^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย CBRE Thailand Photo Contest 2018 หัวข้อ “Bangkok Skyline 2018”

ประกวดภาพถ่าย CBRE Thailand Photo Contest 2018 หัวข้อ “Bangkok Skyline 2018”

CBRE Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย CBRE Thailand Photo Contest 2018 หัวข้อ “Bangkok Skyline 2018” เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปีในประเทศไทย ชิงรางวัลกล้อง Leica และของรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

หัวข้อภาพถ่าย
“Bangkok Skyline 2018” ที่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของเส้นสายอาคารและสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ปรากฏบนเส้นขอบฟ้าของกรุงเทพมหานครในปี 2561

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 • บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ หรืออาชีพ แต่ต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องกด Like เฟซบุ๊กแฟนเพจ “CBRE Thailand” www.facebook.com/CBREThailand หรือ Follow อินสตาแกรม “CBRE Residential Thailand” www.instagram.com/cbre_residential_thailand โดยใช้เฟซบุ๊ก หรือ อินสตาแกรม ที่เป็นของตนเองในการร่วมกิจกรรมเท่านั้น

คุณสมบัติของภาพเข้าประกวด

 • ไม่จำกัดประเภทของกล้องที่ถ่าย สามารถใช้ได้ทั้งกล้องบรรจุฟิล์ม กล้องดิจิตอล และกล้องมือถือ
 • สามารถปรับแต่งภาพได้ตามความเหมาะสม เช่น ปรับแสง สี น้ำหนักภาพ ฯลฯ แต่ต้องไม่เป็นการตัดต่อภาพ
 • ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเอง หากพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือแอบอ้าง ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมด และจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดทันที
 • ต้องไม่มีภาพบุคคลที่เห็นหน้าตาอย่างชัดเจน ลายน้ำ เครดิตภาพ หรือกราฟฟิคใดๆ บนภาพถ่าย และห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
 • ต้องเป็นภาพที่ไม่เคยเผยแพร่ในสื่อใดๆ มาก่อน รวมถึงสื่อ Social Media ทุกประเภท
 • ต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
 • ต้องเป็นภาพที่ถ่ายในปีพ.ศ. 2561 เท่านั้น
 • ขนาดภาพด้านสั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 พิกเซล โดยมีค่าความละเอียดของภาพ (Resolution) ไม่ต่ำกว่า 300 dpi
 • ขนาดไฟล์ภาพแต่ละภาพไม่ต่ำกว่า 1 MB

การส่งภาพเข้าประกวด

 • กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน ที่ bit.ly/CBRE2018BangkokSkyline
 • ตั้งชื่อไฟล์ภาพ ในรูปแบบ ”นามสกุล_อักษร 3 ตัวแรกของชื่อ ตามด้วยลำดับภาพ” เป็นภาษาอังกฤษ เช่น Lastname_Fir1, Lastname_Fir2, Lastname_Fir3
 • ส่งเป็นไฟล์ภาพดิจิตอล นามสกุล jpg เท่านั้น
 • ไม่จำกัดจำนวนภาพที่ส่งเข้าประกวด
 • ส่งภาพถ่ายด้วยการอัพโหลดไฟล์ภาพบนเว็บไซต์สำหรับฝากไฟล์ เช่น Google Drive, WeTransfer, Dropbox ฯลฯ แล้วแนบลิ้งก์มาในใบสมัคร
 • การส่งภาพเข้าประกวดให้ถือว่าผู้ส่งภาพตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้ทุกประการ

เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร CBRE ประเทศไทยและผู้ทรงคุณวุฒิจาก Leica ประเทศไทยจะพิจารณาจากมุมมองและเรื่องราวของภาพที่สามารถถ่ายทอดให้เห็นถึงความสวยงามของเส้นสายอาคารและสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ปรากฏบนเส้นขอบฟ้าของกรุงเทพมหานครในปี 2561 ได้อย่างสร้างสรรค์และน่าประทับใจ ทั้งนี้ การตัดสินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นสำคัญ ไม่สามารถโต้แย้งหรือคัดค้านได้ โดยผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว คณะกรรมการสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ประกาศผลการตัดสินหากพบว่าผู้ชนะมีการกระทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่ง

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1: กล้อง Leica CL Vario Kit 18-56mm มูลค่า 143,800 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตรจาก CBRE ประเทศไทย
 • รางวัลที่ 2: กล้อง Leica D-LUX (Typ 109) มูลค่า 40,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตรจาก CBRE ประเทศไทย
 • รางวัลที่ 3: กล้อง Leica Sofort มูลค่า 12,700 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตรจาก CBRE ประเทศไทย
 • รางวัลชมเชย: บัตรกำนัล มูลค่า 4,000 บาท จำนวน 2 รางวัล พร้อมเกียรติบัตรจาก CBRE ประเทศไทย

ระยะเวลาจัดการประกวด

 • กำหนดส่งภาพ : 20 กันยายน 2561 - 6 พฤศจิกายน 2561
 • ประกาศผล : ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “CBRE Thailand” www.facebook.com/CBREThailand และทางอินสตาแกรม “CBRE Residential Thailand” www.instagram.com/cbre_residential_thailand ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
 • พิธีมอบรางวัล : ผู้ชนะการประกวดจะต้องเข้ามารับรางวัลด้วยตนเอง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ชั้น 46 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ

การประกาศผลผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย CBRE Thailand Photo Contest 2018

 1. ประกาศรายชื่อผู้ชนะที่ได้รับรางวัล ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “CBRE Thailand” www.facebook.com/CBREThailand และทางอินสตาแกรม “CBRE Residential Thailand” www.instagram.com/cbre_residential_thailand ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
 2. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 3. ผู้ชนะกรุณาติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 23.59 น. โดยการส่ง ชื่อ - นามสกุล หมายเลขติดต่อ และสำเนาบัตรประชาชน มาทาง Inbox ของเฟซบุ๊กแฟนเพจ CBRE Thailand หรือ Direct Message ของอินสตาแกรม CBRE Residential Thailand มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 4. ผู้ชนะจะต้องคงสถานะเฟซบุ๊กแฟนเพจ “CBRE Thailand” หรือ Follower อินสตาแกรม “CBRE Residential Thailand” จนถึงวันที่ได้รับรางวัล มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์การรับรางวัลทันที
 5. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
 6. ผู้ชนะที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
 7. บริษัทจะทำการติดต่อกลับผู้ชนะในภายหลัง เพื่อแจ้งรายละเอียดการรับของรางวัลด้วยตนเอง ณ สำนักงานซีบีอาร์อี กรุงเทพฯ
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์พนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคล/หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการ ระยะเวลา ของรางวัล หรือการยกเลิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิทธิในการใช้ภาพ
ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด CBRE ประเทศไทยมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ รวมถึงมีสิทธิ์จัดพิมพ์เพื่อแจกจ่ายหรือจัดแสดงได้ โดยไม่ต้องแจ้งและไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ ทั้งนี้ ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ สำหรับภาพที่จัดพิมพ์ในสื่อของ CBRE ประเทศไทยทุกภาพถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ CBRE ประเทศไทย

ติดต่อสอบถาม

 • คุณธันย์ชนก โพบุตร แผนกสื่อสารองค์กร 02 119 1523
 • cbrephotocontest@cbre.co.th
 • www.facebook.com/CBREThailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Ngamjai Jearrajarat / CBRE

Total Prize Money: 
200,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
20 Sep 2018 10:00 to 06 Nov 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.