^ Back to Top

ประกวดร้องเพลง "Central Plaza Korat Music contest #2"

ประกวดร้องเพลง "Central Plaza Korat Music contest #2"

ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา นครราชสีมา ขอเชิญู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง "Central Plaza Korat Music contest #2" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 1. รับสมัครทั่วประเทศ ไม่จำกัดภูมิลำเนา
 2. ผู้เข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือระดับอาชีวะศึกษา
 3. ผู้เข้าประกวดทุกคน ต้องไม่เคยมีผลงานเพลงจำหน่ายมาก่อน หรือเซ็นต์สัญญาอยู่ในสังกัดหรือค่ายเพลงมาก่อน
 4. มีจำนวนสมาชิกตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ไม่เกิน 8 คน (รวมนักร้องแล้ว)
 5. ผู้เข้าประกวดสามารถประกวดได้ทีมเดียวเท่านั้น ไม่สามารถเล่นทีมอื่นได้
รุ่นการประกวด
 • รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (เกิดไม่เกิน พ.ศ. 2545) *ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้รับผิดชอบวงเซ็นต์รับทราบ
 • รุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี (เกิดไม่เกิน พ.ศ. 2539)

กติกาการประกวด

 1. ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อม กรรมการกลางจะจัดอุปกรณ์กลางบนเวทีได้แก่
  • กลองชุด 1 ตัว (สามารถเปลี่ยนกระเดื่องกับสะแนได้เท่านั้น)
  • ตู้แอมป์กีต้าร์ 2 ตัว
  • ตู้แอมป์เบส 2 ตัว
  • ตู้แอมป์คีบอร์ด 1 ตัว
  • ไมค์ 5 ตัว
  • สแตนตัวโน๊ต 3 ตัวเท่านั้น
   * เครื่องดนตรีที่ใช้ต้องเล่นสดทุกชิ้น ห้ามใช้โปรแกรมหรือเครื่องดนตรีอัตโนมัติทุกชนิด
   ** หากมีอุปกรณ์เพิ่มเติม ต้องแจ้งกรรมการและทีมงานในใบสมัครให้ครบถ้วน
   หมายเหตุ จัดให้มีการ Sound check ก่อนเริ่มการประกวดหลังรายงานตัว 1 รอบ วงละไม่เกิน 5 นาที
 2. ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมความพร้อมเรื่องเพลงมาทีมละ 2 เพลง ในแต่ละรอบการประกวด โดยเพลงห้ามซ้ำกัน (ไม่จำกัดแนวเพลง) *ระบุในใบสมัครแล้วห้ามเปลี่ยนทุกกรณี
  • เพลงเร็ว 1 เพลง
  • เพลงช้า 1 เพลง
 3. เวลาที่ใช้ในการประกวด วงละไม่เกิน 15 นาที รวมเวลาเตรียมอุปกรณ์บนเวทีแล้ว
 4. การจับเวลาจะเริ่มต่อเมื่อ พิธีกรประกาศนำส่งเข้าวง และให้ผู้เข้าประกวดขึ้นมาบนเวทีเพื่อเตรียมตัว ถึงจะเริ่มจับเวลา เพื่อกรรมการจะให้คะแนนได้ถูกต้อง (มีเกณ์การหักคะแนนเรื่องเวลาเกิน)
 5. ทุกวงจะต้องแสดงสดบนเวทีต่อหน้าคณะกรรมการตัดสิน
 6. ผู้เข้าประกวดแต่งกายชุดนักเรียนและชุดนักศึกษา หรือเทียบเท่า เท่านั้น *ยกเว้นประเภทลูกทุ่งสามารถแต่งกายตามความสวยงามเพื่อความมั่นใจ (แต่ไม่คะแนนความสวยงามของการแต่งกาย)
 7. ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องนำบัตรนักเรียนและบัตรประชาชนมาด้วย หากไม่นำมาแสดง กรรมการจะพิจารณาไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน (หากเป็นบัตรเหลืองต้องมีรูปถ่ายและนายทะเบียนเป็นผู้ลงนาม)
 8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ (กรรมการขอสงวนสิทธิ์การตรวจสอบคะแนนทุกกรณี)
กำหนดการ
 • เปิดรับสมัครและส่งคลิปผลงาน วันนี้จนถึง 12 ต.ค. 2561 เวลา 12.00 น. (รุ่นละ 20 ทีม) รวมทั้งหมด 40 ทีม
 • ประกวดในวันที่19 - 21 ตุลาคม 2561 ณ ชั้น 4 หน้า Korat Hall @ CentralPlaza Nakhon Ratchasima เริ่มรายงานตัวผู้เข้าประกวดตั้งแต่เวลา 10.30 - 11.30 น. เพื่อจับฉลากลำดับการประกวด และประชุมรวมเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นเวทีการประกวด (หากไม่มารายงานตัวกรรมการจะพิจารณาถือว่า สละสิทธิ์)
  • วันที่ 19 ตุลาคม 2561 : ประกวดรอบ Semi - Final รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
  • วันที่ 20 ตุลาคม 2561 : ประกวดรอบ Semi - Final รุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี
  • วันที่ 21 ตุลาคม 2561 : ประกวดรอบชิงชนะเลิศ 20 ทีม (คัดจากรอบรองชนะเลิศ รุ่นละ 10 ทีม)
 • รางวัลพิเศษสำหรับ Facebook Popular Vote ทาง Central Plaza Nakhon ratchasima : หาทีมผู้ชนะที่มียอด Like สูงสุด จะมีสิทธิ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโดยทันที และได้รับเงินทุนการศึกษามุลค่า 1,500 บาท โดยทางทีมงานจะอัพโหลดทุกคลิปผลงานบน Facebook ในวันที่ 12 ต.ค. 2561 เวลา 18.00 น. และประกาศผลในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. (หากพบว่ามีการซื้อยอด Like จะตัดสิทธิ์จากการประกวดทันที)
 •  หากเกิน 20 วงจะมีการคัดเลือกวงโดยคณะกรรมการเพื่อหาผู้เข้ารอบจำนวน 20 วงเท่านั้น โดยจะแจ้งลำดับผ่าน Facebook - Central Plaza Nakhon ratchasima ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 และ ทางโทรศัพท์ โดยทีมงานจะโทรแจ้งตามเบอร์ที่ให้ไว้ในใบสมัคร

วิธีการส่งสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด

 1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครออนไลน์ ที่ goo.gl/qR6XpP หรือติดต่อขอใบสมัครและส่งใบสมัครด้วยตนเอง ที่ จุดแลกของสมนาคุณ ชั้น 1 (ข้าง Baskin Robbins)
 2. อัด CLIP สำหรับ รอบคัดเลือก ความยาวไม่เกิน 10 นาที เพื่อส่งคัดเลือก (เพลงที่ใช้ คัดเลือก 1 เพลง ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นเพลงที่่จะใช้ในการประกวดก็ได้ แต่ต้องเห็นสมาชิกทุกคนและเครื่องดนตรีที่ใช้)
 3. ส่งหลักฐานการสมัคร (ชื่อวงดนตรี,ชื่อสมาชิกในวง,เพลงที่ใช้ในการประกวด) ให้ครบถ้วน
 4. รูปถ่ายสมาชิกในวง 1 รูป
 5. สำเนาบัตรนักเรียนหรีอบัตรนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

รางวัลการประกวด

 • รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
  • รางวัลชนะเลิศ  รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับทุนการศึกษา 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
  • รางวัลชมเชย รับทุนการศึกษา 3,000 บาท 
 • รุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี
  • รางวัลชนะเลิศ  รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับทุนการศึกษา 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
  • รางวัลชมเชย รับทุนการศึกษา 3,000 บาท 
 • ผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร

รางวัลพิเศษ

 • รางวัลวงดนตรีชาวโคราช รับทุนการศึกษา 5,000 บาท (เฉพาะวงที่มีสมาชิกทุกคนศึกษาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น) ตรวจสอบจากบัตรนักเรียนและบัตรนักศึกษาเท่านั้น
 • รางวัลนักร้องนำยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา 1,500 บาท
 • รางวัล Facebook Popular Vote ทุนการศึกษา 1,500 บาท

หมายเหตุ

 • ทีมชนะเลิศ ทั้ง 2 รุ่น จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงในงาน Central Plaza Korat Countdown 2019
 • หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% (ทีมที่ได้รางวัลต้องนำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมหน้า Book Bank สำหรับรับรางวัล ของสมาชิกคนใดคนหนึ่งในวงเท่านั้น)

ติดต่อสอบถาม

 • 93-695-6255 เจ๊งเป้ง (ผู้ประสานงานการแข่งขัน)
 • 086-392-0355 มิ้ง (เจ้าหน้าที่การตลาด)

ข่าวประชาสัพันธ์ : K. Kunchalee Suankhlai

Total Prize Money: 
60,000 Baht
Deadline: 
24 Sep 2018 10:00 to 12 Oct 2018 12:00

Members Online

There are currently 0 users online.