^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายนกนานาชาติเขาใหญ่ 2018 : International Khao Yai National Park Bird Photography

ประกวดภาพถ่ายนกนานาชาติเขาใหญ่ 2018 : International Khao Yai National Park Bird Photography

จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายนกนานาชาติเขาใหญ่ 2018 : International Khao Yai National Park Bird Photography ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

รุ่นการประกวด

 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. อายุต่ำกว่า 20 ปี

กติกาการประกวด

 1. ภาพนกที่ส่งประกวดต้องเป็นภาพนกจากบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เท่านั้น (ยึดข้อปฏิบัติตามกฏของอุทยานเป็นหลัก)
 2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดแต่ละท่านสามารถส่งได้คนละ 3 ภาพ
 3. ไฟล์ภาพจะต้องมีขนาดไฟล์ไม่น้อยกว่า 5MB และรับไฟล์.JPEG เท่านั้น (หากภาพของท่านผ่านเข้ารอบ ทางผู้จัดจะขอ RAW file เพื่อตรวจภายหลัง)
 4. หากพบว่าภาพของท่านมีการตัดต่อทางผู้จัดจะขอตัดสิทธิ์ทันที
 5. ภาพที่ส่งประกวด ผู้ส่งและเจ้าของภาพต้องเป็นคนเดียวกัน และไม่เคยนำภาพเผยแพร่ในที่ สาธารณะ หรือเคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน
 6. การตัดสินกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. ภาพที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมกับทางเจ้าของภาพ ซึ่งทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา สามารถนำไปแสดงหรือใช้ประโยชน์ในสถานที่หรือโอกาสต่าง ๆตลอดจนทำสำเนาและพิมพ์เผยแพร่ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพจะใช้เฉพาะ 30 ภาพที่เข้ารอบ ของทั้งสองรุ่นรวมภาพที่ได้รางวัลแล้ว (ภาพจะถูกใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์เท่านั้น)
 8. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดรางวัลเดียว

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับภาพวันที่ 10 กันยายน 2561
 • ปิดรับภาพวันที่ 10 ตุลาคม 2561
 • ตัดสินภาพถ่ายวันที่ 20 ตุลาคม 2561
 • ประกาศชื่อผู้รับรางวัลวันที่ 22 ตุลาคม 2561
 • มอบรางวัลวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ หอศิลปะและวัฒนธรรม โรงเรียนปากช่อง

วิธีการส่งภาพประกวด

 1. ถ่ายรูปบัตรประชาชนของท่านส่งแนบมากับภาพถ่ายที่จะส่งเข้าประกวด เพื่อแยกรุ่นการประกวด (หลังจากจบการประกวดทางทีมผู้จัดจะลบข้อมูลส่วนนี้ของท่านทิ้งทั้งหมด)
 2. ส่งภาพมาทางอีเมล : bird.photo.khaoyai@gmail.com เท่านั้น
 3. เมื่อผู้ส่งภาพเข้าประกวดได้ทำการส่งภาพทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งข้อความเพื่อยืนยันมาที่ Facebook page “ ประกวดภาพถ่ายนกเขาใหญ่ ” เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการส่ง ประกวดในครั้งนี้

รางวัลการประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล
   ถ้วยรางวัลจากผู้บริหารของจังหวัดนครราชสีมา พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท และที่พัก 1 คืน (สำหรับ 2 ท่าน)
  • รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล
   เงินรางวัล 10,000 บาท และที่พัก 1 คืน (สำหรับ 2 ท่าน)
  • รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล
   เงินรางวัล 5,000 บาท และที่พัก 1 คืน (สำหรับ 2 ท่าน)
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล
   เงินรางวัล 1,000 บาท และที่พัก 1 คืน (สำหรับ 2 ท่าน)
 • อายุต่ำกว่า 20 ปี
  • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล
   ถ้วยรางวัลจากผู้บริหารของจังหวัดนครราชสีมา พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท และที่พัก 1 คืน (สำหรับ 2 ท่าน)
  • รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล
   เงินรางวัล 5,000 บาท และที่พัก 1 คืน (สำหรับ 2 ท่าน)
  • รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล
   เงินรางวัล 2,500 บาท และที่พัก 1 คืน (สำหรับ 2 ท่าน)
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล
   เงินรางวัล 1,000 บาท และที่พัก 1 คืน(สำหรับ 2 ท่าน

ติดต่อสอบถาม

 • อีเมล : bird.photo.khaoyai@gmail.com
 • Facebook : ประกวดภาพถ่ายนกเขาใหญ่
Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
09 Sep 2018 10:00 to 10 Oct 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.