^ Back to Top

ประกวดถ่ายภาพ "เชิญตะวัน ๓ ฤดู"

ประกวดถ่ายภาพ "เชิญตะวัน ๓ ฤดู"

ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ "เชิญตะวัน ๓ ฤดู" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๕๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในแนวพุทธศิลป
 • เพื่อเปลี่ยนมุมมองใหม่ของประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
 • เป็นการเปิดโลกทัศน์ ของธรรมะในแนวเซน
 • เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติธรรมตามแนว ท่าน ว.วชิระเมธี
 • เพื่อจะนำรูปไปเผยแผร่ให้ชาวโลกได้เห็นถึงความสวยงามของพุทธศิลป เพื่อสื่อถึงพุทธธรรม

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
ประเภทประชาชนทั่วไปและช่างภาพอาชีพและมือสมัครเล่น ไม่จำกัดเพศและอายุ

หัวข้อประกวด
“โครงการเชิญตะวัน ๓ ฤดู” พุทธศิลป สื่อพุทธธรรม ท่องเที่ยวิถีธรรม
เปิดโอกาสให้ผู้ที่รักการถ่ายภาพรวมถึงผู้ที่สนใจได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมโดยการส่งภาพถ่ายเข้ามาเพื่อคัดเลือกภาพที่สวยงาม ทำให้เกิดแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ผู้ที่รักการถ่ายภาพเข้าถึงพุทธศิลปสื่อพุทธธรรม

ระยะเวลาการสมัครช่างภาพ

 • ขอลิงค์สมัครได้ที่ bps.3rudoo@gmail.com
 • เริ่มลงทะเบียนช่างภาพ 1 ธันวาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ขยายเวลา​ถึง​ 31​ มีนาคม​ 2562 เลื่อนเป็น 31​ พฤษภาคม 2562
 • เริ่มส่งภาพเข้าประกวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 พฤศจิกายน 2562 เลื่อนเป็นวันที่ 15 มกราคม 2563
 • ตัดสินภาพวันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม 2562
 • ประกาศผล วันที่ 27 ธันวาคม 2562
 • มอบรางวัลประมาณวันที่ 10 มกราคม 2563

หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วิธีส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 • ส่งภาพและไฟล์งานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยวงเล็บที่มุมซองด้านขวาว่า “ โครงการประกวดไร่เชิญตะวัน ๓ ฤดู ”
 • ส่งภาพถ่ายมาที่
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมไร่เชิญตะวัน ๒๑๗ หมู่ ๒๕
  บ้านใหม่สันป่าเหียง ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
  (ดูตามตราประทับไปรษณีย์)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 80,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
 • รางวัลยอดเยี่ยมประจำฤดูหนาว 1 รางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
 • รางวัลยอดเยี่ยมประจำฤดูฝน 1 รางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
 • รางวัลยอดเยี่ยมประจำฤดูร้อน 1 รางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
 • รางวัลชมเชย 20 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/bpsthai

Total Prize Money: 
520,000 Baht
Deadline: 
14 Dec 2018 10:00 to 31 Mar 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.