^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย "อ่านด้วยภาพ@สัปดาห์หนังสือ"

ประกวดภาพถ่าย "อ่านด้วยภาพ@สัปดาห์หนังสือ"

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "อ่านด้วยภาพ@สัปดาห์หนังสือ" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายแห่งประเทศไทย ต้องการส่งเสริมสนับสนุนการอ่าน การเขียน และมองเห็นว่าภาพถ่ายมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการผลักดัน เผยแพร่ รวมถึงก่อให้เกิดการรับรู้ เข้าถึงผู้คนในทุกพื้นที่ได้ง่าย ดังนั้นภาพถ่ายในงานสัปดาห์หนังสือ จะช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่าน และผู้มาร่วมงานได้ออกมาทำกิจกรรมการอ่านร่วมกัน และยังช่วยเผยแพร่กิจกรรมการอ่านให้กว้างไกลออกไปมากขึ้น ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ในเวลาอันรวดเร็วได้อีกด้วย

กติกาการประกวด

 1. บุคคลทั่วไป สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน
 2. ไม่จำกัดประเภทกล้องถ่ายภาพและเทคนิคการถ่ายภาพ
 3. องค์ประกอบของภาพจะต้องมีหนังสืออยู่ในภาพด้วย โดยไม่จำกัดอริยาบถ จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายภายในงานสัปดาห์หนังสือครั้งที่ 46 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16 เท่านั้น
 4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามรายละเอียดและกติกาตามที่แจ้งไว้ หากไม่ครบถ้วน จะถือว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดขาดคุณสมบัติตามข้อกำหนด
 5. การตัดสินของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

วิธีการส่งภาพประกวด

 • โพสต์ภาพถ่ายลงใน Facebook ของผู้ส่งภาพเข้าประกวด ใส่ชื่อภาพ และติดข้อความแฮชแทค #อ่านอีกครั้ง #สัปดาห์หนังสือ46
 • ตั้งค่าสถานะเป็นสาธารณะ และแชร์โพสต์ภาพถ่ายนั้นของท่านมาที่ กล่องข้อความ Fanpage: Bookthai

กำหนดระยะเวลา

 • เริ่มโพสต์และส่งภาพถ่ายได้ตั้งแต่ วันที่ 29 มีนาคม เวลา 12.00 น. จนถึงวันที่ 5 เมษายน เวลา 21.00 น.
 • การประกาศผลการตัดสิน วันที่ 8 เมษายน 2561 ผ่านเว็บไซต์ www.pubat.or.th และ Fanpage: Bookthai

รางวัลการประกวด

 • ชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 10 รางวัล ของที่ระลึกจากสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ

รายนามคณะกรรมการตัดสิน

 1. คุณชินพงศ์ มุ่งศิริ (ช่างภาพ)
 2. คุณอ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์ (บรรณารักษ์ศิลปะ และบรรณาธิการนิตยสาร)
 3. คุณนิวัต พุทธประสาท (นักเขียน บรรณาธิการ และกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ)

เกณฑ์การให้คะแนน

 • เนื้อหาของภาพ 50 คะแนน
 • เทคนิคการถ่าย 25 คะแนน
 • องค์ประกอบภาพ 25 คะแนน

ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในการนำไปใช้งานภาพถ่าย

 • ลิขสิทธิ์ภาพถ่ายทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์
 • สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยมีสิทธิ์นำภาพถ่ายทุกภาพที่ได้รับรางวัล ไปเผยแพร่ในกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ ไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งเผยแพร่ในสารสนเทศทุกประเภทรวมไปถึงช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้น ๆ โดยที่สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้

ติดต่อสอบถาม
Facebook: www.facebook.com/Bookthai

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณไข่มุกข์ ปั้นแตง / ผู้แทนประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และ สัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16

Total Prize Money: 
25,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
29 Mar 2018 12:00 to 05 Apr 2018 21:00

Members Online

There are currently 0 users online.