^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย “หัวเอย หัวหิน”

ประกวดภาพถ่าย “หัวเอย หัวหิน”

เทศบาลเมืองหัวหิน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “หัวเอย หัวหิน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

หัวข้อการประกวด
“หัวเอย หัวหิน” รูปแบบการนำเสนอภาพถ่ายโดยสังเขป

 1. หัวหินถิ่นมนต์ขลัง
 2. วันวาน ณ หัวหิน
 3. หัวหินรำลึก
 4. หัวหินแดนฝัน ทะเลวัง
 5. ลมหายใจ ณ หัวหิน
 6. ฯลฯ

กฎกติกาการประกวด

 1. ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตัวเองเท่านั้น
 2. ต้องเป็นภาพที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในปี 2561 -2562
 3. ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถถ่ายจากกล้องดิจิตอล หรือกล้องโทรศัพท์มือถือก็ได้
 4. ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด
  • ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีภาพต้นฉบับ เก็บไว้สำหรับการตรวจสอบด้วย หากไม่มีไฟล์ภาพตันฉบับ จะถือว่าสละสิทธิ์
  • เป็นภาพที่สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด และไม่เป็นภาพที่ผิดต่อกฎหมาย หากมีการการกล่าวอ้าง หรือโต้แย้ง สิทธิใดๆ ในภาพที่ส่งเข้าประกวดหรือบริษัทฯ ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่นผู้ส่งภาพต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแต่ผู้เดียว 
  • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ เว็บไซต์ หรือเอกสารใด ๆ ที่ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย หรือโฆษณาและต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน หากมีการตรวจพบว่าภาพดังกล่าวไม่เป็นภาพตามที่กำหนดไว้ข้างต้น คณะกรรมการจะทำการตัดสิทธิ์ภาพที่ส่งเข้าประกวดโดยทันที แม้ภาพดังกล่าวจะผ่านเข้ารอบคัดเลือกไปแล้วก็ตาม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทราบล่วงหน้า
  • ห้ามใส่ชื่อ หรือตัวอักษรใดๆลงในไฟล์ภาพ
  • ภาพที่ส่งเข้าประกวดห้ามทำการตัดต่อ/ตัดแต่งภาพให้ผิดไปจากต้นฉบับ แต่สามารถทำการปรับแต่งสีสัน, ความมืด/สว่าง, ตัดส่วนภาพ , ลบจุดฝุ่น และเพิ่มความคมชัดของภาพได้
  • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอล หรือกล้องโทรศัพท์มือถือ ความละเอียด ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล ขนาดภาพไม่ต่ำกว่า 1024 x 768 พิกเซลและต้องเป็นไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG เท่านั้น

หมายเหตุ
ผู้จัดการประกวดต้องใช้ไฟล์ภาพทั้งหมดสำหรับการประชาสัมพันธ์ผลของกิจกรรม ดังนั้นผู้ส่งเข้าประกวดภาพต้องทำความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขในข้อนี้ก่อนที่จะส่งภาพเข้าประกวด โดยยินยอมให้ผู้จัดการประกวดนำภาพไปใช้งานสำหรับประชาสัมพันธ์กิจกรรมได้โดยไม่มีเงื่อนไขหรือเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ

การส่งผลงาน

 • ส่งภาพได้ ไม่เกินคนละ 5 ภาพ
 • ส่งมาที่ E-mail : huahinphotocontest2018@gmail.com พร้อมระบุ
  • ชื่อจริง นามสกุล 
  • เบอร์โทร 
  • E-mail ของผู้ส่งภาพ

ระยะเวลาการส่งภาพถ่าย

 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและรับส่งประกวดภาพ ตั้งแต่ วันนี้ – 6 มกราคม 2562
 • วันตัดสินภาพถ่าย ณ โรงแรม หัวหินแกรนด์โฮเทล แอนด์ พลาซ่า วันที่ 8 มกราคม 2562
 • ช่วงเแสดงภาพนิทรรศการ ณ ห้าง Hua Hin Market Village ระยะเวลาวันที่ 14 – 20 มกราคม 2562

คณะกรรมการ

 1. พันจ่าอากาศเอก อนุรักษ์ สิงห์โตอ่อน ผู้ชนะเลิศถ้วยพระราชทานการประกวดภาพ Bike For Dad และ Bike For Mom
 2. ตัวแทน จากเทศบาลเมืองหัวหิน
 3. ตัวแทนจาก บริษัท เวิลด์ คาเมร่า กรุ๊ป จำกัด

หมายเหตุ คำตัดสินของผู้จัดการประกวดฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อม โล่รางวัล
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อม โล่รางวัล
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อม โล่รางวัล
 • รางวัลชมเชย 10 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท** ทุกรางวัลจะได้รับที่พัก หัวหินหรือชะอำ ฟรี 1 ห้อง 1 คืน

ติดต่อสอบถาม
Facebook : Huahinphotocontest2018

File attachments: 
Deadline: 
13 Nov 2018 10:00 to 06 Jan 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.