^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย ภายใต้คอนเซ็ปต์ "ดื่มด่ำประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบลูคาริส : The Passionate Life with LUCARIS"

ประกวดภาพถ่าย ภายใต้คอนเซ็ปต์ "ดื่มด่ำประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบลูคาริส : The Passionate Life with LUCARIS"

แก้วคริสตัล Lucacis ภายใต้บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้คอนเซ็ปต์ "ดื่มด่ำประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบลูคาริส : The Passionate Life with LUCARIS" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท พร้อมของกำนัลจากลูคาริส

กติกาการประกวด

 1. ถ่ายภาพแก้วลูคาริสคู่กับเครื่องดื่ม หรือบรรยากาศที่บอกถึงประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบลูคาริส โดยในภาพถ่ายนั้นจะต้องมีแก้วไวน์ลูคาริส 1 ภาพ และแก้วน้ำลูคาริส 1 ภาพ พร้อมเรื่องราวประกอบแต่ละภาพนั้นๆ (สามารถเลือกแก้วได้อย่างละ 1 ใบ ภายใต้ประเภทแก้วที่กำหนดให้)
 2. ไม่จำกัดจำนวนภาพที่ส่งเข้าประกวด สามารถถ่ายจากกล้องถ่ายรูป หรือกล้องจากโทรศัพท์มือถือ
 3. อนุญาตให้ใช้โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นเพื่อปรับแต่งแสงหรือสีในภาพบนพื้นฐานความจริง อนุญาตให้ตัดต่อองค์ประกอบหรืออาร์ตเวิร์คอื่นในภาพ โดยต้องเป็นภาพที่ตัวเองถ่ายเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าผิดกติกาและโดนตัดสิทธิ์โดยทันที
 4. กรอกแบบฟอร์มการขอรับแก้ว ท่านละ 2 ใบ (แก้วไวน์ 1 ใบ และ แก้วน้ำ 1 ใบ) เพื่อทำการจัดส่ง และถ่ายรูปเข้าประกวด (สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของแก้วที่กำหนดผ่าน QR Code)
 5. ผู้ที่เข้าร่วมการประกวด จะได้รับแก้วไวน์ และแก้วน้ำอย่างละ 1 ใบ ฟรีทันทีมูลค่ากว่า 1,200 บาท
 6. หมดเขตรับสมัคร และแจ้งความประสงค์ในการรับแก้ว ภายในวันที่ 16 เมษายน 2561
 7. ระบุ ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ปัจจุบัน, เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลมาให้ครบถ้วน เพื่อทำการจัดส่งแก้วสำหรับถ่ายรูป และแจ้งผลรางวัล

การส่งรูปเข้าประกวด และเกณฑ์การตัดสิน

 • ระยะเวลาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 30 เมษายน 2561 โดยส่งภาพถ่ายเข้าประกวดไปยัง E-mail: jiraphat@oceanglass.com ภายใต้หัวข้อ (Subject: The Passionate Life With LUCARIS) ทั้งนี้ภาพที่ส่งเป็นไฟล์ JPEG ขนาดไม่เกิน 15 เมกะไบต์
 • ผู้ชนะการประกวด จะถูกประกาศผ่านเฟซบุ๊ค Lucaris Crystal วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และแจ้งผลผ่านช่องทางการติดต่อที่ทางผู้ส่งเข้าประกวดแจ้งไว้

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1: เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมของกำนัลจากลูคาริส
 • รางวัลที่ 2: เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมของกำนัลจากลูคาริส
 • รางวัลที่ 3: เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมของกำนัลจากลูคาริส

หมายเหตุ
ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 – 3 จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของเงินรางวัลที่ได้รับ

เงื่อนไขการประกวด

 1. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดขอรับรองว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้หาก มีบุคคลที่สาม กล่าวอ้างว่าภาพที่ผู้ส่งเข้าประกวด ได้ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิดต่อพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ผู้ที่ส่งภาพถ่าย เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
 2. ภาพที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้าม ทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบ ภาพถ่าย ของบุคคลอื่นๆ หรือนำ ภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งโดยเด็ดขาด
 3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆมาก่อน ทั้งนี้ ภาพถ่ายดังกล่าว หมายความรวมถึงภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่นการถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อยการเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นขาวดำ การคร๊อปภาพใหม่ ทั้งนี้ให้ถือดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตัดสินเป็นหลัก
 4. ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) จะไม่ส่งคืนให้แก่ผู้ร่วมประกวด และมีสิทธิ์นำภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลไปเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท โดยไม่ต้องระบุเจ้าของภาพถ่าย และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ให้ถือว่าลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายเป็นของ บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
 5. พนักงานของ บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 6. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 – 3 จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของเงินรางวัลที่ได้รับ

ติดต่อสอบถาม
E-mail: contact@lucariscrystal.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Kamonchanok Buranasiri

Total Prize Money: 
70,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
29 Mar 2018 10:00 to 16 Apr 2018 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod