^ Back to Top

ประกวดกิจกรรม Read and Wrap Up ภายใต้แคมเปญ “Safe It Up คุ้มครอง เพื่อคุณ”

ประกวดกิจกรรม Read and Wrap Up ภายใต้แคมเปญ “Safe It Up คุ้มครอง เพื่อคุณ”

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก DPA ขอเชิญู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกิจกรรม Read and Wrap Up ภายใต้แคมเปญ “Safe It Up คุ้มครอง เพื่อคุณ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 150,000 บาท

รายละเอียดและเงื่อนไขของกิจกรรม

 1. สร้างสรรค์ และผลิตผลงานในรูปแบบคลิปวีดีโอ ที่เป็นการสรุปความสำคัญ และบทบาทหน้าที่ของ DPA ความยาวคลิปวีดีโอ ไม่น้อยกว่า 1 นาที และไม่เกิน 3 นาที
 2. จะต้องมีคำบังคับของกิจกรรมอยู่ในบทพูดหรือเนื้อร้องในคลิปวีดีโอ คือ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก, DPA, Safe it up คุ้มครอง เพื่อคุณ
 3. วีดีโอต้องเป็นคุณภาพระดับ HD ความละเอียด 1,200 x 960 พิกเซลขึ้นไป และมีการบันทึกเสียงพูด หรือร้องไว้ได้อย่างชัดเจน
 4. วีดีโอต้องถ่ายทำ และตัดต่อเป็นภาพสีเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทำภาพขาวดำ สีซีเปีย หรือสีอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาผลงานได้อย่างชัดเจน
 5. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องมี Logo DPA และ Logo Safe It Up คุ้มครอง เพื่อคุณ ตลอดทั้งความยาววีดีโอ และจัดวางไว้บนมุมขวาของวีดีโอเท่านั้น
 6. ส่ง Link ผลงานวีดีโอมาที่ Line@ : @dpathailand พร้อมระบุชื่อ นามสกุล, เบอร์ติดต่อกลับ และ Line ID ของผู้ส่งผลงาน
 7. กรรมการจะคัดเลือก 20 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ และอัพโหลดขึ้นบนช่องทางของ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก DPA เพื่อเปิดให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมตัดสิน

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2561
 • ประกาศผล 30 พฤศจิกายน 2561 ทาง Facebook Live ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก DPA

ติดต่อสอบถาม

 • www.facebook.com/dpathailand
 • Line ID : @dpathailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Sookariyapa Kakij

Total Prize Money: 
150,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
28 Sep 2018 10:00 to 31 Oct 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.