^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย “THE WISE CAN SEE : SIMPLICITY IS ALSO THE MOST MAGNIFICENT THING WHICH ONLY THE WISE CAN SEE”

ประกวดภาพถ่าย “THE WISE CAN SEE : SIMPLICITY IS ALSO THE MOST MAGNIFICENT THING WHICH ONLY THE WISE CAN SEE”

labrado ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “THE WISE CAN SEE : SIMPLICITY IS ALSO THE MOST MAGNIFICENT THING WHICH ONLY THE WISE CAN SEE” ชิงของรางวัลจาก labrador

กติกาการประกวด

 • แชร์ภาพถ่ายสินค้า labrador พร้อมบอกความรู้สึกที่เลือกใช้สินค้า labrador และถึงระบุระยะเวลาการใช้งานสินค้าในภาพคุณ พิมพ์ HASHTAG #THEWISECANSEE2018 , #LABRADORFACTORY โดยแชร์ผ่านช่องทาง Social Media ของคุณใน Facebook ตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Public)
 • ส่งภาพถ่าย และบอกความรู้สึกที่คุณเลือกใช้สินค้า labrador มาใน Email : labradorfactory@gmail.com และใน Comment ใต้ภาพกิจกรรมการประกวดใน Facebook : @labradorfactorypage
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวน
 • เปิดรับภาพถ่ายร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น.
 • ตัดสินภาพถ่าย พร้อมประกาศผู้ชนะแคมเปญจำนวน 3 รางวัล ผ่านทาง Facebook : @labradorfactorypage วันที่ 7 กันยายน 2561

เกณฑ์การตัดสิน

 • Simplicity
 • Creativity
 • Green awareness

หลักเกณฑ์และกฏกติกา

 • ผู้ที่ส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่น โดยเด็ดขาด โดย 1 คนสามารถส่งได้มากกว่า 1 ภาพ
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมต้องไม่เคยออกสื่อสาธารณะ หรือการประกวด ชมรม หรือองค์กรอื่นใด และต้องเป็นภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์ผูกพันกับองค์กรใดๆ หรือเป็นภาพที่จำหน่ายใน Stock Photo
 • หากภาพถ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมปรากฏภาพวัตถุหรือบุคคลอื่นใด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องรับรองว่าได้รับ ความยินยอมจากเจ้าของวัตถุและบุคคลที่ปรากฏอยู่ในภาพ
 • หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิอื่นใดโดยชอบด้วยกฎหมายในการถ่ายภาพนั้น
 • ภาพที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมต้องไม่ถูกปรับแต่งภาพที่ทำให้เรื่องราว หรือเนื้อหาหรือวัตถุหลักในภาพเปลี่ยนแปลงไป และห้ามตัดต่อภาพ
 • labrador มีสิทธิ์ในการพิจารณาปฏิเสธภาพถ่าย หรือไม่เผยแพร่ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม ที่เห็นว่าไม่เหมาะสม เช่น ขัดต่อกฎหมาย ละเมิดต่อแบรนด์ ลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลใด หากปรากฏว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้เป็นไปตามกฎกติกาข้อใด ข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ หรือเป็นภาพที่ไม่เหมาะสม labrador มีอำนาจในการตัดสินให้ภาพนั้นเป็นโมฆะ ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ labrador และ labrador มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม และชิ้นงาน เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพถ่าย
 • labrador มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือตกแต่งภาพถ่ายเพื่อออกสื่อต่างๆ ที่ labrador เห็นว่ามีความเหมาะสม
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องส่งมอบไฟล์ภาพถ่ายที่มีความละเอียดอย่างต่ำ 2 Megapixels ไม่มีลายน้ำ หรือเครดิต ให้แก่ labrador

หมายเหตุ

 • คณะผู้จัดกิจกรรมและทีมงานผู้เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลใดๆ จากแคมเปญกิจกรรม
 • หากผู้ชนะแคมเปญไม่มีการยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารถติดต่อได้ บริษัทถือว่าผู้ชนะคนนั้นๆสละสิทธิ์ และบริษัทจะดำเนินการยกเลิกรางวัล
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนมือหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • labrador ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กติกาหรือเงื่อนไขกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/labradorfactorypage

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Labrador factory

File attachments: 
Deadline: 
18 Aug 2018 10:00 to 31 Aug 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.