^ Back to Top

ประกวดออกแบบบล็อกแก้ว หัวข้อ “PLAY”

ประกวดออกแบบบล็อกแก้ว หัวข้อ “PLAY”

art4d ร่วมกับ บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบล็อกแก้ว หัวข้อ “PLAY” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท ถ้วยรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร 

โจทย์การออกแบบ
ภาพจำของ “บล็อกแก้ว” ที่เราคุ้นเคย คือการทำหน้าที่เป็นวัสดุตกแต่งผนังห้องน้ำและตึกแถว ซึ่งปรากฏเพียงรูปแบบที่ซ้ำซากจำเจ จนทำให้ถูกมองว่าเป็นของที่นำไปใช้ในงานสถาปัตยกรรมและงานออกแบบได้อย่างจำกัด อย่างไรก็ดี หากเราพิจารณาถึงคุณสมบัติของตัววัสดุแล้ว บล็อกแก้วยังมีความเป็นไปได้อีกมากที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความใสวาวนั้น art4d ร่วมกับ บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา จากทุกสาขาวิชาการออกแบบ ร่วมกันตีความและส่งผลงานเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “PLAY” เพื่อท้าทายมุมมองการรับรู้ที่เรามีอยู่เดิมต่อบล็อกแก้ว และค้นหาความไม่ธรรมดาที่ซ่อนอยู่ในวัสดุที่ถูกมองว่าธรรมดาชนิดนี้ ด้วยความต้องการที่จะเปิดกว้างให้กับความเป็นไปได้ใหม่ๆ ขอบเขตของผลงานที่ส่งเข้าประกวดสามารถ เป็นได้ทั้งการออกแบบลวดลายและวัสดุขึ้นใหม่ การทดลองกับคุณสมบัติของวัสดุในแง่มุมที่หลากหลาย หรือกระทั่งการนำวัสดุไปประยุกต๋ใช้ในบริบทและสเกลที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่ข้าวของเครื่องใช้ในระดับบุคคล จนถึงพื้นที่ทางสถาปัตยกรรมและการสร้างสภาพแวดล้อมในระดับเมือง

เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด 

 • ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแบบจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ 
 • ผู้เข้าประกวดสามารถร่วมทีมได้ไม่เกินทีมละ 3 คน โดยแต่ละทีม จะสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่จะได้รับ รางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น 
 • ผลงานทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นแนวคิดและรูปแบบที่ไม่เคยมีการนำเสนอที่ใดมาก่อน และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งานของผู้อื่น หากได้รับรางวัลและถูกตรวจพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะ และถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืน เพื่อมอบให้แก่ผู้มีสิทธิ์อันถูกต้องต่อไป 
 • ลิขสิทธิ์ของผลงานเป็นของผู้เข้าประกวดและบริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด 
 • art4d และบริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์  และแสดงผลงานทุกชิ้น ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งเข้าประกวดเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะชนได้ในทุกรูปแบบ

รูปแบบการนำเสนอ 

 • ผู้เข้าประกวดต้องนำเสนอผลงานลงบนพื้นที่ขนาด A1 (594 x 841 มม.) จำนวน 1 แผ่น 
 • ระบุชื่อผลงาน รายละเอียด และแนวความคิดในการออกแบบ ความยาวไม่เกิน 300 คำ (เป็นภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษเท่านั้น) โดยสามารถกำหนดรูปแบบ เทคนิค และมาตราส่วนได้ตามความเหมาะสม 
 • บนบอร์ดจะต้องไม่ปรากฏชื่อเจ้าของผลงาน แต่ให้ระบุชื่อ-นามสกุล สถาบันการศึกษา คณะและสาขาที่เรียน หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล ที่สามารถติดต่อได้ลงในใบสมัครเข้าร่วมการประกวดแบบ

การส่งผลงาน 

 • ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ ดิจิตอล เป็นไฟล์สกุล pdf ความละเอียด 300 dpi พร้อมทั้งแนบใบสมัครที่ระบุข้อมูลของผู้เข้าประกวดมาที่อีเมล bkkcrystaldesign2018@gmail.com โดยระบุ subject ด้วยชื่อ-นามสกุล ตามด้วยสถาบันการศึกษา 
 • หรือสามารถส่งผลงานได้ด้วยตนเองที่ บริษัท คอร์ปอเรชั่น โฟร์ดี จำกัด (art4d) เลขที่ 5 ซอยสุขุมวิท 26 (ซอยอรรถกระวี 1) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

กำหนดการ
รับผลงานถึง 15 ตุลาคม 2561 ขยายเวลาเปิดรับผลงาน ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2561

รางวัลการประกวด 

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท ถ้วยรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร 
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงื่อนรางวัลมูลค่า 15,000 บาท ถ้วยรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร 
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท ถ้วยรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร 
 • รางวัล Popular Vote เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

คณะกรรมการตัดสินการประกวด 

 • ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา (Bangkok Project Studio) 
 • ศาวินี บูรณศิลปิน และ Tom Dannecker (Thingsmatter) 
 • ภิรักษ์ อนุรักษ์เยาวชน (Spaceshift Studio) 
 • วีรยศ จุฬเกตุ (Bangkok Crystal Co., Ltd.)

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 02-260-2606-8 ในวันจันทร - วันศุกร เวลา 10:00 - 18:30 น.
 • อีเมล bkkcrystaldesign2018@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Kawin Rongkunpirom

Total Prize Money: 
60,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
09 Oct 2018 10:00 to 22 Oct 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.