^ Back to Top

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “Keep Life Drive Slow สโลว์นิด ทุกชีวิตปลอดภัย”

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “Keep Life Drive Slow สโลว์นิด ทุกชีวิตปลอดภัย”

บริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน) ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “Keep Life Drive Slow สโลว์นิด ทุกชีวิตปลอดภัย” ในโครงการ Drive DD United Season 4 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

หัวข้อการประกวด
โครงการ Drive DD United Season 4 “Keep Life Drive Slow สโลว์นิด ทุกชีวิตปลอดภัย”

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ โดยไม่จากัดชั้นปี และมีอายุไม่เกิน 25 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นไป) หรืออยู่ระหว่างรอรับปริญญาบัตร และบัตรประจำตัวนักศึกษายัง ไม่หมดอายุ ณ วันที่สมัคร โดย บริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน) จะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบข้อมูล และอนุมัติคุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกทีม

เกณฑ์การรับสมัคร

 • รับสมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน (ตั้งแต่ 1 - 3 คน)
 • สมาชิกในแต่ละทีม ไม่สามารถเข้าร่วมในทีมอื่นได้ ไม่สามารถลดหรือเพิ่มสมาชิกภายในทีมได้ จนกว่าการประกวดจะเสร็จสิ้นลง
 • ผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งผลงานคลิปวิดีโอได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่มีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียง 1 รางวัล ที่มีมูลค่าสูงสุดเท่านั้น

เนื้อหาของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 • ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้หัวข้อ “Keep Life Drive Slow สโลว์นิด ทุกชีวิตปลอดภัย’’ โดยไม่จากัดความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบวิธีการนำเสนอ และวิธีการถ่ายทำคลิปวิดีโอ
 • เนื้อหาและผลงานต้องไม่เคยส่งประกวด หรือเคยได้รับรางวัลจากโครงการและสถาบันอื่นมาก่อน
 • เนื้อหาและผลงาน ที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่ลอกเลียนแบบ หรือดัดแปลงจากผลงานผู้อื่น หรือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ซึ่งถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากทำการละเมิดใดๆ ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัลทั้งหมด
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถตั้งชื่อเรื่องได้ตามเหมาะสม และสอดคล้องกับหัวข้อและเนื้อหาการประกวด
 • คลิปวิดีโอรอบคัดเลือก มีความยาวไม่เกิน 60 วินาที (ไม่ต้องมี Intro และ End Scene) และรอบ 10 ทีมสุดท้าย มีความยาวไม่เกิน 120 วินาที (รวม Intro 3 วินาทีและ End Scene 3 วินาที)
 • คลิปวิดีโอรอบ 10 ทีมสุดท้าย ผู้ส่งผลงานต้องใช้ Template ตามที่กำหนด ประกอบในคลิปวิดีโอการนำเสนอด้วย
 • ไฟล์คลิปวิดีโอต้นฉบับที่ส่งเข้าประกวด สามารถส่งผลงานในรูปแบบ AVI, MPEG, MP4, MPG, WMV, หรือ MOV โดยมีขนาดไฟล์ขั้นต่ำ 720 x 480 พิกเซล (Pixel) ส่วนไฟล์ผลงานคลิปวิดีโอที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ต้องจัดทำขนาดไฟล์ HD 720p : 1280 x 720 หรือ Full HD 1080p : 1920 x 1080 พิกเซล (Pixel)
 • สามารถส่งผลงานร่วมประกวดได้ระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 26 ตุลาคม 2561

ระยะเวลาการรับสมัคร

 • ระยะเวลาการประกวด เปิดรับผลงาน 17 กันยายน 2561
 • ปิดรับผลงานส่งเข้าประกวด 26 ตุลาคม 2561
 • ประกาศผลรอบคัดเลือก 5 พฤศจิกายน 2561
 • Workshop 10 ทีม 10 พฤศจิกายน 2561
 • Re-Submit ผลงาน 19 พฤศจิกายน 2561
 • จัดงานประกาศผล และการมอบรางวัล 22 พฤศจิกายน 2561

รางวัลการประกวด

 • คลิปวิดีโอด้านงานสร้างสรรค์ (Creativity)
  • รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 50,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จานวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จานวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาท
 • คลิปวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้ชม (Popularity)
  • รางวัลได้รับความนิยมสูงสุด จานวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาท
  • โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลพิเศษ สำหรับทีมชนะเลิศ ด้านงานสร้างสรรค์ (Creativity) ดังนี้
  • ผลงานที่ชนะเลิศ จะได้นำส่งเข้าประกวดในเวทีมหกรรมโฆษณาแห่งเอเชียแปซิฟิก (ADFEST 2019) ประเภท New Director Lotus หมวด Film School
  • เปิดประสบการณ์เรียนรู้ เข้าร่วมศึกษาดูงานมหกรรมโฆษณาแห่งเอเชียแปซิฟิก (ADFEST 2019) รวมมูลค่า 100,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 1771
 • drivedd.united@gmail.com
 • www.facebook.com/driveDDUnited

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Kitisak Piyawong

Total Prize Money: 
100,000 Baht
Deadline: 
03 Oct 2018 01:55 to 26 Oct 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.