^ Back to Top

ประกวดออกแบบเครื่องประดับ "GIT’s World Jewelry Design Awards 2018" หัวข้อ "The Pearl of Wisdom – Illumination from under the Surface"

ประกวดออกแบบเครื่องประดับ "GIT’s World Jewelry Design Awards 2018" หัวข้อ "The Pearl of Wisdom – Illumination from under the Surface"

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 12 "GIT’s World Jewelry Design Awards 2018" หัวข้อ "The Pearl of Wisdom – Illumination from under the Surface" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 315,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
การประกวดครั้งนี้ เหมาะสาหรับผู้มีใจรักในการออกแบบเครื่องประดับที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถวาดภาพ และลงสีเครื่องประดับได้ หรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างแบบได้ โดยจะเป็นเครื่องประดับสาหรับสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีก็ได้ ไม่จำกัดอายุของผู้เข้าประกวด

หลักเกณฑ์การส่งผลงาน

 1. นักออกแบบต้องส่งผลงานแบบวาดเครื่องประดับเป็นคอลเลคชั่น จำนวนไม่ต่ำกว่า 3 ชิ้น ใน 1 ผลงาน โดยจะต้องมีสร้อยคอ และเครื่องประดับอื่นๆ อย่างน้อย 2 ชิ้น เช่น ต่างหู แหวน กำไล เข็มกลัด เป็นต้น โดยวาดลงบนกระดาษสีขาวขนาด A3
 2. ผลงานทุกชิ้นจะต้องนาไข่มุกหรือเปลือกหอยมุก มาประยุกต์กับการออกแบบเครื่องประดับเป็นองค์ประกอบหลัก โดยไม่จำกัดรูปทรงหรือสีของวัสดุ
 3. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบที่เป็น ภาพวาดลงสีสวยงาม ไม่จำกัดเทคนิคที่ใช้ หรือภาพที่เขียนจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวด ประกอบด้วย
  • วาดหรือพิมพ์ภาพผลงานที่ออกแบบลงบนกระดาษสีขาวขนาด A3 และติดลงบนกระดาษแข็งสีดำ เว้นขอบด้านละ 2 นิ้ว
  • ใส่ชื่อผลงาน พร้อมทั้งบรรยายแนวความคิดสั้นๆ (Inspiration) ด้วยตัวบรรจง หรือพิมพ์อย่างละเอียดและชัดเจน ลงบนกระดาษขนาด 2 x 4 นิ้ว และแปะลงบนมุมขวาล่างของกระดาษแข็งสีดำ โดยห้ามใส่ชื่อ-นามสกุล และประวัติของผู้เข้าประกวดลงบนด้านหน้าของผลงาน
  • กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนลงในใบสมัคร และแปะที่ด้านหลังผลงาน
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นต้องเป็นผลงานใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบมา ไม่เคยผลิตไว้จำหน่าย และต้องไม่เคยผ่านการประกวด หรือชนะการประกวดใดๆ มาก่อน
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดสามารถประกอบด้วยอัญมณีชนิดใดก็ได้ หรืออาจนาวัสดุใหม่ๆ อาทิเช่น ไม้ พลาสติก เรซิ่น เทคนิคการเย็บปักถักร้อย หรือนวัตกรรมใดๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในผลงาน ซึ่งต้องสามารถผลิตได้จริง และสามารถจำหน่ายได้ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
 6. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ คนละไม่เกิน 3 ผลงาน
 7. ส่งผลงานประกวดออกแบบเครื่องประดับได้ที่
  ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  เลขที่ 140, 140/1-3, 140/5 อาคาร ITF – T0wer ชั้น 3
  ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 8. ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก หากมีการนำภาพหรือสัญลักษณ์อื่นใดมาเป็นองค์ประกอบในการจัดทำผลงานต้องมีความถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ หากปรากฏในภายหลังว่าสถาบันถูกร้องเรียน ฟ้องร้องเป็นคดี และ/หรือมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ สถาบันจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เจ้าของผลงานต้องรับผิดชอบเป็นผู้ดาเนินการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวให้สถาบันแต่เพียงผู้เดียว และต้องรับชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก หรือสถาบันเต็มจานวน โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
 9. คำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด โดยผู้เข้าร่วมการประกวดไม่สามารถโต้แย้ง หรืออุทธรณ์ใดๆได้

กำหนดระยะเวลา
หมดเขตรับผลงานแบบวาดภายในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 3,000 USD หรือประมาณ 105,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 มี 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 2,000 USD หรือประมาณ 70,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มี 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 1,500 USD หรือประมาณ 52,500 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล เงินสดมูลค่า 1,000 USD/รางวัล หรือประมาณ 35,000 บาท/รางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัล P0pular Design Award 2018 มี 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 500 USD หรือประมาณ 17,500 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ (คัดเลือกจากแบบวาดที่ผ่านรอบคัดเลือก 20 แบบ โดยผู้สนใจทั่วไปโหวตผ่านเว็บไซต์)

หมายเหตุ
เงินรางวัลขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  เลขที่ 140, 140/1-3, 140/5 อาคาร ITF – T0wer ชั้น 3
  ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 • หมายเลข 02-634-4999 ต่อ 311, 088-002-8624
Total Prize Money: 
315,000 Baht
Deadline: 
26 Mar 2018 10:00 to 28 May 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.