^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ประจวบสุข ใจ ใครจะเหมือน” ประจำปี 2561

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ประจวบสุข ใจ ใครจะเหมือน” ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ประจวบสุข ใจ ใครจะเหมือน” ประจำปี 2561 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 80,000 บาท

หัวข้อการประกวดภาพถ่าย
“ประจวบสุข ใจ ใครจะเหมือน” โดยการถ่ายทอดเรื่องราวของบุคคล สัตว์ สิ่งของ วิถีชีวิต ขนบประเพณี และศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามจินตนาการการสร้างสรรค์ของผู้ถ่ายภาพ ที่สื่อถึงการเชิญชวนให้มาเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกล้องจากโทรศัพท์มือถือ

คุณสมบัติของผู้ส่งภาพเข้าประกวด
เป็นคนไทยที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย สามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้คนละไม่เกิน 5 ภาพ

หลักเกณฑ์การประกวด

 1. ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือเท่านั้น มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 12 ล้านพิกเซล
 2. เป็นผลงานภาพถ่ายที่ถ่ายทอดเรื่องราวของบุคคล สัตว์ สิ่งของ วิถีชีวิต ขนบประเพณี และศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่สื่อถึงการเชิญชวนให้มาเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 3. ภาพที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพที่ถ่ายระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 - วันที่ 20 เมษายน 2561 สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณะชนหรือปรากฏในสื่อต่างๆ ได้แต่จะต้องไม่เคยใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือได้รับรางวัลในการประกวดที่ใดๆ มาก่อน
 4. ภาพที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์ภาพ กับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ
 5. เกณฑ์การตัดสิน ตัดสินจากภาพถ่ายที่ทรงคุณค่าและสามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ดี ตามหัวข้อการประกวด
 6. ผลงานภาพถ่ายที่ได้ส่งประกวด องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสิทธิใช้ลิขสิทธิ์ในภาพถ่ายนั้นๆ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยสามารถจัดพิมพ์และนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ รวมทั้งสื่อสารสนเทศทุกประเภท
 7. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การส่งภาพเข้าประกวด

 1. ส่งภาพเข้าประกวดผ่านทาง email : PrachuapContest@gmail.com โดยแจ้งชื่อเรื่องว่า ประกวดภาพถ่าย
 2. ให้ตั้งชื่อภาพผลงานโดยเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้ พร้อมสถานที่ถ่ายภาพ
 3. แจ้งรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อกลับกรณีได้รับรางวัล

รายละเอียดกำหนดเวลา

 1. ส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 ในเวลาราชการ
 2. ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 28 - 29 เมษายน พ.ศ. 2561
 3. ประกาศผลในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561
 4. รับรางวัลในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ เวทีลานกิจกรรมห้างมาร์เก็ตวิลเลจ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาหรับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย

รางวัลการประกวด

 1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
  • ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท
  • ห้องพัก นานาชาติ โรงแรมวาฏิการีโซวิลล่า กุยบุรี 2 วัน 1 คืน มูลค่า 6,500 บาท
  • บัตรรับประทานอาหารภายในห้างมาร์เก็ตวิลเลจ มูลค่า 1,000 บาท
  • ห้องพักโรงแรมหัวหิน ไวท์วิลล่า ก่อนหรือวันรับรางวัล 1 คืน มูลค่า 1,800 บาท
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
  • ได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท
  • ห้องพักแฟนตาซี โรงแรมวาฏิกา แอดเวนเจอร์ รีทรีทติก รีสอร์ท 2 วัน 1 คืน มูลค่า 6,500 บาท
  • บัตรรับประทานอาหารภายในห้างมาร์เก็ตวิลเลจ มูลค่า 1,000 บาท
  • ห้องพักโรงแรมหัวหิน ไวท์วิลล่า ก่อนหรือวันรับรางวัล 1 คืน มูลค่า 1,800 บาท
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล
  • ได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท
  • ห้องพัก Junor Suite โรงแรมประจวบแกรนด์ 2 วัน 1 คืน มูลค่า 3,500 บาท
  • บัตรรับประทานอาหารภายในห้างมาร์เก็ตวิลเลจ มูลค่า 1,000 บาท
  • ห้องพักโรงแรมหัวหิน ไวท์วิลล่า ก่อนหรือวันรับรางวัล 1 คืน มูลค่า 1,800 บาท
 4. รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล
  • ได้รับใบประกาศ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท
  • ของขวัญจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอำ มูลค่า 500 บาท
  • Gift Voucher ห้องพักจากโรงแรมต่างๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สุ่มรางวัลให้ 1 แห่ง) สนับสนุนโดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย
   • ห้องพัก Deluxe Pool Side 2 ท่าน 1 คืน โรงแรมบ้านกรูด อาเคเดีย รีสอร์ท มูลค่า 4,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
   • ห้องพัก ซูพีเรีย ซีวิว 2 ท่าน 1 โรงแรม ดิอังเคิลบีช รีสอร์ท@บางสะพานน้อย มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
   • ห้องพัก Standard 2 ท่าน 1 คืน โรงแรมประจวบแกรนด์ มูลค่า 2,500 บาท จำนวน 2 รางวัล
   • ห้องพัก Garden Cottage 2 ท่าน 1 คืน โรงแรมซันไชน์ พาราไดซ์ รีสอร์ท มูลค่า 1,990 บาท จำนวน 2 รางวัล (เข้าพักวัน อาทิตย์-พฤหัสบดี)
   • ห้องพัก ชมวิว 2 ท่าน 1 คืน บุญชูบางเบิด รีสอร์ท & บีเจบังกะโล มูลค่า 1,400 บาท จำนวน 3 รางวัล
 5. รางวัลปลอบใจ 2 รางวัล
  • Gift Voucher บัตรล่องเรือดินเนอร์ ณ อ่าวประจวบฯ โดยสามอ่าวปริ้นเซส ทัวร์ รางวัลละ 2 ท่าน จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารวม 3,400 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • โทรศัพท์ 0-3261-1491

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Total Prize Money: 
80,000 Baht
Deadline: 
01 Mar 2018 10:00 to 20 Apr 2018 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod