^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" ประเภทยอดนิยม หัวข้อ "โลกของแมลง"

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" ประเภทยอดนิยม หัวข้อ "โลกของแมลง"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" ประเภทยอดนิยม หัวข้อ "โลกของแมลง" ชิงเงินรางวัล พร้อมของที่ระลึก

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด
ประเภทประชาชนทั่วไป

กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาร่วมส่งภาพ วันนี้ ถึง 20 ก.ย. 2561 (เวลา 23.59 น.)

รางวัลการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศสุดยอดนิยมเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
  • รางวัลรองชนะเลิศสุดยอดนิยมอันดับ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมของที่ระลึก
  • รางวัลรองชนะเลิศสุดยอดนิยมอันดับ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
  • รางวัลชมเชยสุดยอดนิยม เงินรางวัล 500 บาท พร้อมของที่ระลึก
  • รางวัลชมเชยสุดยอดนิยม เงินรางวัล 500 บาท พร้อมของที่ระลึก

ติดต่อสอบถาม

  • สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
  • โทร. 02-577-9999 ต่อ 1475 หรือ 1473
  • Facebook : NSMthailand
  • nsmphotocontest@nsm.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณชลภ้สส์ / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Deadline: 
17 Jul 2018 (All day) to 20 Sep 2018 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.