^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย ภายใต้เเนวคิด "เอกลักษณ์ ความเป็นวังสวนสุนันทา ภาพสะท้อนศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์"

ประกวดภาพถ่าย ภายใต้เเนวคิด "เอกลักษณ์ ความเป็นวังสวนสุนันทา ภาพสะท้อนศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้เเนวคิด "เอกลักษณ์ ความเป็นวังสวนสุนันทา ภาพสะท้อนศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 2. บุคคลทั่วไป

ผลงานภาพถ่าย

 1. ภาพถ่ายที่มีความละเอียดสูงสำหรับการพิมพ์ภาพ ขนาด 8 × 10 นิ้ว โดยใช้กระดาษโฟโต้แบบ อัดขยายไม่มีขอบ เป็นภาพแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ และมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI ความละเอียด 8 ล้านพิกเซลขึ้นไป ในรูปแบบ .JPEG หรือ TIFF เท่านั้น พร้อมเขียนชื่อเจ้าของผลงานด้านหลังภาพทุกภาพ
 2. ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งภาพถ่าย ได้ไม่เกิน จำนวน 5 ภาพ
 3. ส่งใบสมัครและรูปภาพพร้อมบันทึกไฟล์ลงแผ่น CD/DVD (โดยแยก Folder ให้ชัดเจนระบุภาพต้นฉบับ)

การส่งผลงาน

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันนี้ - 14 กันยายน 2561
 • ช่องทางการส่งผลงาน
  • ส่งด้วยตนเองได้ที่ กองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 32 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ส่งทางไปรษณีย์ได้ที่
   กองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 32 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ติดต่อสอบถาม
คุณธนพร เหนือเกตุ มือถือ 085-920-1208 หรือ 02-160-1073

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณธนพร เหนือเกตุ

Total Prize Money: 
20,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
05 Jul 2018 10:00 to 14 Sep 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.