^ Back to Top

แข่งขัน “ศึกเด็กดวลไมค์” Teen Talk War 2017

แข่งขัน “ศึกเด็กดวลไมค์” Teen Talk War 2017

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน “ศึกเด็กดวลไมค์” Teen Talk War 2017 ชิงรางวัลเงินสดมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมทุนการศึกษา ใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึก

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ผู้เข้าแข่งขันต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ผู้เข้าแข่งขันต้องมีสัญชาติไทย
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการรับสมัครโรงเรียนละไม่เกิน 2 คน

กติกาการแข่งขัน
1. ผู้เข้าแข่งขันต้องมีสถานะการเป็นนักเรียนตามคุณสมบัติผู้สมัคร
2. ผู้เข้าแข่งขันจับสลากลำดับการพูดในวันแข่งขัน ช่วงลงทะเบียน
3. ผู้เข้าแข่งขัน พูดในสิ่งที่ตนเองถนัด (เน้นลีลาการประกอบการพูดแบบไม่จำกัดขอบเขต มีสไตล์ การพูดไม่ซ้ำใคร ไม่ว่าจะเป็นการพูดแบบสร้างสรรค์ สนุกสนาน เฮฮา หรือเรียกน้ำตากรรมการ โดยสามารถนำอุปกรณ์มาประกอบการพูดได้โดยไม่จำกัดขอบเขต เช่น การแต่งกาย- ที่แปลกใหม่ แม้แต่การนำอุปกรณ์อื่นๆ มาประกอบการพูดได้) ภายในเวลา 2 - 3 นาที (จับเวลาตั้งแต่แนะนำตัวเอง)
4. ถ้าผู้เข้าแข่งขันใช้เวลาพูดน้อยกว่า 1.50 นาที จะถูกหัก 1 คะแนน และ ถ้าใช้เวลาเกิน 3 นาที ทีมงานจะให้ผู้เข้าแข่งขันยุติการพูดทันที

เงื่อนไขการแข่งขัน
1. ในวันแข่งขัน หากผู้สมัครเข้าแข่งขันมารายงานตัวไม่ทันตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ทันที
2. ผู้เข้าแข่งขันยอมรับการตัดสินจากคณะกรรมการและทีมผู้จัดการแข่งขัน การตัดสินจากคณะกรรมการและทีมผู้จัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

กำหนดการรับสมัคร

  • เริ่มรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ - 18 สิงหาคม 2560 หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครเต็มอัตรา
  • วันแข่งขัน: เสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 3 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พี ไอ เอ็ม) ถนนแจ้งวัฒนะ

วิธีการสมัคร (สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง)

  • ช่องทางที่ 1 ผู้เข้าแข่งขันสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ goo.gl/forms/d1vWfHEQTvLpYRUe2
  • ช่องทางที่ 2 ผู้เข้าแข่งขันสามารถสแกน QR Code โครงการ และกรอกใบสมัครข้อมูลให้ครบถ้วน
  • ช่องทางที่ 3 ผู้เข้าแข่งขันสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pim.ac.th/pages/teentalkwar หรือตามเว็บไซต์ที่ทางทีมงานประชาสัมพันธ์ ส่งใบสมัครมาที่อีเมล : maneekarnlibw@pim.ac.th

ติดต่อสอบถาม
08-6343-0950, 06-1542-5364

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Vachirapa Budnark / สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

Total Prize Money: 
20,000 Baht
Deadline: 
13 Jul 2017 10:00 to 18 Aug 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.