^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" ประเภทยอดเยี่ยม หัวข้อ "เรื่องบนฟ้า"

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" ประเภทยอดเยี่ยม หัวข้อ "เรื่องบนฟ้า"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" ประเภทยอดเยี่ยม หัวข้อ "เรื่องบนฟ้า"  ชิงเงินรางวัล พร้อมของที่ระลึก

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด
ประเภทประชาชนทั่วไป

กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาร่วมส่งภาพ วันนี้ ถึง 20 ก.ย. 2561 (เวลา 23.59 น.)

รางวัลการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
  • รางวัลชมเชยอับดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
  • รางวัลชมเชยอับดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมของที่ระลึก

ติดต่อสอบถาม

  • สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
  • โทร. 02-577-9999 ต่อ 1475 หรือ 1473
  • Facebook : NSMthailand
  • nsmphotocontest@nsm.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณชลภ้สส์ / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Deadline: 
17 Jul 2018 (All day) to 20 Sep 2018 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.