^ Back to Top

ประกวดวงดนตรี "Victoria Gardens Music Contest #2"

ประกวดวงดนตรี "Victoria Gardens Music Contest #2"

Victoria Gardens ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี "Victoria Gardens Music Contest #2" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

ประเภทการประกวด

 • ระดับมัธยมศึกษา (อายุไม่เกิน 18 ปี)
 • ระดับอุดมศึกษา (อายุไม่เกิน 23 ปี)

คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร

 • ผู้เข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนและนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น
 • วงดนตรี 1 วง จะต้องประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่ 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน (รวมนักร้องแล้ว)
 • รับสมัครทั่วประเทศ สมัครได้ทุกจังหวัด ทุกสถานศึกษา
 • ผู้เข้าประกวดสามารถประกวดได้เพียง 1 วง เท่านั้น ไม่สามารถเล่นทีมอื่นได้
 • สมาชิกในวงประกวดต้องเป็นบุคคลเดียวกันตั้งแต่รอบคัดเลือก จนถึง รอบชิงชนะเลิศ
 • ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องไม่เคยมีผลงานเพลงจำหน่ายมาก่อน หรือเซ็นต์สัญญาอยู่ในสังกัดหรือค่ายเพลงมาก่อน

หมายเหตุ หากผู้จัดการประกวด / คณะกรรมการ ตรวจพบว่าผู้เข้าประกวดทุจริตหลักฐานในการสมัครปรับให้หมดสิทธิ์การประกวดทันที

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 พฤศจิกายน 2561
 • อบรมชี้แจงกติกาวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561  เวลา 10.00 – 12.00 น.
 • รอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561  เวลา 9.00 – 18.00 น.
 • รอบคัดเลือกระดับอุดมศึกษาวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561  เวลา 9.00 – 18.00 น.
 • รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561  เวลา 9.00 – 18.00 น.

กติกาการประกวด

 • วงดนตรี 1 วง จะต้องประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่ 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน
 • เครื่องดนตรีที่ใช้ต้องเล่นสดทุกชิ้น ห้ามไม่ให้ใช้เครื่องช่วยใดๆเด็ดขาด ยกเว้นเอฟเฟคสำหรับกีต้าร์
 • หัวหน้าวงดนตรีการประกวดขอรับรองว่าเอกสารทุกฉบับเป็นความจริงทุกประการพร้อมยอมรับกติกาการประกวด และผลการตัดสินจากคณะกรรมการซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ห้ามใช้เครื่องช่วยกำกับจังหวะเด็ดขาด
 • เพลงที่ใช้ในการประกวดต้องเป็นเพลงที่ศิลปินร้องไว้แล้ว
 • ทุกวงที่เข้าประกวดในรอบคัดเลือกจะต้องแต่งกายด้วยชุดยูนิฟอร์มเครื่องแบบของสถานศึกษาเท่านั้น ส่วนวงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศต้องแต่งกายสุภาพ ไม่สวมรองเท้าแตะ และกางเกงขาสั้นขึ้นเวทีการประกวด
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด หากเกิดปัญหาหัวหน้าวงสามารถสอบถามรายละเอียดต่อคณะกรรมการกลางได้เพียงผู้เดียว หากเกิดปัญหาเพราะตัวนักดนตรีเองหรือการไม่มีน้ำใจในการประกวด ทางคณะกรรมการมีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์จากการประกวดได้ทันที

การใช้เพลงในการประกวด

 • เพลงที่ใช้ประกวดรอบคัดเลือก 1 เพลง (เพลงไทยหรือเพลงสากลก็ได้)
 • เพลงที่ใช้ประกวดรอบชิงชนะเลิศ 3 เพลงแบ่งเป็น
  • บังคับเพลงช้า 1 เพลง และเพลงเร็ว 1 เพลง โดยทั้ง 2 เพลงจะเป็นเพลงไทยหรือเพลงสากลก็ได้ (ห้ามซ้ำกับเพลงรอบคัดเลือก)
  • เพลงบังคับ 1 เพลง เป็น COVER ใหม่ในสไตล์ของวงดนตรีตนเอง

