^ Back to Top

ประกวดสารคดีภาพแห่งปี "National Geographic Thailand Photography Contest 2017" หัวข้อ “10 ภาพเล่าเรื่อง"

ประกวดสารคดีภาพแห่งปี "National Geographic Thailand Photography Contest 2017" หัวข้อ “10 ภาพเล่าเรื่อง"

National Geographic Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสารคดีภาพแห่งปี "National Geographic Thailand Photography Contest 2017" หัวข้อ “10 ภาพเล่าเรื่อง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และรางวัลอื่นๆ

โจทย์

 • ต้องส่งภาพถ่ายที่สามารถร้อยเรียงเป็นสารคดีภาพหนึ่งเรื่อง
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนไม่น้อยกว่า 7 ภาพ แต่ไม่เกิน 10 ภาพ พร้อมคำบรรยายภาพสั้นๆ และเรื่องย่อหรือแนวคิดสารคดี ความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4

เงื่อนไขการประกวด

 • ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : บุคคลทั่วไป ช่างภาพอิสระหรือช่างภาพอาชีพ ไม่จำกัดอายุ (เดี่ยวหรือทีมก็ได้ต้องไม่เกิน 3 คน/ทีม) ผู้ส่งผลงานทั้งประเภทเดี่ยวและทีม สามารถส่งสารคดีภาพได้เพียง 1 เรื่องเท่านั้น
 • ภาพถ่ายสารคดีชุดนี้ต้องไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะ อาทิ เว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, วารสาร, นิตยสาร, หนังสือ หรือได้รับการตีพิมพ์ รวมทั้ง ต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน (หากตรวจพบภายหลัง ผลงานดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวดทันที)
 • ภาพถ่ายที่มีการปรับแต่งภาพ (Retouch) จนผิดหรือบิดเบือนไปจากความเป็นจริง จะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้ถ่ายภาพ และเขียนแนวคิดสารคดีด้วยตนเอง รวมทั้งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายทุกภาพ อีกทั้งต้องไม่เป็นการละเมิดในทางลิขสิทธิ์ใดๆ
 • เจ้าของ 10 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย ยินดีอนุญาตให้บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) นำภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ไปใช้ในกิจกรรมเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และนิทรรศการภาพถ่าย ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
 • เจ้าของผลงานสารคดีภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะสามารถนำผลงานไปตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ นอกเหนือจากนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย หลังการประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้ว 6 เดือน ยกเว้นเป็นไปเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เท่านั้น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดหากผิดกติกาอย่างหนึ่งอย่างใดข้างต้นจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • คณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดรูปแบบและวิธีการตัดสิน ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนการส่งผลงาน

 • ลงทะเบียนใน www.ngthai.com/photographycontest2017 ตั้ง ID และ Password พร้อมกรอกข้อมูลสำคัญให้ครบถ้วน
 • Sign in เข้าระบบสมาชิก กด “อัพโหลดภาพประกวด” ให้อัพโหลดภาพถ่ายดิจิทัลสี หรือขาวดำ
 • ภาพทุกภาพต้องมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 500 KB โดยอัพโหลดภาพแต่ละภาพเรียงตามลำดับในการเล่าเรื่อง พร้อมคำบรรยายภาพแต่ละภาพสั้นๆ
 • ตั้งชื่อสารคดีภาพที่ส่งเข้าประกวด พร้อมเล่าเรื่องย่อ หรือแนวคิดของสารคดี
 • สุดท้ายให้ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนบันทึกข้อมูลทั้งหมด เพราะไม่สามารถกลับมาแก้ไขภาพและข้อมูลของภาพได้

กำหนดการ

 • หมดเขตรับผลงาน วันที่ 31 สิงหาคม 2560
 • รอบคัดเลือก ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 ผลงาน วันที่ 15 กันยายน 2560
 • รอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมที่เข้ารอบนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ วันที่ 22 กันยายน 2560
 • ประกาศผลและรางวัล ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2017 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560

หมายเหตุ
ผู้ส่งผลงานเข้าที่ผ่านการคัดเลือก 10 ผลงานสุดท้าย ทุกคนจะต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงในวันนำเสนอผลงาน โดยบัตรประชาชนต้องตรงกับที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
  • เงินสด 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 1 ปี มูลค่า 1,440 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
  • เงินสด 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 1 ปี มูลค่า 1,440 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล
  • เงินสด 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 1 ปี มูลค่า 1,440 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล
  • เงินสด 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 1 ปี มูลค่า 1,440 บาท
 • รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล
  • หนังสือสำนักพิมพ์เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก มูลค่า 2,450 บาท
  • สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 1 ปี มูลค่า 1,440 บาท
 • รางวัลผู้ร่วมโหวต จำนวน 3 รางวัล
  • สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 6 เดือน มูลค่า 1,015 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • คุณจุรีพร คุณวรรณภรณ์ โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4135, 4123
 • Facebook: National Geographic Thailand
Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
02 Aug 2017 10:00 to 31 Aug 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.