^ Back to Top

ประกวดออกแบบห้องครัว “Creative Kitchen Design Contest” ภายใต้คอนเซปต์ “Sociable kitchen”

ประกวดออกแบบห้องครัว “Creative Kitchen Design Contest” ภายใต้คอนเซปต์ “Sociable kitchen”

บริษัท ควิก เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบห้องครัว “Creative Kitchen Design Contest” ภายใต้คอนเซปต์ “Sociable kitchen” ชิงรางวัลแพคเกจทัวร์ Meet Danish Design in Denmark รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนิสิตนักศึกษา พร้อมคณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ นิสิตนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีเวที ให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในงานออกแบบ โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯได้อย่างเหมาะสม
 3. เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท จาก นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมการส่งผลงานเข้าประกวด
 4. เป็นกิจกรรม CSR ของบริษัทฯด้านหนึ่ง ในการสนับสนุนทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะในด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 1. ผู้เข้าร่วมประกวดเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น
 2. ผู้เข้าร่วมประกวดเป็นทีม ทีมละ 2 คน โดยต้องระบุชื่อ-นามสกุล, เลขที่บัตรประชาชน, ที่อยู่, สถานศึกษา, สำเนาบัตรนิสิต/นักศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้, อีเมล์ และ facebook
 3. ผู้เข้าร่วมประกวดต้องมีสถานะเป็นนิสิตนักศึษา ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตลอดในช่วงเวลาจัดการประกวด

รูปแบบการประกวด
ออกแบบครัว Sociable kitchen ห้องครัวสังสรรค์ สำหรับการใช้ชีวิตแนวใหม่ที่เน้นให้ครัวเป็นจุดศูนย์กลางของบ้าน ในพื้นที่ขนาดประมาณ 40 ตารางเมตร โดยประกอบด้วยส่วนของครัวและส่วนรับประทานอาหารในพื้นที่เดียวกัน โชว์ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ มีฟังก์ชั่งการใช้งานที่เหมาะสม ออกแบบตกแต่งห้องให้สวยงาม โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Kvik ในการออกแบบ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อรับ catalogue ของ Kvik และสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ได้ที่โชว์รูม Kvik ทุกสาขา หรือโทร 02-714-7922 ต่อ 103 หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.kvik.co.th หรือ Line :@kvik

การคัดเลือกผลงานและตัดสินผลการประกวด

 • ระยะเวลาส่งผลงาน 1 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2561
 • วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ จำนวน 10 ผลงานสำหรับนำเสนอต่อกรรมการ ผ่านทาง facebook : kvikasia
 • นำเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00น. เป็นต้นไป ที่โชว์รูม Kvik สาขาทองหล่อ
 • วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ

รายละเอียดการนำเสนอผลงาน

 1. ระบุ แนวคิดในการออกแบบ แปลน รูปด้าน/รูปตัด ภาพ Perspective และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ Kvik ที่เลือกใช้
 2. ส่งเป็นไฟล์ PDF แสดงผลงาน ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi (สำหรับ Print บนกระดาษขนาด A3 แนวตั้ง) 1 หน้า / 1 ผลงาน

ส่งผ่านทาง email : mkt@kvik.com และ โพสต์ผลงานผ่านทาง facebook ส่วนตัวของผู้เข้าประกวด พร้อมติด hashtag #KvikAsia #RealDanishKitchen #DanishDesign #ImportedKitchen

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล : ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-เดนมาร์ก พร้อมที่พัก 5 วัน 4 คืน และพาทัวร์เมืองต้นกำเนิดของ Kvik เพื่อสัมผัสการออกแบบสไตล์ Danish ที่แท้จริง พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัล *Popular Vote (แบบยอดนิยม)” จำนวน 1 รางวัล : เงินรางวัล 10,000 บาท (*มียอด กด Like ใน Facebook สูงสุด)

ติดต่อสอบถาม

 • คุณกรกช พรธนาชัย (ผู้ประสานงานโครงการ) โทร. 062-442-2245, 02-714-7922 ต่อ 103
 • E-mail: mkt@kvik.com
 • Line: @kvik

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณณัฐพล เพณี

Total Prize Money: 
300,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
01 May 2018 10:00 to 15 Jun 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.