^ Back to Top

ประกวดออกแบบบอร์ดเกม โครงการ “ของขวัญจากพ่อ”

ประกวดออกแบบบอร์ดเกม โครงการ “ของขวัญจากพ่อ”

บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดออกแบบบอร์ดเกม โครงการ "ของขวัญจากพ่อ" ในหัวข้อ "เรียน เล่น รู้ คู่การเกษตร" ชิงรางวัลเงินสดรวมมูลค่า 200,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมทั้งปลูกฝังแนวพระราชดำริ เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มคน Gen Y และ Z
 2. เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชน ได้แสดงความสามารถในทางที่ถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการทำงานเป็นทีม
 3. เพื่อพัฒนารูปแบบสื่อให้ความรู้ให้ทันสมัย และเข้าถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้ง่ายยิ่งขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 1. การประกวดจะเป็นในรูปแบบทีม ทีมละ 3-5 คน
 2. สมาชิกในทีมจะต้องมีอายุระหว่าง 15 - 30 ปี และมีสัญชาติไทย
 3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จะดำเนินขึ้นตลอดโครงการได้

โจทย์การแข่งขัน
การประกวดออกแบบบอร์ดเกมภายใต้หัวข้อ "เรียน เล่น รู้ คู่การเกษตร"

 • ผู้เข้าประกวดจะต้องนำองค์ความรู้จากแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการ พัฒนาด้านการเกษตร มาเป็นแก่นของการคิดเกมให้นอกจากสนุกแล้ว ผู้เล่นยังได้ความรู้ในเรื่องการทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริอีกด้วย
 • แนวเกมในการประกวดครั้งนี้เป็นเกมแนวครอบครัวที่ออกแบบสำหรับ ผู้เล่นที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป ซึ่งผู้ใหญ่และเด็กสามารถเล่นร่วมกันได้อย่าง สนุกสนานและได้ความรู้ และมีการออกแบบที่เอื้อต่อการเผยแพร่ (Print & play)
 • มีระยะเวลาในการเล่นประมาณ 30 - 45 นาที
 • ทีมผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบ 10 ทีมสุดท้ายจะต้องส่ง ผลงานจริง 1 ชิิ้น พร้อมผลงานรูปแบบไฟล์ดิจิทัลสำหรับดาวน์โหลดและ สั่งพิมพ์ออกมาเป็นชิ้นงานอีก 1 ชิ้น เพื่อเอื้อให้ผู้เล่นสามารถพิมพ์เกม และนำสิ่งของรอบตัวมาประยุกต์ใช้สำหรับเล่นแทนได้

ขั้นตอนและเงื่อนไขในการสมัคร

 1. รวมทีมผู้ที่มีคุณสมบัติจำนวน 3-5 คน
 2. กรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบไฟล์เอกสารของสมาชิกในทีมได้ ตั้งแต่วันที่ 9-31 ตุลาคม 2560 (เวลา 23:59 น.)
 3. เอกสารประกอบการสมัครได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, รูปถ่ายหน้าตรงที่เห็นใบหน้าชัดเจน
 4. ส่งแนวคิด หรือ Idea plan ของเกมที่ต้องการส่งเข้าประกวดได้ตั้งแต่ วันที่ 9-31 ตุลาคม 2560 (เวลา 23:59 น.)
 5. Idea plan จะต้องอยู่ในรูปแบบ ไฟล์ presentation สกุล .pdf ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 5 MB ความยาวไม่เกิน 5 สไลด์ ใช้ Font แบบ Times New Roman ขนาด 24 เท่านั้น
 6. ใน Idea plan ต้องประกอบไปด้วย โครงเรื่องหลัก, ระยะเวลาและจำนวนผู้เล่น, กติกาและรูปแบบการดำเนินเกมโดยสังเขป, สิ่งที่ผู้เล่นจะได้เรียนรู้จากเกม และวิธีการจบเกม
 7. จำกัดสิทธิ์ผู้สมัคร 1 คน สามารถเข้าร่วมได้เพียง 1 ทีม และแต่ละทีมสามารถ ส่งแนวคิดได้เพียง 1 แนวคิดเท่านั้น

 รางวัลการประกวด เงินรางวัลรวม 200,000 บาท

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท

เกณฑ์ในการตัดสินโดยสังเขป

 • โครงเรื่อง และ ความคิดสร้างสรรค์
 • ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 • ประโยชน์และความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ผู้เล่นจะได้รับจากการเล่น
 • รูปแบบของเกมที่เอื้อต่อการนำไปประยุกต์ใช้ (Print & Play)

ติดต่อสอบถาม

 • เบอร์โทรศัพท์ 02 - 118 - 9195 ต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • E-Mail : pr@garena.co.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณชุติมณฑน์ ประถมด้วง

Total Prize Money: 
200,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
09 Oct 2017 (All day) to 31 Oct 2017 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.