ปี โดยภาพที่ผ่านการคัดเลือกจะเป็นส่วนหนึ่งในคลังภาพประวัติศาสตร์ของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวด
ช่างภาพมืออาชีพ ช่างภาพมือสมัครเล่น และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและวัย

รายละเอียด กฎ กติกา

 1. ONE SHOT KNOCKOUT คือกิจกรรมแข่งขันการถ่ายภาพในเวลาที่จำกัดโดยผู้เข้าแข่งขันจะไม่ทราบหัวข้อการถ่ายภาพก่อนการแข่งขันโดยทุกคนจะได้ทราบโจทย์พร้อมกันในช่วงก่อนเริ่มปล่อยตัวออกไปถ่ายภาพ โดยในการแข่งขันครั้งนี้จะให้เวลาถ่ายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.45 – 17.00 น. เมื่อหมดเวลาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันทุกท่านต้องเลือกภาพที่คิดว่าดีที่สุด 1 ภาพ เพื่อนำส่งเข้าประกวด
 2. คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกภาพเข้ารอบที่สองจำนวน 30 ภาพ พร้อมวิจารณ์ภาพ และคัดเลือกภาพเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 13 ภาพ เพื่อหาอันดับของรางวัลต่อไป โดยผลการตัดสินและวิธีการถือว่าดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน
 3. ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะใช้กล้องถ่ายภาพดิจิทัลชนิดใดก็ได้ แต่จะไม่รับภาพที่ถ่ายด้วยกล้องมือถือ และไม่อนุญาตให้ใช้โดรนในการถ่ายภาพประกวด
 4. ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่งประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพถ่ายในรูปแบบ .jpeg เท่านั้น
 5. ไม่อนุญาตให้นำไฟล์ภาพไปตกแต่งนอกกล้องหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกภาพ
 6. สำหรับกล้องที่มีโปรแกรมตกแต่งภาพในตัวกล้องเลย สามารถใช้ทำการปรับแต่งภาพได้ แต่ภาพทุกภาพต้องเกิดจากการลั่นชัตเตอร์เพียงครั้งเดียว ไม่อนุญาตให้ใช้วิธีซ้อนภาพหรือถ่ายซ้ำ
 7. กรุณาตั้งวันเวลาของกล้องให้ถูกต้องทุกครั้งที่เข้าร่วมการแข่งขัน ภาพที่ถ่ายนอกเวลาการแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
 8. ผู้เข้าแข่งขันต้องไม่ถ่ายภาพในสถานที่หวงห้ามซึ่งจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในวันแข่งขัน หรือเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลทุกกรณี
 9. ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากการส่งเข้าการประกวดถือเป็นสิทธิ์ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถนำไปใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้น ๆ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ผู้จัดฯ จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำไปใช้
 10. กฎ กติกา อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติม ได้ในแต่ละครั้ง ทางผู้จัดจะทำการแจ้งให้ทราบก่อนการแข่งขัน

กำหนดระยะเวลา

 • วันเปิดรับสมัคร : วันที่ 16 -26 มกราคม 2562 หรือปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวนรับสมัคร (200 ท่าน)
  • ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องลงทะเบียนสมัครในระบบเว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ www.rpst.or.th หรือสมัครที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 08.30 – 18.00 น.
 • วันเวลาจัดกิจกรรม : วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 08.00 - 21.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
  • 08.00 น. ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียน พร้อมรับบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน
  • 08.30 น. คณะกรรมการมอบโจทย์ ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
  • 08.45 – 17.00 น. ช่วงเวลาการถ่ายภาพของผู้เข้าแข่งขัน
  • 17.00 – 17.30 น. ผู้เข้าแข่งขันเลือกนำภาพ 1 ภาพมาส่ง ณ จุดที่กำหนด
  • 18.30 น. ตัดสินภาพ โดยคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกภาพเข้ารอบที่สอง จำนวน 30 ภาพ พร้อมวิจารณ์ภาพ และคัดเลือกภาพเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 13 ภาพ
  • 20.30 น. พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน

 รายนามคณะกรรมการ

 • ม.ร.ว.สวัสดิวุฒิ สวัสดิวัตน์ : รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ (ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
 • คุณนิติกร กรัยวิเชียร : เลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ
 • คุณกนก สุริยสัตย์ : กรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ
 • คุณขจร พีรกิจ : กรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ
 • คุณจุฬวิศว์ ศานติพงศ์ : กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพฯ
 • คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ : กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพฯ
 • คุณณภัชป์ รัตนศักดิ์ : กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพฯ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 1,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โทร. 0 2229 3000
 • rpst.info@gmail.com
Total Prize Money: 
50,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
16 Jan 2019 08:30 to 26 Jan 2019 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.