หมายเหตุ ห้ามใช้เพลงสังกัดค่าย RS และ Music Bug ในการประกวด

เวลาแข่งขันการประกวด (บนเวที)
เวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 • รอบคัดเลือก เวลาที่ใช้ในการประกวดไม่เกินวงละ 10 นาที (รวมเวลาติดตั้งเครื่องดนตรี)
 • รอบชิงชนะเลิศ เวลาที่ใช้ในการประกวดไม่เกินวงละ 25 นาที (รวมเวลาติดตั้งเครื่องดนตรี)

หมายเหตุ ถ้าวงใดใช้เวลาเกินจะถูกตัดคะแนน นาทีละ 5 คะแนน จากคะแนนรวมทั้งหมด***

เครื่องดนตรีที่คณะกรรมการจัดเตรียมให้

 • อุปกรณ์เครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด
 • กลองชุด จำนวน 1 ชุด
 • ตู้แอมป์กีต้าร์ จำนวน 2
 • ตู้แอมป์เบส จำนวน 1ตู้
 • ตู้แอมป์คีย์บอร์ด จำนวน 1 ตู้
 • แสตนโน้ต จำนวน 2 ตัว
 • ไมค์ร้อง 3 ตัว

หมายเหตุ

 • ส่วนเครื่องดนตรีประกอบอื่นๆ วงดนตรีที่เข้าประกวดต้องจัดเตรียมมาเอง
 • เครื่องดนตรีที่ใช้ต้องเล่นสดทุกชิ้น ห้ามใช้โปรแกรมหรือเครื่องดนตรีอัตโนมัติทุกชนิด
 • หากมีอุปกรณ์เพิ่มเติม ต้องแจ้งกรรมการและทีมงานในใบสมัครให้ครบถ้วน

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • ใบสมัคร 1 ชุด กรอกข้อมูลครบถ้วน
 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ ของสมาชิกทุกคนในวง
 • สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน / นักศึกษา จำนวน 1 ใบ ของสมาชิกทุกคนในวง

หมายเหตุ กรณีไม่มีบัตรประจำตัวนักเรียน / นักศึกษา จะต้องเป็นหนังสือรับรองจากสถานศึกษาเท่านั้น
รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ของสมาชิกทุกคนในวง ช่องทางการสมัคร และสอบถามรายละเอียด

หลักฐานการสมัคร
ส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่

 • ห้องประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้าวิคตอเรีย การ์เด้นส์ เพชรเกษม 69 หรือ
 • สแกน ส่งทาง Email : mk_act@sinthoranee.com (ภาพและข้อมูลที่ส่งต้องชัดครบถ้วน) หรือ
 • ส่งไฟล์ทาง Inbox Facebook  : Victoria Gardens เพชรเกษม 69

รางวัลการประกวด

 • ประเภทเยาวชนระดับมัธยมศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล  ทุนการศึกษารางวัลละ 2,000 บาท
 • ประเภทเยาวชนระดับอุดมศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนการศึกษารางวัลละ 2,000 บาท

หมายเหตุ เงินรางวัลที่ได้ หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% (ทีมที่ได้รางวัลต้องนำสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกคนใดคนหนึ่งในวงเท่านั้น)

สถานที่ประกวด
ศูนย์การค้าวิคตอเรีย การ์เด้นส์ เพชรเกษม 69

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • โทร : 092-2844861 (คุณโอม)
 • Line : @victoriagardens
 • Facebook : www.facebook.com/victoria.gardenshop

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Supattra Teeramake / Victoria Gardens

Total Prize Money: 
60,000 Baht
Deadline: 
09 Oct 2018 10:00 to 01 Nov 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.