^ Back to Top

ประกวดแผนธุรกิจ The Challenger 2018 By TUBC

ประกวดแผนธุรกิจ The Challenger 2018 By TUBC

BBA International Program of Thammasat University ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจ The Challenger 2018 By TUBC ชิงเงินรางวัล

การแข่งขัน The Challenger คืออะไร?
The Challenger คือรายการแข่งขันตอบโจทย์ปัญหาทางธุรกิจเพื่อนักศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี จัดขึ้นโดย BBA International Program of Thammasat University
โดยจะเป็นการเปิดโอกาสที่ดีให้นักศึกษาผู้มีความสามารถได้แข่งขันกันเพื่อวางแผนการแก้ปัญหาขององค์กรในระยะเวลาอันกำหนด

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้รับความรู้จากการใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ในการนำเสนอผลงานให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัทชั้นนำ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะและความรู้ในการคิดวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ในโลกแห่งธุรกิจอีกด้วย

คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร

  1. ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาเต็มเวลาซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี จากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยทั้งรัฐบาลและเอกชน ทั้งนี้หากผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้ที่ถือพาสปอร์ตสัญชาติไทย
  2. ภายในหนึ่งทีมจะต้องประกอบไปด้วยผู้สมัครทั้งหมดเป็นจำนวน 4 คนเท่านั้น
  3. ผู้สมัครสามารถรวมทีมได้ทั้งภายในและนอกคณะหรือวิทยาลัย/มหาลัย
  4. ผู้สมัครจะต้องเป็นสมาชิกภายในทีมใดทีมหนึ่งเท่านั้น
  5. ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านรอบสุดท้ายของรายการ The Challenger 2014 หรือนับจากนั้น รวมถึงผู้เข้าแข่งขันรายการ TUBC ไม่สามารถมีสิทธิในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

กำหนดระยะเวลาการประกวด

  • เปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 25 กรกฎาคม 2561
  • กำหนดเวลาการส่งผลงานรอบคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561
  • ประกาศรายชื่อทีมผ่านรอบคัดเลือกวันที่ 6 สิงหาคม 2561
  • กำหนดการวันแข่งขันรอบ10 สิงหาคม 2561

รางวัลการประกวด
ทีมผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 4 ทีมสุดท้ายจะได้รับเงินรางวัลเป็นจำนวนมูลค่า 10,000 บาท ต่อทีม

ติดต่อสอบถาม
Facebook: www.facebook.com/thechallenger

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Public Relation TUBC

Contest Type: 
File attachments: 
Deadline: 
01 Jul 2018 10:00 to 25 Jul 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.