^ Back to Top

ประกวด Kids Star Model @Huachiew ปี 2 ตอน My Family

ประกวด Kids Star Model @Huachiew ปี 2 ตอน My Family

คลินิกเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด Kids Star Model @Huachiew ปี 2 ตอน My Family ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 75,000 บาท พร้อมของรางวัล

กติกาการประกวด

 1. ประกวดเป็นทีมครอบครัว (พ่อ และหรือ แม่ และลูก) ตั้งแต่ 2 ท่าน แต่ไม่เกิน 4 ท่าน
 2. 1 ในผู้เข้าร่วมประกวด ต้องมีลูก อายุ 1 เดือน – 15 ปี อย่างน้อย 1 ท่าน
 3. กำหนดการประกวดใน Theme My Family แต่ไม่มีการกำหนดประเภทชุดแต่งกาย
 4. กำหนดส่งภาพเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 5 พฤศจิกายน 2561
 5. ทุกครอบครัวมีสิทธิ์เข้าประกวด (ตามเงื่อนไข) แต่ต้องเป็นครอบครัวทางสายเลือดเท่านั้น
 6. ลูก 1 ท่าน (อายุ 1 เดือน - 15 ปี) สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้เพียง 1 ภาพ และต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
 7. เป็นภาพถ่ายที่สื่อความหมายถึง ความรัก ความผูกพันระหว่างพ่อ / แม่ – ลูก
 8. 50 ครอบครัวที่ผ่านการคัดเลือก ต้องเข้าร่วมงานประกวดในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00–12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 รพ.หัวเฉียว

กิจกรรมภายในงาน
เสวนาเรื่อง "Around Baby.. เพื่อลูกรักสุขภาพดี" โดย ทีมกุมารแพทย์ รพ.หัวเฉียว

 • พญ.วิไลรัตน์ หล้ามาชน แพทย์หัวหน้าแผนกกุมารเวช ผู้ดำเนินรายการ
 • พญ.นวลนภา อนันตสิทธิ์ กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้
 • พญ.ธารินทิพย์ ทีงาม กุมารแพทย์

บูทกิจกรรมความรู้

 • บูทคลินิกเด็ก คลินิกวัคซีน คลิกภูมิแพ้ แนะนำวัคซีน และการรักษาภูมิแพ้
 • บูทการตลาด รายการโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
 • บูทเด็กฟันสวย แนะนำวิธีแปรงฟัน การดูแลฟันเด็ก
 • บูทโภชนาการ ให้ความรู้และแนะนำโภชนาการสำหรับเด็ก
 • มีกิจกรรมปรุงอาหารจริง
 • บูทผลิตภัณฑ์ยูเซอริน บริการตรวจสภาพผิว
 • พร้อมแนะนำวิธีการดูแลผิวพรรณที่ถูกต้อง

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 2. รูปถ่ายสมาชิกในครอบครัว ขนาด 4 x 6 จำนวน 1 รูป ตั้งแต่ 2 ท่าน แต่ไม่เกิน 4 ท่าน (ต้องมีคุณหนูอายุ 1 เดือน – 15 ปี 1 ท่าน)
 3. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่มีรูปที่ทางราชการออกให้ พร้อมลงนามรับรองสำเนา ของคุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครอง จำนวน 1 ใบ

ช่องทางส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hc-hospital.com พร้อมแนบไฟล์ภาพ ขนาด 4 x 6 โดยไฟล์ภาพมีขนาด 2 MB
 2. ช่องทางการส่งที่ 1 Page Facebook โรงพยาบาลหัวเฉียว : www.facebook.com/HuachiewHospital
 3. ช่องทางการส่งที่ 2 Line@ โรงพยาบาลหัวเฉียว : @huachiew-hospital
 4. ช่องทางการส่งที่ 3 ส่งด้วยตนเองที่ เคาน์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 22 ชั้น โรงพยาบาลหัวเฉียว

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 ชนะเลิศ
  • เงินสด 15,000 บาท
  • บัตรสมาชิก HCH ตามจำนวนผู้ประกวดในทีม
  • ชุดของขวัญจากผลิตภัณฑ์ยูเซอริน 1 ชุด
  • ใบประกาศผ่านการประกวดเวที Kid Star Model @Huachiew ปี 2
  • ได้ลงรูปถ่ายในนิตยสาร Momster ฉบับเดือนธันวาคม 61 – มกราคม 62
 • รางวัลที่ 2 รองชนะเลิศ อันดับ 1
  • เงินสด 10,000 บาท
  • บัตรสมาชิก HCH ตามจำนวนผู้ประกวดในทีม
  • ชุดของขวัญจากผลิตภัณฑ์ยูเซอริน 1 ชุด
  • ใบประกาศผ่านการประกวดเวที Kid Star Model @Huachiew ปี 2
  • ได้ลงรูปถ่ายในนิตยสาร Momster ฉบับเดือนธันวาคม 61 – มกราคม 62
 • รางวัลที่ 3 รองชนะเลิศ อันดับ 2
  • เงินสด 7,000 บาท
  • บัตรสมาชิก HCH ตามจำนวนผู้ประกวดในทีม
  • ชุดของขวัญจากผลิตภัณฑ์ยูเซอริน 1 ชุด
  • ใบประกาศผ่านการประกวดเวที Kid Star Model @Huachiew ปี 2
  • ได้ลงรูปถ่ายในนิตยสาร Momster ฉบับเดือนธันวาคม 61 – มกราคม 62
 • รางวัลพิเศษ แต่งกายโดนใจ 2 รางวัล รางวัลละ
  • เงินสด 4,000 บาท
  • บัตรสมาชิก HCH ตามจำนวนผู้ประกวดในทีม
  • ชุดของขวัญจากผลิตภัณฑ์ยูเซอริน 1 ชุด
  • ใบประกาศผ่านการประกวดเวที Kid Star Model @Huachiew ปี 2
  • ได้ลงรูปถ่ายในนิตยสาร Momster ฉบับเดือนธันวาคม 61 – มกราคม 62
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ
  • เงินสด 3,000 บาท
  • บัตรสมาชิก HCH ตามจำนวนผู้ประกวดในทีม
  • ชุดของขวัญจากผลิตภัณฑ์ยูเซอริน 1 ชุด
  • ใบประกาศผ่านการประกวดเวที Kid Star Model @Huachiew ปี 2
  • ได้ลงรูปถ่ายในนิตยสาร Momster ฉบับเดือนธันวาคม 61 – มกราคม 62
 • รางวัลผู้เข้ารอบ 40 รางวัล รางวัลละ
  • เงินสด 500 บาท
  • บัตรสมาชิก HCH ตามจำนวนผู้ประกวดในทีม
  • ชุดของขวัญจากผลิตภัณฑ์ยูเซอริน 1 ชุด
  • ใบประกาศผ่านการประกวดเวที Kid Star Model @Huachiew ปี 2

ติดต่อสอบถาม
โทร. 0-2223-1351 แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ต่อ 3126 / คลินิกเด็ก ต่อ 3208, 3270

Total Prize Money: 
75,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
19 Oct 2018 10:00 to 05 Nov 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.