^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย "เรือยาวประเพณี วิถีวัฒนธรรม ครั้งที่ 1"

ประกวดภาพถ่าย "เรือยาวประเพณี วิถีวัฒนธรรม ครั้งที่ 1"

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร ร่วมกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "เรือยาวประเพณี วิถีวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 : 1s t Phichit Traditional Long Boat Racing Photo Contest  2018" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล โล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสืบสานงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรประจำปี
 • เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรผ่านภาพถ่าย
 • เพื่อดึงดูดช่างภาพมืออาชีพและมือสมัครเล่น ทั้งไทยและต่างประเทศ ในการเดินทางเข้ามาในจังหวัดพิจิตรเพื่อร่วมกิจกรรมงานประเพณี วิถีวัฒนธรรม และจับจ่ายใช้สอย
 • เพื่อให้ผู้สนใจในการถ่ายภาพได้แสดงความสามารถ ทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ และศิลปะ ผ่านการนำเสนอภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับ "เรือยาวประเพณี วิถีวัฒนธรรม"
 • สามารถเผยแพร่ภาพประเพณีแข่งเรือยาวออกไปทั่วประเทศและต่างประเทศ แสดงถึงปีท่องเที่ยววิถีไทย

แนวคิดการถ่ายภาพ
ภาพถ่ายที่สะท้อนให้เห็นถึง เสน่ห์ ของงานประเพณีแข่งเรือยาว ในด้านของความสามัคคี และศรัทธาของฝีพาย ในวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ที่เกิดขึ้นภายในงานประเพณีแข่งเรือยาวจังหวัดพิจิตร ชิงถ้วยพระราชทานฯ ปี 2561 เพื่อให้อารมณ์ของภาพสร้างความรู้สึกต่างๆให้ผู้ที่ชมได้จินตนาการ และสร้างความประทับใจ ที่น่าจดจำ "เรือยาวประเพณี วิถีวัฒนธรรม"

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ไม่จำกัดเพศและอายุ

ประเภทการประกวด

 1. เรือยาวที่เข้าร่วมแข่งขันวันที่ 1-2 ก.ย. 2561 ประกอบด้วย เรือยาวเล็ก, เรือยาวกลาง, เรือยาวใหญ่, เรือขุดโบราณ, เรือหญิง, เรือเยาวชน หรือทุกประเภทเรือที่เข้าร่วมแข่งขัน ณ วัดท่าหลวง เท่านั้น
 2. กระบวนเรือพยุหยาตราจำลองทางชลมารควันที่ 1 ก.ย. 2561 ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์, เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช, เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ, เรือพาลีรั้งทวีป, เรือสุครีพครองเมือง, เรือครุฑเหินเห็จ, เรือครุฑเตร็จไตรจักร หรือทุกประเภทเรือที่เข้าร่วมกระบวน ในพิธีเปิด วันที่ 1 ก.ย. 2561 ณ วัดท่าหลวง เท่านั้น

กติกาและการจัดการลิขสิทธิ์ภาพ

 1. ผู้ส่งผลงาน 1 ท่าน สามารถส่งรูปภาพประกวดได้ประเภทละไม่เกิน 3 ภาพ รวม 2 ประเภท 6 ภาพ โดยมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากได้รับคัดเลือกมากกว่า 1 รางวัล จะตัดสินให้ได้รางวัลที่ได้รับสูงสุด
 2. ต้องตั้งชื่อภาพ ระบุ วันที่ และสถานที่ถ่ายภาพให้ชัดเจน
 3. ต้องเป็นภาพที่ถ่ายในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรประจำปีชิงถ้วยพระราชทานฯ 2561 ภายในวันที่ 1-2 ก.ย. 2561 ณ ลำน้ำน่าน หน้าวัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร เท่านั้น
 4. ส่งภาพเป็นไฟล์ภาพ JPEG หรือ TIFF เท่านั้น โดยมีขนาดสั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 pixels ต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ อยู่บนภาพ
 5. เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล (DSLR, Mirrorless, Compact) เท่านั้น
 6. สามารถปรับแต่งได้ตามความเหมาะสม ไม่ให้ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงมากเกินไป (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน) ห้ามซ้อนภาพ ห้ามตัดต่อ
 7. จังหวัดพิจิตร และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร มีสิทธิ์นำภาพที่เข้ารอบทุกภาพ รวมถึงภาพที่ได้รับรางวัล ไปเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ และนำไปจัดแสดง หรือทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อจังหวัดพิจิตร โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า
 8. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาดหากพิสูจน์ได้ในภายหลังว่ามิได้เป็นผลงานและกรรมสิทธิ์ของผู้ส่งภาพ ผู้ส่งภาพต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในเรียกรางวัลที่ได้ไปแล้วคืน
 9. ผู้ส่งภาพต้องรักษาไฟล์ RAW หรือ ไฟล์ JPG ต้นฉบับก่อนปรับแต่งและหลังปรับแต่งในความละเอียดสูง เพื่อสำหรับตรวจสอบ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
 10. ผลการตัดสินตามมติของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

เงินรางวัลและของรางวัล

 1. รางวัลประเภทที่ 1 ประเภทเรือยาวที่เข้าร่วมแข่งขัน
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัลๆละ 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 2. รางวัลประเภทที่ 2 ประเภทกระบวนเรือพยุหยาตราจำลองทางชลมารค
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัลๆละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กำหนดระยะเวลาดำเนินการ
กรอบการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือน สิงหาคม – ตุลาคม 2561 ดังนี้

 • ประชาสัมพันธ์การประกวดตั้งแต่วันที่ 4 - 31 สิงหาคม 2561
 • แถลงข่าวกิจกรรมการประกวด โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานและคณะกรรมการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวจังหวัดพิจิตร แขกกิตติมศักดิ์ หน่วยงานราชการ รวมถึงภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวการถ่ายภาพและสื่อมวลชนภายในเดือนสิงหาคม 2561 ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง
 • จัดบูธประชาสัมพันธ์เชิญชวนการประกวดภาพถ่าย ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรประจำปี 2561 วันที่ 24 ส.ค. 2561 - 2 ก.ย. 2561 ณ วัดท่าหลวงโดยจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายจาก 30 ช่างภาพมืออาชีพ ที่แสดงถึงประเพณี วิถีชีวิต และวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชนลุ่มแม่น้ำ จ.พิจิตร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและดึงดูดให้ผู้ที่มาร่วมงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด
 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1-17 กันยายน 2561
 • ประกาศผลการตัดสินภาพถ่ายที่เข้ารอบ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ทาง Facebook เพจ : เที่ยวเมืองพิจิตร
 • ประกาศผลการตัดสินภาพถ่ายทุกรางวัลวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ทาง Facebook เพจ : เที่ยวเมืองพิจิตร
 • พิธีมอบรางวัลโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายที่ชนะการประกวด ภายในเดือน ตุลาคม 2561 (กำหนดวันเวลาและสถานที่ที่แน่นอนอีกครั้ง)

การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 2 ช่องทาง

 1. ส่งได้ทาง Google Form : goo.gl/ummTCn
 2. ส่ง Cd หรือ DVD มาทางที่
  ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
  2/247 ถ.ศรีมาลา อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
  ตราประทับไปรษณีย์ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 ถือเป็นวันสิ้นสุดการส่งภาพ

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 094-632-2644, 089-962-4379
 • Facebook เพจ : เที่ยวเมืองพิจิตร (www.facebook.com/traveling.in.phichit)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณเกรียง มีมะโน

Total Prize Money: 
40,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
01 Sep 2018 10:00 to 17 Sep 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.