^ Back to Top

ประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

ประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสังคมไทยได้พัฒนาไปในด้านต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะการมีวัตถุอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตมากขึ้น ทำให้ทุกคนต่างคนต่างใช้ชีวิตในรูปแบบของตนเอง ทำให้ความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจในการทำประโยชน์เพื่อสังคมลดน้อยลง ดังนั้นในฐานะเยาวชนที่จะเติบโตเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมต่อไป จะทำอย่างไรที่จะสามารถรวมพลังและกระตุ้นความร่วมมือของคนในสังคมให้สรรค์สร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมพลังเพื่อสังคม
 2. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการปลูกฝังจิตสำนึกของการอยู่ร่วมกันในสังคม
 3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ผ่านการสื่อสารที่เป็นประโยชน์
 4. เพื่อสร้างพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งความคิดที่สร้างสรรค์ อย่างถูกวิธี
 5. เพื่อเน้นย้ำความมุ่งมั่นของ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ที่สนับสนุนการพัฒนาจิตสำนึก เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา

กติกาการประกวด

 1. นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ไม่จำกัดเพศและอายุ
 2. อัดคลิปวีดีโอการพูดใน หัวข้อ “สานพลังสู่ความยั่งยืน” ความยาวไม่เกิน 2 นาที
 3. โพสคลิปวิดีโอในเฟซบุคของตนเอง โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ พร้อมติด @พจนศิลป์ และแฮชแท็ก #พจนศิลป์ #สานพลังสู่ความยั่งยืน
 4. ส่งรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล หมายเลขติดต่อ และมหาวิทยาลัย สาขาวิชาที่ท่านกำลังศึกษา มาที่กล่องข้อความของ Facebook Fanpage พจนศิลป์
 5. จำกัดสิทธิ์ให้ 1 คน สามารถร่วมส่งได้ 1 คลิปเท่านั้น
 6. ส่งคลิปวีดีโอภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 – 30 กันยายน 2561
 7. สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage พจนศิลป์

การคัดเลือก

 1. คัดเลือกคลิปวีดีโอเพื่อออกอากาศในรายการตกมันส์บันเทิง วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.15-17.00 น. จำนวน 20 คลิป โดยคลิปที่ได้รับการออกอากาศจะได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท
 2. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด จะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา เพื่อเข้าแข่งขันในรอบสุดท้าย จำนวน 20 คน
 3. รางวัลขวัญใจมหาชน คัดเลือกจากยอดแชร์คลิปจากเพื่อนๆ โดยมีข้อความให้กำลังใจ รวมถึงตั้งค่าเป็นสาธารณะ ทั้งนี้กรรมการจะนับคะแนนตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 12.00 น. โดยจะประกาศรายชื่อในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ทาง Facebook Fanpage พจนศิลป์
 4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย 20 คน จะได้เข้าร่วมการฝึกอบรม (Workshop) ทักษะการพูดจากวิทยากรชื่อดังในวันที่ 13-14 ตุลาคม 2561 และแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต่อหน้าคณะกรรมการในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ที่ชั้น 1 ลานเอเทรียม (โถงลิฟต์แก้ว) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

เกณฑ์การตัดสิน

 1. เนื้อหาที่นำเสนอ (30 คะแนน)
  • การจัดลำดับเนื้อหา
  • ความเที่ยงตรงต่อเวลา
  • คุณค่าของเนื้อหา
 2. การใช้ภาษา (30 คะแนน)
  • ภาษาที่เหมาะสมกับเนื้อหา
  • ความถูกต้องด้านไวยากรณ์ การออกเสียง และการเลือกใช้คำ
  • สำนวนโวหาร
 3. มีความคิดสร้างสรรค์ (20 คะแนน)
 4. บุคลิกภาพการแสดงออก (20 คะแนน)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลขวัญใจมหาชน ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

หมายเหตุ นิสิต นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย จะได้รับค่าเดินทางเพื่อมาร่วมแข่งขัน

ติดต่อสอบถาม

 • หมายเลข 02-201-6470
 • Facebook Fanpage พจนศิลป์
File attachments: 
Deadline: 
05 Sep 2018 10:00 to 30 Sep 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.