^ Back to Top

ประกวดหนูน้อยภารตะคิดส์ชลบุรี 2018: Boy & Girl Bharata Kids Chonburi 2018

ประกวดหนูน้อยภารตะคิดส์ชลบุรี 2018: Boy & Girl Bharata Kids Chonburi 2018

บริษัท สยามทาเล้นต์ จำกัด ขอเชิญให้น้องๆ อายุ 6-12 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยภารตะคิดส์ชลบุรี 2018: Boy & Girl Bharata Kids Chonburi 2018 ชิงเงินรางวัล พร้อมสายสะพาย และเป็นตัวแทนของจังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดชลบุรีไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ให้ยั่งยืน
 2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในปัจจุบัน มีกิจกรรมสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข
 3. เพื่อให้เยาวชน ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีการแต่งกายในแบบฉบับของอินเดียที่ถูกต้อง เหตุผลที่ทางกองประกวดเลือกวัฒนธรรมของประเทศอินเดียมาใช้เป็นจุดเด่นในการประกวด ก็เพราะว่าประเทศอินเดีย เป็นต้นแบบของแหล่งอารยะธรรม อันส่งผลไปสู่ประเทศต่างๆมากมาย รวมไปถึงประเทศไทย ฉะนั้นการประกวดในครั้งนี้จึงเป็นการประกวดในรูปแบบการสื่อถึงวัฒนธรรมการความเป็นอยู่ระหว่างประเทศไทยและประเทศอินเดีย ผ่านเครื่องแต่งกาย
 4. 4. เพื่อให้หนูน้อยได้แสดงความสามารถประกวดชุดแบบภารตะ ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และในเรื่องบุคลิกภาพ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 1. เพศชาย และ เพศหญิง ที่มีสัญชาติไทย หรือได้รับการโอนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยแล้ว
 2. เพศชายและเพศหญิง โดยกำเนิด
 3. มีอายุ ตั้งแต่ 6-12 ปี (ต้องมีหนังสือยินยอมจากทางผู้ปกครอง)
 4. ไม่มีสัญญาหรือข้อผูกมัดกับบุคคลใดซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการประกวด

การออกสื่อประชาสัมพันธ์ หลังจากประกวด
เมื่อสรรหาผู้ชนะในเขตพื้นทีจังหวัดชลบุรี ที่จะต้องเป็นตัวแทนจังหวัดเพื่อไปแข่งขันรอบตัดสินในระดับประเทศที่กรุงเทพมหานครแบ่งเป็น ชาย 1 คน หญิง 1 คน และผู้ชนะระดับประเทศในนามของกองประกวด จะพาผู้ชนะเลิศ ทั้ง 6 ตำแหน่ง เข้าพบท่านเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย และพาไปเยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และไปพบสื่ออกรายการต่างๆตามลำดับต่อไป

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครตั้งแต่วันนี้ - 1 มกราคม 2561
 • งาน BOY & GIRL SIAM BHARATA KIDS ขึ้น วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561

การสมัคร
ส่งรูปถ่ายประวัติส่วนตัวมาที่

 • Line ID : siamtalent
 • Facebook Fanpage : Siam Talent
 • Email : siamtalentcenter@gmail.com

ติดต่อสอบถาม
ครูบูม 098-267-8998

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณนันทศักดิ์ พูนผล

File attachments: 
Deadline: 
28 Sep 2017 10:00 to 01 Jan 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.