^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ต๊ะต่อนยอน” ภาพที่ให้ความรู้สึกชีวิตติด “สโลว์ไลฟ์”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ต๊ะต่อนยอน” ภาพที่ให้ความรู้สึกชีวิตติด “สโลว์ไลฟ์”

digital2home ร่วมกับ SONY ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ต๊ะต่อนยอน” ภาพที่ให้ความรู้สึกชีวิตติด “สโลว์ไลฟ์” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

คอนเซ็ปต์
“ต๊ะต่อนยอน” คือ ภาพที่ให้ความรู้สึก การใช้ชีวิตผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆที่ให้ความรู้สึกไม่เร่งรีบ สบายๆ

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน

 1. ไม่จำกัดเพศ, อายุ และสัญชาติ ของผู้ส่งผลงาน (ชาวต่างชาติสามารถส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมได้)
 2. ผู้ประกวดจะต้องส่งผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัล ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ หรือส่งประกวดมาก่อน
 3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดถ่ายจากกล้องดิจิตอล (DSLR กับ Mirrorless ไม่จำกัดแบรนด์)

กติกาและเงื่อนไขการประกวด (กรุณาอ่านอย่างละเอียดทุกข้อ)

 1. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งภาพถ่าย ได้ไม่เกินคนละ 3 ภาพ
 2. สามารถปรับสีและความสว่างให้สมบรูณ์ได้ แต่ห้ามเปลี่ยนแปลง ไดคัท ตัด แปะ องค์ประกอบ ในภาพ และห้ามทำการซ้อนภาพ
 3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายดิจิตอลที่ถ่ายไว้ช่วงระยะเวลาย้อนหลังไม่เกินภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (คือภายในเดือน ตั้งแต่ กันยายน 2560 – กุมภาพันธ์ 2561)
 5. กล้องที่ใช้ถ่ายภาพ ต้องเป็นกล้องที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 12 ล้านพิกเซล
 6. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ให้ส่งเป็นไฟล์ JPEG สามารถเพิ่มลายน้ำ เครดิตภาพตัวอักษรหรือกราฟฟิกใด ๆ ลงบนภาพได้ตรงด้านล่างขวามือของภาพ และ Upload ขึ้น Google Drive ใน Google form ชื่อ ส่งภาพเข้าประกวด ในส่วนภาพส่งเข้าประกวดโดยการกด เพิ่มไฟล์ ให้ตั้งชื่อ File ดังต่อไปนี้ “รหัสผู้เข้าประกวด_ชื่อภาพ”
 7. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 8. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน หรือเป็นภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
 9. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพ ระบุสถานที่ถ่ายภาพ และเขียนคำอธิบายแนวคิดของภาพแต่ละภาพไม่เกิน 2 บรรทัด พร้อมทั้งระบุหรืออธิบายอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายภาพ เช่น กล้องและเลนส์ที่ใช้ (หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด)
 10. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนในระบบ Google Form ผ่าน ลิงค์ ตั้งแต่ 29 มกราคม – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ Google Form ตามลิงค์นี้ https://goo.gl/9Ey59Wและทางทีมงานจะส่ง รหัสผู้เข้าประกวดให้ทาง E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้
 11. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัย สามารถ เรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
 12. สำหรับภาพที่ได้รับการคัดเลือกในการะประกวด ทางทีมงานจะดำเนินการติดต่อขออนุญาติในกรณีที่นำภาพผู้เข้าประกวดไปใช้ในสื่อกิจกรรมต่างๆ โดยจะดำเนินการแจ้งเจ้าของภาพให้ทราบล่วงหน้าและระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกคร้งที่นำภาพไปใช้ในงานกิจกรรม
 13. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
 14. พนักงานและลูกจ้างของทางร้าน Digital2home และ Sony รวมทั้งคณะกรรมการตัดสินไม่มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด
 15. หากปรากฎว่าผู้ส่งเข้าประกวดภาพเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น คณะกรรมการมีอำนาจการตัดสินใจ ตัดสินให้ภาพที่ผู้เข้าประกวดส่งเข้าร่วมกิจกรรมเป็นโมฆะทันที ทั้งนี้แล้วแต่ทางคณะกรรมการเห็นตามสมควร
 16. ผู้ที่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าร่วมประกวดต้องกรอกรายละเอียดครบถ้วน ผ่านระบบลงทะเบียน Online Google Form และได้รับรหัสผู้เข้าประกวด เท่านั้น

วิธีการส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด

 1. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนในระบบ Google Form ผ่าน ตามลิงค์นี้ https://goo.gl/9Ey59W และ ทางทีมงานจะส่งรหัสผู้เข้าประกวดให้ทาง E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้
 2. เมื่อผู้เข้าประกวดได้รับรหัสจากทีมงานแล้ว สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ที่ https://goo.gl/1pA4Pg
 3. เมื่อผู้เข้าประกวดถ่ายภาพลงทะเบียนรับรหัสและส่งภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานขอความร่วมมือ กด Like Page Facebook: Digital2home Chiang Mai และ Comment ยืนยันผ่านทาง ใต้โพสกิจกรรมใน Facebook: Digital2Home ChiangMai โดย พิมพ์ชื่อ-นามสกุล และรหัสเข้าประกวดที่ได้รับจากการลงทะเบียนในระบบ Google Form

กำหนดระยะเวลา

 1. ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่ 1 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ Google Form ตามลิงค์นี้ https://goo.gl/9Ey59W
 2. ส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่ 12 กุมภาพันธ์ – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ Google Form ตามลิงค์นี้  https://goo.gl/1pA4Pg
 3. จัดแสดงภาพที่ได้รับการคัดเลือกและประกาศผลการตัดสินในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 ที่ร้าน Digital2home สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
 4. สำหรับภาพที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลทางทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อรับรางวัลภายใน 7 วันทำการ

รางวัลการประกวด 

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินสด 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินสด 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินสด 5,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล เงินสด 2,000 บาท
 • รางวัลพิเศษ ภาพขวัญใจกรรมการจากกล้อง SONY 1 รางวัล เงินสด 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม 

 • ร้าน Digital2home แผนกการตลาด ในวันและเวลาราชการ
 • หมายเลขโทรศัพท์ 02-8607702-5 ต่อ 86, 87 หรือ 092-248-9982 คุณสุกฤษฏิ์ รจิตชีพิต
Total Prize Money: 
50,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
05 Feb 2018 10:00 to 23 Feb 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.