^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายวิทย์ติดเลนส์ ประเภทภาพถ่ายยอดนิยม หัวข้อ "ท่องเที่ยวกับวิทยาศาสตร์"

ประกวดภาพถ่ายวิทย์ติดเลนส์ ประเภทภาพถ่ายยอดนิยม หัวข้อ "ท่องเที่ยวกับวิทยาศาสตร์"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายวิทย์ติดเลนส์ ประเภทภาพถ่ายยอดนิยม หัวข้อ "ท่องเที่ยวกับวิทยาศาสตร์" ชิงเงินรางวัล พร้อมพร้อมของที่ระลึก

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด
ประเภทประชาชนทั่วไป

กติกา
1. ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดโปรดส่งภาพถ่ายพร้อมคำบรรยาย ตามหัวข้อที่กำหนดเท่านั้น โดยไฟล์ภาพที่ส่งต้องมีความละเอียดไม่เกิน 5 MB และ ไฟล์ภาพต้องมีความละเอียดขนาดต่ำกว่า 1920x1280 pixel ในรูปแบบนามสกุลไฟล์.JPEG และต้องมีคำบรรยายของแต่ละภาพไม่เกิน 150 คำ คำบรรยายต้องมีความสอดคล้องกับภาพ และมีความเป็นวิทยาศาสตร์ หรือแสดงถึงสาระความรู้ แรงบันดาลใจในด้านวิทยาศาสตร์ ที่ทำเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในภาพ และมีความเป็นเหตุเป็นผล พร้อมกรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ www.nsm.or.th/contest ให้ครบถ้วน
2. ผู้ส่งภาพสามารถส่งได้เพียงรอบละไม่เกิน 5 ภาพ ต่อหนึ่งประเภทผลงาน และต้องสอดคล้องกับหัวข้อในแต่ละรอบ โดยแต่ละภาพส่งได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น (1 ภาพ ส่งได้ 1 ประเภทเท่านั้น และส่งได้ไม่เกินท่านละ 5 ภาพต่อ 1 ประเภท)
หมายเหตุ

 • สำหรับประเภทภาพยอดนิยม คณะกรรมการจะพิจารณาคัดกรองเนื้อหาความเหมาะสมชั้นแรกภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน ก่อนนำขึ้นจัดแสดงบนเว็บไซต์ www.nsm.or.th/contest เพื่อเปิดให้มีการโหวต ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพประกวดในช่วงเวลาที่เปิดรับภาพในแต่ละรอบเท่านั้น (โปรดศึกษารายละเอียดและกำหนดการส่งภาพประกวดของแต่ละรอบการประกวดและหัวข้อการประกวดอย่างละเอียด) ห้ามส่งก่อนหรือหลังรอบการประกวด
 • ภาพที่ส่งต้องไม่ได้ถ่ายภาพด้วยกล้องจากโทรศัพท์มือถือ ไม่จำกัดเทคนิคในการแต่งภาพ แต่ห้ามทำให้ภาพเสียความหมายอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ห้ามใช้การตัดต่อภาพ และต้องส่งข้อมูลการถ่ายภาพ (exif) หรือเป็นภาพที่สามารถหาข้อมูลการถ่ายภาพ (exif) ได้ หากมีการใช้การตกแต่งภาพขอให้ส่งภาพต้นฉบับและชื่อ application ที่ใช้มาทาง email : nsmphotocontest@gmail.com

กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาร่วมส่งภาพ วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2560

รางวัลสำหรับการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศสุดยอดนิยมเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
 • รางวัลรองชนะเลิศสุดยอดนิยมอันดับ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมของที่ระลึก
 • รางวัลรองชนะเลิศสุดยอดนิยมอันดับ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
 • รางวัลชมเชยสุดยอดนิยม เงินรางวัล 500 บาท พร้อมของที่ระลึก
 • รางวัลชมเชยสุดยอดนิยม เงินรางวัล 500 บาท พร้อมของที่ระลึก
 • รางวัลชมเชยสุดยอดนิยม เงินรางวัล 500 บาท พร้อมของที่ระลึก

ติดต่อสอบถาม

 • กองการสื่อสารวิทยาศาสตร์ สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • โทร. 02-577-9999 ต่อ 1473 และ 1475
 • www.nsm.or.th
 • Facebook : NSMthailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณชลภัสส์ มีสมวัฒน์

File attachments: 
Deadline: 
05 Sep 2017 10:00 to 30 Sep 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.